NTNU Team vind bilde

NTNU Energi Team Vind

To personer holder en liten vindturbin

NTNU Team Vind er en gruppe av eksperter på vindenergi. Gruppen består av forskere fra forskjellige fagområder, institutter og fakulteter på NTNU som jobber med vindenergi. Hovedoppgaven til gruppen er å utvikle nye forskningsprosjekter og å koordinere vindenergi aktiviteten på NTNU.

NTNU Team Wind fikk tildelt FME NorthWind i desember 2020, der SINTEF er vertskap.

Videreutdanning i havvind for olje- og gassindustrien

Videreutdanning i havvind for olje- og gassindustrien

Studietilbudet består av et innføringsemne og et fordypningsemne som til sammen utgjør 7,5 studiepoeng. Innføringssemnet Introduksjon til havvind har oppstart allerede 1. februar 2023.

Forskning NTNU Energi Team Vind

Medlemmer NTNU Team Batteri

Infrastrktur

Utdanning

NTNU Team Vind

Havvind - Et nytt industrieventyr?

Aktuelt NTNU Team Vind

Aktuelt

Ressurspublisering

Hvorfor kom 1800 av verdens beste anvendt matematikere til Oslo?

Trond Kvamsdal på NRK Nyheter

I starten av juni samlet 1800 av verdens fremste eksperter innen anvendt matematikk seg i Oslo for å diskutere noen av våre største utfordringer innen alt fra selvkjørende farkoster til treffsikker medisinsk behandling. Forskerne som inntar byen, sitter med nøkkelen til å løse disse utfordringene.