Internasjonalt samarbeid

NTNU Energi - Energi for et bedre samfunn

Internasjonalt samarbeid

Fem personer er ute

NTNU-Kina samarbeid

NTNU-Kina samarbeid

NTNU har hatt et strategisk samarbeid med Kina i 10 år på energiområdet. Samarbeidet med Kina er et viktig bidrag mot NTNUs mål om en bærekraftig framtid - blant annet i å holde den globale oppvarmingen under to grader (togradersmålet) og forskning på og implementering av fornybar teknologi.   

NTNU-Kina samarbeidet er på tre nivåer; institusjonelt, vitenskapelig og utdanning. 

Institusjonelt samarbeid

NTNU og Shanghai Jiao Tong University (SJTU) har etablert et felles forskningssenter om bærekraftig energi (Joint Research Centre in Sustainable Energy) der institusjonene skal jobbe sammen for å frembringe nye løsninger på teknologiområder som kommer til å bli viktig i framtiden. 

NTNU og Tsinghua University (THU) etablerte i 2013 et felles forskningsprogram i bærekraftlig energi. 

Vitenskapelig samarbeid

SJTU og NTNU har samarbeid mellom professorer, veiledere og ph.d.-kandidater om en Sandwich ph.d. model. Ph.d.-kandidatene kan dra på utveksling i minimum tre måneder som del av sitt prosjekt (Bilateral utveksling).

Utdanningssamarbeid

NTNU og SJTU har et utvekslingsprogram for masterstudenter der de kan ta en dobbel master fra de to utdanningsinstitusjonene.

Internasjonale sommerkurs om bærekraftg energi for norske og kinesiske studenter blir arrangert årlig.


Kontakt NTNU Energi-Kina samarbeid

Kontakt NTNU-Kina samarbeid