Infrastruktur innen vannkraft

Infrastruktur innen vannkraft

Vassdragslaboratoriet

Vassdragslaboratoriet

En mann i hydraulikklaboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU.

Vassdragslaboratoriet har et areal på 3000 m2 – hvorav 2000 m2 kan brukes til spesialbygde hydrauliske modeller. Laboratoriet har fasiliteter til utdanning, forskning og kommersiell forskning med kunder over hele verden. Toppmoderne modeller kan lages internt siden laboratoriet har maskinverksted og et eget verksted for treverk og plast. 

Det er tre permanente kanaler, inkludert en vippekanal for simulering av bratte skråninger og desimentforskning. Laboratoriet er svært fleksibelt og betjener alle former for hydraulisk forskning, som sedimenttransport, strømningsanalyse, skråningsstabilitet, vannkraftstrukturer og studier innen vannkraftdynamikk.

Geologisk laboratorium

Geologisk laboratorium

Innsiden av en tunnel. Foto: Livia Pitorac/NTNU

De fleste vannkraftprosjekter har lange vannveier bestående av tunneler, sjakter og underjordiske huler. Berg- og tunnelteknikk er fortsatt et sentralt aspekt i design av vannkraftsystemer. I over et århundre har NTNU og Norge med suksess utviklet kostnadseffektive og optimale designprinsipper og metoder for vannkraft, infrastruktur og bruk av underjordisk rom.

Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU har et topp moderne ingeniørgeologi og tunnellaboratorium. Laboratoriet inkluderer alt nødvendig utstyr, inkludert unike testrigger for borbarhet og det sterkeste tilgjengelige triaksiale testutstyret for høykompetente og harde bergarter. Testene utført ved dette laboratoriet er utført på steinprøver fra hele verden.
 

National Smart Grid Laboratory

National Smart Grid Laboratory

Illustrasjon av energilandskap.

National Smart Grid Laboratoriet er et systemorientert laboratorium som tilbyr toppmoderne infrastruktur for forskning og utvikling, demonstrasjon, verifisering og testing av et bredt spekter av brukstilfeller for Smart Grid.

Vannkraftlaboratoriet

Vannkraftlaboratoriet

Utsiden av vannkraftlaboratoriet. Foto: Maren Maren Agdestein/NTNU.

Vannkraftlaboratoriet på NTNU kombinerer 100 års erfaring  med moderne fasiliteter som er unike i Europa. Laboratoriet har spilt en ledende rolle i utviklingen av global vannkraft, særlig innen effektivt design av vannturbiner. 

Laboratoriet tilbyr mange muligheter for forskning innen strømningsteknikk, og er blant annet utstyrt med testrigger for både Francis, Pelton og pumpeturbiner. Både masterstudenter, doktorgradsstipendiater, postdoktorer og internasjonale forskere jobber med prosjekter i laboratoriet.
 

Hydroelectric power laboratory

Hydroelectric power laboratory

Testoppsett for å emulere samspillet mellom en generator og elektrisitetsnettet Foto: Olve Moe/Sintef.

Som en del av HydroCen-prosjektet utvides Elkraftlaboratoriene med et nytt testoppsett dedikert til vannkraft, lokalisert i NTNU Smartgrid-laboratoriet. Testen gjør det mulig å ha testoppsett bestående av en blanding av sanntidsemulerte vannveier og turbin, ekte fysisk synkrongenerator og drift med variabel hastighet i kombinasjon med ekte og emulert strømnett. Oppsettet er laget for pumpet vannkraft med variabel hastighet ved bruk av en omformermatet synkron generator, men det er også mulig å omgå den variable hastigheten for å studere tradisjonell vannkraft med fast hastighet. Det pågår et arbeid med å koble generatoren i det elektriske kraftlaboratoriet til turbinen i Vannkraftlaboratoriet. Dermed vil de to testfasilitetene kjøre som tvillinger.

Den skreddersydde synkrongeneratoren kan modifiseres til å ha ulike typer feil (elektriske, magnetiske og mekaniske). Dette brukes til å utvikle feildeteksjonssystemer. Det totale testoppsettet består av to AC-AC frekvensomformere, en 100 kVA induksjonsmotor og en 100 kVA synkronmaskin.