Forskning fra NTNU Energi Team Vannkraft

Forskning fra NTNU Energi Team Vannkraft

Opprigging av en PIV-testrig. Foto: Photo: Juliet Landrø/Hydrocen.

Norge er verdensledende innen flere aspekter relatert til planlegging, design og drift av vannkraftverk, energisystemer dominert av vannkraftproduksjon og hvordan vannkraftprosjekter påvirker miljøet og samfunnet. NTNU og samarbeidspartnere spiller en viktig rolle i utviklingen av ny kunnskap.

De to forskningssentrene CEDREN og HydroCEN har vært sentrale i utviklingen av ny kunnskap relatert til miljødesign av fornybar energiproduksjon (spesielt vannkraft) og vannkraftteknologi i et fremtidig energisystem med en større andel av fornybar energiproduksjon. 

NTNU er vertsinstitusjon i HydroCEN og var en sentral partner i CEDREN frem til senteret ble lagt ned i 2018. HydroCEN og CEDREN har begge vært drevet i nært samarbeid med vannkraftindustrien, forvaltningsmyndigheter og frivillige organisasjoner.

Forskergruppen ved NTNU er også en aktiv og attraktiv partner i internasjonale forskningsprosjekt, inkludert prosjekter finansiert av EU.

Forskningssentre og prosjekter av spesiell interesse

 • HydroCEN - forskningssenter for fornybar energi
 • CEDREN - Senter for miljødesign av fornybar energi

Projects

 • HydroFlex - Øke verdien av vannkraft gjennom økt fleksibilitet
 • FITHydro - Fiskevennlige innovativ teknologi for vannkraft
 • HYPOS - Satellittdata for vannkraftapplikasjoner
 • ALPHEUS - Augmented grid stability through low-head pumped Hydro Energy utilization and storage
 • DeGas – En ny teknologisk løsning for å forhindre miljøeffekter av luftovermetning nedstrøms i vannkraftverk
 • EERA Joint Programme Hydropower – Europeisk koalisjon om vannkraftforskning
 • Dirt-X - Evaluering av sedimentleveringseffekter på reservoarer i et endret klima og samfunn
 • SediPass - Bærekraftig design og drift av vannkraftverk utsatt for høy sedimentutbytte
 • Tunnel Roughness - Knytte fysisk veggruhet av uforede tunneler til hydraulisk motstand
 • HiFrancis – Francisturbiner med høyt hode
 • FranSed – Francis-turbiner for sedimentladet vann

Research activity