Studier ved NTNU innen vindenergi

Studieprogram ved NTNU innen vindenergi

Videreutdanning i havvind for olje- og gassindustrien

Studietilbudet består av et innføringsemne og et fordypningsemne som til sammen utgjør 7,5 studiepoeng.

Studieprogram Type År Språk

Innovativ bærekraftig energiteknologi

Master 2 Engelsk
Energi og miljø Master 5 Norsk
Fornybar energi Bachelor 3 Norsk
Energi og miljø Master 2 Norsk
European Wind Energy Master Master 2 Engelsk
Renewable Energy in the Marine Environment Master 2 Engelsk
Produktutvikling og produksjon Master 2 Norsk
Maskin- og energiteknologi Master 5 Norsk
Bygg- og miljøteknikk Master 5 Norsk
Bygg- og miljøteknikk Master 2 Norsk

Alle studieprogram ved NTNU

To studenter jobber med en liten vindturbin. Foto: Geir Mogen/NTNU