Strategi og Aktivitetsplan

Strategi og Aktivitetsplan

Visjon
Samarbeid om kompetanse for fremtidens energiløsninger

MÅL 1
EnergiKontakten skal bidra til at Energi og miljøstudiet er i tråd med teknologisk utvikling, samt behov i næringsliv, forvaltning, forskning og utdanning.
MÅL 2
EnergiKontakten skal jobbe langsiktig for å rekruttere, motivere og beholde studentene på Energi og miljøstudiet.
MÅL 3
EnergiKontakten skal skape attraktive møteplasser mellom studenter, bedrifter og fagmiljø ved NTNU.
 
For å nå hvert mål gjennomføres det en rekke aktiviteter. Disse aktivitetene, og andre detaljer rundt er beskrevet i Strategi- og Aktivitetsplanen.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om medlemskap eller EnergiKontaktens virksomhet rettes til:

Daglig leder Fredrik Christensen

Institutt for elkraftteknikk,

Tlf:73 59 42 31 / Mobil: 90 95 84 66

e-post: fredrik.christensen@ntnu.no