Kunnskapsbidrag til samfunnsdebatten

NTNU Energi - Energi for et bedre samfunn

Kunnskapsbidrag til samfunnsdebatten

To personer skriver på tavle

Vi bidrar med kunnskapsbidrag til politikere og fagaktører som påvirker samfunnsutviklingen og som bidrar til at politikk blir basert på den beste tilgjengelige kunnskapen vi har.

Gjennom samarbeid med forskere, NGOer og andre kunnskapsaktører sørger vi for at disse får tilgjengelige faglige råd. 

I praksis betyr dette frokostseminarer, workshops, konferanser, kronikker og politiske anbefalinger i forbindelse med valg, gjennom egne og eksisterende arenaer og kanaler.

Direktør Johan Hustad bruker også egen blogg på forskning.no og Facebookside for å dra opp diskusjon.

Råd til politikerne

Råd til politikerne

I forkant av Stortingsvalget 2017 utarbeidet NTNU og SINTEFs fagmiljøer innen energi fire hovedanbefalinger til politikerne innen energi, klima og miljø.

Med utgangspunkt i forskning på energiområdet gir NTNU og SINTEF tre råd for bærekraftig utbygging av vindkraft i Norge.

Hvordan får vi opp farten?

Hvordan får vi opp farten?

Forskningen er klar - utslippene må i null på 30 år

Følg oss på:

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) knyttet til kunnskapsutvikling og policyarbeid

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) knyttet til kunnskapsutvikling og policyarbeid

Johan på stortinget

Utklipp av bilde og melding fra Twitter