Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter

Emnebeskrivelse

EXPH0002 - Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter

Kort om emnet

Ved NTNU er det fire ex.phil. -varianter. Variantene har en felles kjernedel som utgjør ca. 2/3 av emnet og er spesifikk variantdel på ca. 1/3.

Emnet (EXPH0002) gir et utvidet perspektiv på universitetsstudier ved NTNU gjennom en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie og vitenskapsteori samt etikk og samfunnsspørsmål med vinkling mot utøvende kunststudenter. Emnet trekker linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Det tar opp ulike syn på natur, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, rasjonalitet og argumentasjon fra både en historisk og systematisk synsvinkel. I variantdelen legges det spesiell vekt på estetikk (kunstteori).

Pensum vår 2018

Fellesdel: D. D. Dybvig og M. Dybvig, Det tenkende mennesket (2. utgave), ss. 5-104, 108-111, 125-275, 311-319, 391-453, 485-505
Variantdel: Fra Dybvig og Dybvig, ss. 335-358 og 455-484 samt kompendium med utvalgte tekster (på Blackboard).