Samarbeid med EU

Samarbeid med EU

Illustrasjon av nettverk. Illustrasjon: Colourbox.

EU forskningsprosjekter

NTNUs energiforskning ligger i tet i Europa

NTNU er på 4. plass blant de 331 høyere utdanningsinstitusjoner som har mottatt finansering fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa i «Cluster 5: Climate, energy and mobility» og «Joint Undertakings» (se figur nedenfor).

NTNU Energi legger til rette for etablering av prosjekter gjennom strategisk posisjonering i EU-plattformer, intern kartlegging og nettverksbygging og skaper møteplasser før og etter tildelingsfasen.

Horizon illustrasjon

EU-finansiering av NTNUs energirelaterte forskning. Alle data per mars 2023. Illustrasjon. NTNU.
EU-finansiering av NTNUs energirelaterte forskning. Alle data per mars 2023.

Horizon Europa brosjyre

Forsiden på brosjyren "Horizon Europe calls 2023/2024". Link til brosjyren.

Horisont Europa-brosjyre med NTNUs energiforskere

Gjennom en omfattende kartleggingsøvelse i samarbeid med NTNUs Brusselkontor har vi samlet NTNUs energiforskere sine interesser i Horisont Europa utlysningene og koblet dem sammen med deres kompetanse og bransjerelasjoner i en brosjyre.

Brosjyren tar sikte på å markedsføre kompetansen til NTNUs forskere innen klynge 5 «klima, energi og mobilitet» til potensielle europeiske partnere i forskning og industri. Den skal bidra til å bygge nettverk spesielt for energiforskerne ved NTNU som er i starten av sin karriere. Brosjyren har blitt distribuert til flere tusen mottakere, og den oppdateres jevnlig.

Last ned siste versjon av "Horizon Europe Calls 2023/2024" brosjyre (engelsk) (pdf).

NTNU Energi sin speilorganisasjon av European Energy Research Alliance (EERA)

NTNU Energis speilorganisasjon av European Energy Research Alliance (EERA)

NTNU er involvert i Europas største forskningsmiljø innen energi, European Energy Research Alliance (EERA). EERA er en viktig samarbeidsplattform for energiforskning i Europa. Det er forskningspilaren i EUs strategiske energiteknologiplan (SET-Plan), som tar sikte på å akselerere utviklingen og distribusjonen av lavkarbonteknologier gjennom 17 felles forskningsprogrammer (JP).

NTNU er aktiv i 13 og koordinerer 2 EERA JP («Smart Cities» og «Hydropower»).

EERA-representanter deltar i strategiske møter og nettverk. NTNU Energi driver en speilorganisasjon av EERA, tett knyttet til våre tverrfaglige forskerteam og som brukes som en arena for deling av informasjon, muliggjøring av strategidiskusjoner og oppmuntring til initiativ på nasjonalt og europeisk nivå. Denne paraplyorganisasjonen samler akademikere fra ulike forskningsdisipliner og fungerer som en tilrettelegger hos NTNU.

Organisasjonskart av NTNUs EERA speilorganisasjon. Illustrasjon.
Organisasjonskart av NTNUs EERA speilorganisasjon.

Vannkraft i Europa

Vannkraft i Europa

Høsten 2017 inviterte NTNU Energi Europakommisjonen til en workshop i Brussel om vannkraftens rolle i Europa. I etterkant av workshopen inviterte vi til flere seminarer i Brussel hvor andre anerkjente forskningsmiljøer fra hele Europa deltok. Initiativet ble møtt med stor interesse og vilje til å etablere et felles initiativ og nettverk om vannkraft i Europa.

NTNU Energi, Brusselkontoret og Forskningssenteret HydroCen jobbet deretter målrettet og effektivt sammen for å løfte denne satsingen. Gjennom vår felles innsats skapte vi et grunnlag for at European Energy Research Alliance (EERA) kunne etablere et felles program (JP) om vannkraft. JP Hydropower består i dag av 29 medlemmer fra 13 land, og administreres av NTNU.

EiT InnoEnergy

EiT InnoEnergy

NTNU Energi er norsk partner og gullmedlem i Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy, finansiert av European Institute of Innovation & Technology (EIT). Les mer om vårt partnerskap.

Illustrasjon av EU-plattformer

Du vil møte NTNUs energiforskere på EU-plattformene ovenfor.
Du vil møte NTNUs energiforskere på EU-plattformene ovenfor.