Om NTNU Energi Team Sol

Om NTNU Energi Team Sol

Om NTNU Energi Team Sol

NTNU Energi Team Sol driver med forskning og undervisning for å bidra til å skape fremtidens solenergiløsninger. Teamet består av solenergieksperter fra forskjellige fagområder på NTNU, som vist i listen nederst på denne siden.

Teamets ledergruppe er like tverrfaglig, og består av professorer og førsteamanuensiser som leder eller koordinerer de viktigste forskningsaktivitetene i teamet.
 

Steve Völler (leder), førsteamanuensis ved Institutt for elkraftteknikk
Forskningstemaer: energisystemanalyse, sol og vind og hydrogen, energilager, bærekraftige energisystemer.

Marisa Di Sabatino (nestleder), professor ved Institutt for materialteknologi
Forskningstemaer: silisiumbaserte solceller, material- og prosessrelaterte aspekter av solceller og moduler, avanserte karakteriseringsmetoder for silisium og solceller.

Turid Reenaas, professor ved Institutt for fysikk
Forskningstemaer: materialsimuleringer, -syntese og -karakterisering, solcellefysikk, tredje generasjons solceller med høy effektivitet (simuleringer, fabrikasjon og testing).

Gabriele Lobaccaro, førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og miljøteknikk
Forskningstemaer: solenergipotensiale, solenergi i bygd miljø, modellering av solsystemer, digitalisering av solenergi, mikroklimaanalyse.

Barbara Matusiak, professor ved Institutt for arkitektur og teknologi
Forskningstemaer: arkitektur og bygningsmiljø, dagslys, arkitektonisk integrering av solteknologi, lys og farger i arkitektonisk rom.

person-portlet

Personer i NTNU Energi Team Sol