Forskningsbasert utdanning for utvikling av fagpersonell innen vannkraft, Hydro Himalaya

Forskningsbasert utdanning for utvikling av fagpersonell innen vannkraft, Hydro Himalaya

Vannkraftverk. Foto: Pexels.

Bakgrunn

Himalaya, Hindu-Kush, og Karakoram fjellkjeden danner et av de største fjellkjedene i verden, med enorme utviklingsmuligheter innen vannkraft. Hele Himalaya regionen lider av svak geologi og flom som forårsaker sediment utfordringer for vannkraftverk. Dette gjelder spesielt i Nepal, en av de fattigste nasjonene i verden, hvor mer enn 20000 MW av vannkraftprosjekter er under utvikling.

Nepal mangler et sterkt tertiært nivå av forskningsbaserte ingeniørutdanningssystemer. Kathmandu University har blitt støttet av NTNU for å utvikle kapasitet og kompetanse for å sette i gang forskningsaktiviteter med å støtte ph.d. og masterkandidater med forskningsstudier. Det er ingen veletablerte forskningsfasiliteter i den asiatiske regionen for studier av sedimentrelaterte problemer. Det er fortsatt et stort behov for å gjøre bidragene bærekraftige, noe som gir synlighet og effekt. 

Dette er et prosjekt under NORAD NORHEID-II-programmet, og det er utviklet av et team fra Nepal, Kina og Norge. Varigheten på prosjektet er seks år, med start fra 2021. Målet med dette prosjektet er å styrke den forskningsbaserte utdanningen ved Kathmandu University innenfor vannkraftteknikk. Den helhetlige tilnærmingen for forskningen er å ha 'effektiv produksjon av vannkraft' og 'effektiv sluttbruk av vannkraft' i Himalaya regionen.

Hydro Himalaya logo

Hydro Himalaya logo

Partnere Hydro Himalaya

Partnere: Kathmandu University, Himalaya University Consortium, Wuhan University, University of South-Eastern Norway og NTNU

Prosjektstart: 01.08. 2021
Prosjektslutt: 31.07.2027

Finansiert av: NORAD, NTNU, Kathmandu University og Wuhan University

Mål og aktiviteter Hydro Himalaya

Mål

 1. Styrke den forskningsbaserte utdanningen innen vannkraftteknikk ved Kathmandu University med å produsere en bedre kvalifisert arbeidsstyrke i Himalaya regionen

 2. Overføring av akademisk og forskningskompetanse fra Kathmandu University til universitetene i Nepal og Himalaya regionen innen vannkraftteknikk.

 3. Bygge bro mellom akademia og industrien for bærekraftige løsninger og praksiser.

Aktiviteter

Prosjektet er delt inn i tre arbeidsoakker hvor aktivitetene vil være som følger:

Arbeidspakker

WP-1 skal etablere et regionalt kompetansesenter for forskningsbasert utdanning av høy kvalitet som bidrar til innovasjoner og løsninger til regionale utfordringer i vannkraftindustrien. Aktivitetene i WP-1 er som følger:

 1. Utvikle laboratorie og infrastruktur som er relevant for forskning og eksperimentell arbeid for virksomhet innenfor forskning og akademia. 

 2. Utvikle administrative prosedyrer for akademisk forskningsaktivitet (Post Doc, ph.d. og andre forskningsbaserte utdanningssystem ved Kathmandu University)

 3. Utvikling av forskningsmetoder og kompetanse for utføring av uavhengig forskning ved Kathmandu University med internasjonale standarder.

 4. Utvikling av felleskurs og digitalte innholdsverktøy med mulighet for studiepoeng overføring ved internasjonale universitet. 

 5. Kapasitetsutvikling av undervisnings- og forskningspersonell ved Kathmandu University med høyere grads forskningsbasert utdanning.

WP-2 bruker ressurser, infrastruktur og erfaringer fra Kathmandu University til å starte forskningsbasert utdanning ved universiteter i Nepal og Himalaya regionen ved hjelp av kapasitetsutviklingsprogrammer. Aktivitetene i WP-2 er som følger:

 1. Bygge et nettverk blant universitetene i Himalaya regionen som tilbyr akademiske programmer innen vannkraftteknikk.

 2. Utvikle felles forståelse og motivasjon for å drive felles forskning for å utvikle nyutdannede av høy kvalitet for regionen.

 3. Tilbud for ph.d. og masterkanditater ved Kathmandu University for fakultetene og forskere gjennom felles veiledning.

WP-3 skal bygge bro mellom industrien og akademia innen vannkraftteknologi og bidra til kommersiell anvendelse av kunnskapen utviklet fra forskningen ved universitetet. 

Aktivitetene i WP-3 er som følger:

 1. Veiledningssamarbeid av forskerutdanningsprogram fra industrien og deltakelse i evaluering av forskerutdanningsprogram.

 2. Tilby kortsiktive kurs og opplæring ved Kathmandu university til industripersonell.

 3. Meld på ph.d.-kandidater fra vannkraftindustrien for å få et bedre sammarbeid innen kunnskapsoverføring.

 4. Validering av forskningsresultater i industriskala gjennom feltmålinger.

 5. Uvikling av anvendelse og utnyttelse av forskningsproduksjon i industrien.

 6. Bygge regionalt samarbeid mellom vannkraftindustrien, produksjonsbedrifter og forskningsenheter ved universitetene for økt kunnskapsdeling.