Energi for et bedre samfunn

Fornybare energikilder

Studenter som monterer en vindturbin

Ulike løsninger for fornybar energi, særlig knyttet til:

  • sol
  • bioenergi
  • vannkraft
  • vindkraft

Utvikling av teknologi for produksjon av ny fornybar energi er sentralt for en betydelig økning av miljøvennlig energi. Forskningsoppgavene forutsetter en bred mobilisering av en rekke fagområder innenfor ingeniør-, natur- og samfunnsvitenskap. Vannkraft er et forskningsmessig veletablert område, men det står ovenfor store viktige behov for fornyelse.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) knyttet til fornybar energi