NTNU Team vind bilde

NTNU Energi Team Vind

Havvindmøller. Bilde: Maren Agdestein

NTNU Team Vind er en gruppe av eksperter på vindenergi. Gruppen består av forskere fra forskjellige fagområder, institutter og fakulteter på NTNU som jobber med vindenergi. Hovedoppgaven til gruppen er å utvikle nye forskningsprosjekter og å koordinere vindenergi aktiviteten på NTNU.

NTNU Team Wind fikk tildelt FME NorthWind i desember 2020, der SINTEF er vertskap.

Forskning NTNU Energi Team Vind

Medlemmer NTNU Team Batteri

Infrastrktur

Utdanning