Råd til politikere

Råd til politikere

En mann som skriver på en tavle og en kvinne som holder et lite vindturbin blad i tre. Bilde: Geir Moen/NTNU

Sosiale medier

FØLG OSS HER FOR VÅRE BIDRAG TIL SAMFUNNSDEBATTEN

Facebook      Twitter     Blogg    YouTube     

COP26

FNs klimatoppmøte (COP26) i Glasgow

NTNU og SINTEF har utarbeidet felles anbefalinger for en bærekraftig utvikling av Nordsjøområdet for Klimatoppmøtet i Glasgow i 2021. 

Last ned NTNUs og SINTEFs tre anbefalinger for COP26 (pdf) | Last ned kunnskapsunderlaget "The North Sea as a Springboard for the Green Transition" (pdf), signert av Ruhr Universität Bochum, British Geological Survey, University of Strathclyde, TNO, UiO, DTU, Fraunhofer, SINTEF og NTNU.

Arendalsuka

Arendalsuka

Nordsjøen har vært en gullgruve for Norge, men vi kan ikke fortsette som før. NTNU Energi og SINTEF Energi har funnet ut hvordan Nordsjøen kan forbli en arena for innovasjon og verdiskaping også i nullutslippssamfunnet. Sammen har vi utarbeidet tre råd for norske politikere hvordan Norge kan bruke Nordsjøen som en plattform for grønn omstilling (pdf).

Forskningsgrunnlaget for de tre rådene er en rapport fra de fire forskningssentrene FME NTRANS, FME NorthWind, FME NCCS og LowEmssion (pdf).

Opptak av NTNUs og SINTEFs arrangement "Nordsjøen som plattform for grønn omstilling" på Arendalsuka 2021

 

Arendalsuka 2019: Med utgangspunkt i forskning på energiområdet ga NTNU og SINTEF tre råd for bærekraftig utbygging av vindkraft i Norge (pdf).

Arendalsuka 2018: NTNU og SINTEF utarbeidet en pamflett om Slik kan Norge bli Europas batteri - og samtidig skape arbeidsplasser og redde klima (pdf).

Arendalsuka 2017: I forkant av Stortingsvalget utarbeidet NTNU og SINTEFs fagmiljøer innen energi fire hovedanbefalinger til politikerne innen energi, klima og miljø (pdf).

NTNU og SINTEFs 3 råd for bærekraftig utbygging av Nordsjø-området

NTNU og SINTEFs 3 råd for bærekraftig utbygging av Nordsjøen

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

Stortinget og myndigheter ber ofte NTNU og andre interessenter og eksperter om innspill når de behandler en politisk sak som angår flere partier eller er særlig viktig for samfunnet, ofte i forbindelse med et nytt lovforslag. På oppdrag fra NTNU produserer og koordinerer NTNU Energi universitetets uttalelser om energirelaterte spørsmål. Noen nyere eksempler inkluderer: