Helhetlige energisystem

Energi for et bedre samfunn

Helhetlige energisystem

Landskap av fjell, fjord og skog

Fremtidens energisystem vil bestå av en ukjent miks av ulike energikilder, lagringsmåter og nye forretningsmodeller. Dette påvirker både forbruker, industri, utdanningsinstitusjoner og nasjonaløkonomien. 

Det er behov for en helhetlig tilnærming til fremtidens energisystemer. Vi ser et behov for forståelse for overgangsstrategier, smarte energisystemer og innovasjon og nytenkning for å bidra til en bærekraftig omstilling av det norske energisystemet. Dette dreier seg om utformingen av effektive politiske strategier, opparbeidelse av et bedre kunnskapsgrunnlag for innovasjon, kommersialisering i bedrifter, overføring av kunnskap fra forskning til næringsliv, samt allmennhetens engasjement. 

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) knyttet til helhetlig energisystem

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) knyttet til helhetlig energisystem