Velkommen til EnergiKontakten


EnergiKontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU. EnergiKontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. EnergiKontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. Dette skal oppnås gjennom tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til sivilingeniørstudiet Energi og miljø ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

 

Årsmøte 2019 og Smeltedigelen

Årsmøtet og den årlige workshopen "Smeltedigelen" ble avholdt onsdag 20. mars 2019 i Trondheim.

I årsmøtet ble følgende saker behandlet: Årsberetning 2018, Regnskap 2018 og budsjett 2019, Aktivitetsplan 2019, Vedtektsendringer, Valg av styre og styreleder 2019.

Tema for Smeltedigelen var

* Employer branding, -trender og praksis.
* Hvordan få til mer praksis i utdanningen?

Under begge tema var det lagt opp gode foredrag og gruppediskusjoner.


Energidagen 2018

Energidagen 2018 ble arrangert på NTNU Gløshaugen torsdag 25. oktober.

Energidagen er EnergiKontaktens viktigste samlende arena for samspillet mellom energisektoren og Energi- og miljøstudiet ved NTNU. På Energidagen møtes studenter, fagmiljø og næringsliv for å utveksle erfaring, kunnskap og inspirasjon. Bedrifter har mulighet til å profilere seg, samt delta på spennende foredrag og møte høyt motiverte og ambisiøse studenter. Ca 300 personer tok turen innom, og 23 utstillere presenterte seg i vrimleområdet. Energidagen arrangeres årlig, den siste torsdagen i oktober.

Stands Energidagen 2018

Prisutdeling Energidagen 2018Foredrag Energidagen 2018Ballongslipp Energidagen 2018

   

 


Medlemsmøte 2018

Onsdag 24. oktober ble EnergiKontaktens årlige medlemsmøte avholdt.

Møtet ble arrangert fra lunsj og ut dagen, med felles middag på kvelden. I tillegg til informasjon fra EnergiKontakten ble det jobbet i grupper rundt problemstillinger knyttet til Mer IKT integrert i fagene, Praksis i studiet og Energi og miljøfaget.

Gruppearbeid Medlemsmøte 2018EnergiKontakten
 

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om medlemskap eller EnergiKontaktens virksomhet rettes til:

Daglig leder Fredrik Christensen

Institutt for elkraftteknikk,

Tlf:73 59 42 31 / Mobil: 90 95 84 66

e-post: fredrik.christensen@ntnu.no