Energi Utdanning 2019

Energi Utdanning 2019

Les om behovet for kompetanseutvikling som kan fremme fornybare og miljøvennlige energiprosjekter i framtiden i magasinet Energi Utdanning 2019.

Magasinet inneholder også en bred presentasjon av de mange yrkesvalg energibransjen representerer - med særlig vekt på tekniske fag. 

Forsiden av magasinet Energi utdanning 2019