Examen philosophicum

Exphil er et obligatorisk fellesemne som gir innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, samt vitenskapsteori og etikk.

Ved NTNU er det fire ordinære exphil-varianter  - hvilken variant du skal ta avhenger av hvilket studieprogram du er tatt opp på. Exphil-varianten som tilhører ditt studieprogram vil automatisk dukke opp i utdanningsplanen din på studweb.

NTNU tilbyr i tillegg distriktsvarianter av exphil og exfac som kan tas av privatister.

 

""


Begrunnelse for sensur / Klage på karakter

Krav om begrunnelse må fremsettes for fakultetet innen èn uke etter at sensur er falt. Dersom du ber om begrunnelse løper klagefrist fra den dato du mottok begrunnelsen for sensur. Krav om begrunnelse kan gjøres elektronisk:

Krav om begrunnelse for sensur

Klage på sensur må fremsettes for fakultetet innen tre uker etter at sensur er falt. Dersom du ber om begrunnelse løper klagefrist fra den dato du mottok begrunnelsen for sensur. Klage på sensur kan gjøres elektronisk:

Klage på sensur 

Både krav om begrunnelse og klage på sensur behandles fortløpende etter registrering ved Det humanistiske fakultet. Vi gjør oppmerksom på at man på grunn av det store antall kandidater i fellesemnet examen philosophicum vil måtte påberegne en noe lengre behandlingstid.

For mer informasjon om krav om begrunnelse/klage på sensur se her