Distiktsvariantene - exphil og exfac

NTNU tilbyr privatister muligheten for å ta eksamen i distriktsvariantene av exphil og exfac. Distriktsvariantene er på 10 studiepoeng hver, og vil tilsammen ordinært tilfredsstille minstekravet til innføringsemner innenfor en bachelorgrad ved universitetene.

For å ta eksamen i distriktsvariantene søker du om eksamensadgang som privatist gjennom NTNUs søknadsweb innen 1. september/1. februar (les mer om ordningen her)

 

Les mer om distriktsvariantene her: