Kunnskapsbidrag til samfunnsdebatten

Kunnskapsbidrag til samfunnsdebatten

En mann som skriver på en tavle og en kvinne som holder et lite vindturbin blad i tre. Bilde: Geir Moen/NTNU

Sosiale medier

FØLG OSS HER FOR VÅRE BIDRAG TIL SAMFUNNSDEBATTEN

Facebook      Twitter     Blogg    

Kunnskapsbidrag til samfunnsdebatten

NTNU Energi leverer kunnskapsbidrag til politikere og fagaktører som påvirker samfunnsutviklingen. Med dette bidrar vi til at politikk blir basert på den beste tilgjengelige kunnskapen vi har.

Gjennom samarbeid med forskere, NGOer og andre kunnskapsaktører sørger vi for at disse får tilgjengelige faglige råd. 

I praksis betyr dette frokostseminarer, workshops, konferanser, kronikker og politiske anbefalinger i forbindelse med valg, gjennom egne og eksisterende arenaer og kanaler og på Arendalsuka.

Direktør Johan Hustad bruker også egen blogg på forskning.no og Facebookside for å dra opp diskusjon.

Råd til politikerne

Råd til politikerne

Med utgangspunkt i forskning på energiområdet gir NTNU og SINTEF tre råd for bærekraftig utbygging av vindkraft i Norge.

I forbindelse med Arendalsuka 2018 utarbeidet NTNU og SINTEF en pamflett om Slik kan Norge bli Europas batteri - og samtidig skape arbeidsplasser og redde klima.

I forkant av Stortingsvalget 2017 utarbeidet NTNU og SINTEFs fagmiljøer innen energi fire hovedanbefalinger til politikerne innen energi, klima og miljø.

Hvordan får vi opp farten?

Hvordan får vi opp farten?

Forskningen er klar - utslippene må i null på 30 år

NTNU Energi rapport

Energi for et bedre samfunn

Les mer om vårt arbeid med samfunnskontakt m.m. i vår treårsrapport nedenfor eller last ned pdf her