Råd til politikere

Råd til politikere

En mann som skriver på en tavle og en kvinne som holder et lite vindturbin blad i tre. Bilde: Geir Moen/NTNU

Sosiale medier

FØLG OSS HER FOR VÅRE BIDRAG TIL SAMFUNNSDEBATTEN

Facebook      Twitter     Blogg    YouTube     

Arendalsuka

Råd og rapporter fra NTNUs energiforskning på Arendalsuka 2022

NTNUs energiforskere var mangfoldig til stede under Arendalsuka 2022. Flere miljøer har utarbeidet råd og rapporter:

Film: NTNU og SINTEF ga tre råd på Arendalsuka om hvordan Nordsjøen kan bli en løsning på klima- og energikrisen.

COP26

FNs klimatoppmøte (COP26) i Glasgow

Bilde: SINTEF og NTNU presenterer og diskuterer sine anbefalinger for en bærekraftig utvikling av Nordsjøområdet på FNs klimatoppmøte i Glasgow i 2021 (COP26). 

NTNU og SINTEF har utarbeidet felles anbefalinger for en bærekraftig utvikling av Nordsjøområdet for Klimatoppmøtet i Glasgow i 2021. 

Last ned NTNUs og SINTEFs tre anbefalinger for COP26 (pdf) | Last ned kunnskapsunderlaget "The North Sea as a Springboard for the Green Transition" (pdf), signert av Ruhr Universität Bochum, British Geological Survey, University of Strathclyde, TNO, UiO, DTU, Fraunhofer, SINTEF og NTNU.

Arendalsuka: tidligere år

Arendalsuka 2017-2021

Bilde: En fullsatt sal venter i spenning på NTNUs og SINTEFs råd under arrangementet "Nordsjøen som plattform for grønn omstilling" på Bærekraftsscenen på Arendalsuka 2021. Foto: Annika Bremvåg, NTNU.

Arendalsuka 2021: NTNU og SINTEF ga tre råd for norske politikere hvordan Norge kan bruke Nordsjøen som en plattform for grønn omstilling (pdf). Kunnskapsunderlaget for de tre rådene er en rapport fra de fire forskningssentrene FME NTRANS, FME NorthWind, FME NCCS og LowEmission (pdf).

Arendalsuka 2019: Med utgangspunkt i forskning på energiområdet ga NTNU og SINTEF tre råd for bærekraftig utbygging av vindkraft i Norge (pdf)

Arendalsuka 2018: NTNU og SINTEF utarbeidet en pamflett om Slik kan Norge bli Europas batteri - og samtidig skape arbeidsplasser og redde klima (pdf)

Arendalsuka 2017: I forkant av Stortingsvalget utarbeidet NTNU og SINTEFs fagmiljøer innen energi fire hovedanbefalinger til politikerne innen energi, klima og miljø (pdf)


NTNUs energiforskning på Arendalsuka 2022

NTNUs arrangement på energi på Arendalsuka 2022

Mandag 15. august

NORDSJØEN SOM LØSNING PÅ KLIMA- OG ENERGIKRISEN: 3 RÅD TIL POLITIKERE
14:30 - 15:30, Bærekraftscenen  i Arendal, Arendal kino, kinosal 1
NTNU Energi, SINTEF Energi
Se opptak av arrangementet

Tirsdag 16. august

ENERGISKE NABOLAG – KLIMAVENNLIGE BYGG- OG OMRÅDER HINDRES AV STIVBEINTE REGLER
16:30 - 17:30, Bærekraftscenen  i Arendal, Arendal kino, kinosal 1
NTNU FME ZEN, SINTEF
Se opptak av arrangementet

HVORDAN KAN VI AKSELERERE ENERGIOMSTILLINGEN?
18:30 - 19:30, Bærekraftscenen  i Arendal, Arendal kino, kinosal 1
FME NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

Onsdag 17. august

KRIG, STRØMPRISER, CYBERANGREP: HVOR SÅRBART ER VÅRT ENERGISYSTEM?
08:00 - 09:00, MS Sandnes
NTNU, SINTEF
Se opptak av arrangementet

ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER ER EN FORUTSETNING FOR FORNYBARSAMFUNNET
09:30 - 10:30, MS Sandnes
NTNU FME ZEN,  SINTEF Community
Se opptak av arrangementet

Torsdag 18. august

ELEKTRIFISERING FOR DET GRØNNE SKIFTET
12:00 - 13:00, MS Sandnes
GCE NODE, NTNU, Telenor Maritime

ALT VI TRENGER Å VITE FOR Å REALISERE BATTERIEVENTYRET
17:30 - 18:30, MS Sandnes
SINTEF, NTNU
Se opptak av arrangementet


Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

Stortinget og myndigheter ber ofte NTNU og andre interessenter og eksperter om innspill når de behandler en politisk sak som angår flere partier eller er særlig viktig for samfunnet, ofte i forbindelse med et nytt lovforslag. På oppdrag fra NTNU produserer og koordinerer NTNU Energi universitetets uttalelser om energirelaterte spørsmål. Noen nyere eksempler inkluderer: