Velkommen til EnergiKontakten

Velkommen til EnergiKontakten


EnergiKontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU. EnergiKontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. EnergiKontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. Dette skal oppnås gjennom tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til sivilingeniørstudiet Energi og miljø ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

Energidagen 2020

Energidagen 2020

Torsdag 29. oktober 2020 arrangeres den årlige Energidagen på NTNU Gløshaugen, under forutsetning om at omstendighetene tillater det. 

Hold av dagen, det vil etter hvert åpnes for å reservere utstillerplass/stand med forbehold om at det blir mulig å gjennomføre.

Inntil videre kan du lese mer om det årlige arrangementet Energidagen i artikkel nedenfor.


Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Årsmøtet 2020 er utsatt inntil videre, grunnet Corona-pandemien.


Energidagen 2019

Energidagen 2019

Energidagen 2019 arrangeres på NTNU Gløshaugen torsdag 31. oktober.

Energidagen er EnergiKontaktens viktigste samlende arena for samspillet mellom energisektoren og Energi- og miljøstudiet ved NTNU. På Energidagen møtes studenter, fagmiljø og næringsliv for å utveksle erfaring, kunnskap og inspirasjon. Bedrifter har mulighet til å profilere seg, samt delta på spennende foredrag og møte høyt motiverte og ambisiøse studenter. I fjor var det 23 utstillere som presenterte seg i vrimleområdet, i tillegg til at det ble holdt flere svært gode foredrag i auditoriene. Energidagen arrangeres årlig, den siste torsdagen i oktober.

Mer informasjon, program og påmelding finner du her. Påmeldingsfrist 11. oktober.

Stands Energidagen 2018

Prisutdeling Energidagen 2018Foredrag Energidagen 2018Ballongslipp Energidagen 2018

   

 


Medlemsmøte 2019

Medlemsmøte 2019

Onsdag 30. oktober arrangeres EnergiKontaktens årlige medlemsmøte i Trondheim.

Møtet arrangeres fra lunsj og ut dagen, med felles middag på kvelden. I tillegg til informasjon fra EnergiKontakten vil det bli gruppearbeider og diskusjoner rundt aktuelle problemstillinger.

Gruppearbeid Medlemsmøte 2018


Årsmøte 2019 og Smeltedigelen

Årsmøte 2019 og Smeltedigelen

Årsmøtet og den årlige workshopen "Smeltedigelen" ble avholdt onsdag 20. mars 2019 i Trondheim.

I årsmøtet ble følgende saker behandlet: Årsberetning 2018, Regnskap 2018 og budsjett 2019, Aktivitetsplan 2019, Vedtektsendringer, Valg av styre og styreleder 2019.

Tema for Smeltedigelen var

* Employer branding, -trender og praksis.
* Hvordan få til mer praksis i utdanningen?

Under begge tema var det lagt opp gode foredrag og gruppediskusjoner.


Logo


EnergiKontakten
 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Spørsmål om medlemskap eller EnergiKontaktens virksomhet rettes til:

Senioringeniør Halsten Aastebøl

Institutt for elkraftteknikk,

Tlf:73 59 42 67 / Mobil: 90 79 37 95

e-post: halsten.aastebol@ntnu.no