Råd til politikere

Råd til politikere

En gruppe folk får omvisning i laboratorie. Foto: NTNU

Sosiale medier

FØLG OSS HER FOR VÅRE BIDRAG TIL SAMFUNNSDEBATTEN

Facebook      Twitter     Blogg    YouTube     

Arendalsuka 2023 forside

NTNUs energiforskning på Arendalsuka 2023

Også i år bidro NTNUs energiforskere til en kunnskapsbasert debatt på Arendalsuka. Flere forskningsmiljøer bidro både med egne arrangement og inn i andre sine debatter:

Foto: En fullsatt sal tar imot NTNUs og SINTEFs #3energiråd under arrangementet "Hvordan kan Norge forhindre kraftunderskudd i 2027?". Arrangementet fant sted på Bærekraftscenen under Arendalsuka 2023. Foto: Annika Bremvåg, NTNU.

Høringsuttalelser

Hyfer 2023

"En bærekraftig energiomstilling - Mission Impossible?"

Hvordan får vi til en bærekraftig energiomstilling? Publikum får snakke med og møte NTNUs fremste forskere på energifeltet, oppleve «the story of energy» og dypdykke inn i den virtuelle virkeligheten der man prøver å rømme fra en flom som faktisk har funnet sted i et norsk tettsted. 
Arrangementet er gratis, finner sted i NTNUs Akrinn fredag 22. september kl. 13-14, og det blir servert tapas. Mer informasjon


Arendalsuka

Råd og rapporter fra NTNUs energiforskning på Arendalsuka 2022

NTNUs energiforskere var mangfoldig til stede under Arendalsuka 2022. Flere miljøer har utarbeidet råd og rapporter:

Film: På Arendalsuka 2022 ga NTNU og SINTEF tre råd for hvordan Nordsjøen kan bli en løsning på klima- og energikrisen. 

COP26

FNs klimatoppmøte (COP26) i Glasgow

Bilde: SINTEF og NTNU presenterer og diskuterer sine anbefalinger for en bærekraftig utvikling av Nordsjøområdet på FNs klimatoppmøte i Glasgow i 2021 (COP26). 

NTNU og SINTEF har utarbeidet felles anbefalinger for en bærekraftig utvikling av Nordsjøområdet for Klimatoppmøtet i Glasgow i 2021. 

Last ned NTNUs og SINTEFs tre anbefalinger for COP26 (pdf) | Last ned kunnskapsunderlaget "The North Sea as a Springboard for the Green Transition" (pdf), signert av Ruhr Universität Bochum, British Geological Survey, University of Strathclyde, TNO, UiO, DTU, Fraunhofer, SINTEF og NTNU.

Arendalsuka: tidligere år

Arendalsuka 2017-2021

Bilde: En fullsatt sal venter i spenning på NTNUs og SINTEFs råd under arrangementet "Nordsjøen som plattform for grønn omstilling" på Bærekraftsscenen på Arendalsuka 2021. Foto: Annika Bremvåg, NTNU.

Arendalsuka 2021: NTNU og SINTEF ga tre råd for norske politikere hvordan Norge kan bruke Nordsjøen som en plattform for grønn omstilling (pdf). Kunnskapsunderlaget for de tre rådene er en rapport fra de fire forskningssentrene FME NTRANS, FME NorthWind, FME NCCS og LowEmission (pdf).

Arendalsuka 2019: Med utgangspunkt i forskning på energiområdet ga NTNU og SINTEF tre råd for bærekraftig utbygging av vindkraft i Norge (pdf)

Arendalsuka 2018: NTNU og SINTEF utarbeidet en pamflett om Slik kan Norge bli Europas batteri - og samtidig skape arbeidsplasser og redde klima (pdf)

Arendalsuka 2017: I forkant av Stortingsvalget utarbeidet NTNU og SINTEFs fagmiljøer innen energi fire hovedanbefalinger til politikerne innen energi, klima og miljø (pdf)