Institutt for energi- og prosessteknikk

IT-informasjon til studenter

Infotavle for studenter (FAQ)

Kurs

Course in parallel programming for HPC users to be held in weeks 37-39.
The course is free of charge. Lectures are held in English.
See url: www.hpc.ntnu.no/display/hpc/Introduction+to+parallel+programming

Office-pakken

Office 365

Office-pakken for private student PC-er kjøpes på: Microsoft Store

Hysys  lastes ned fra \\smb-pub.nt.ntnu.no\hysys$

PRO/II lastes ned via It's learning

«Selvbetjening av standard software»

Start->All Programs->Microsoft System Center 2012R2->Software Center

Velg program og trykk Install nederst til høyre

Printere

\\followprint.win.ntnu.no\studprint-ricoh     Multifunksjonsmaskin 2. etg. kopirom Varmeteknisk

\\print.win.ntnu.no\ivt-vatl-ieptpr36            HP Laserjet 4250dtn 4. etg.  gang Varmeteknisk

\\followprint.win.ntnu.no\studprint-ricoh     Multifunksjonsmaskin 4. etg.  gang Varmeteknisk

\\followprint.win.ntnu.no\ntnu-datasal        Multifunksjonsmaskin, Vannkraft

Realfagbygget:

\\followprint.win.ntnu.no\ntnu-datasal        Multifunksjonsmaskin, 5.etg. IndEcol Studentsal

Installere printere i Mac

 eCampus

http://www.uninett.no/ecampus

Thu, 05 Oct 2017 10:22:30 +0200

IT-hjelp ved energi- og prosessteknikk

E-post: ept-support@ivt.ntnu.no

Adr: Kolbjørn Hejes v. 1b, Varmeteknisk*B243A

IT-kontoret i MazeMap