Energilagring

Energi for et bedre samfunn

Energilagring

Nanolab
Økt bruk av fornybare energikilder som sol og vind forutsetter økt behov for energilagring. Dette omfatter både batterier, Hydrogen og vannmagasin, og knyttes til muliggjørende teknologier som nanovitenskap (bedre batterier) og digital (styringssystemer, forretningsmodeller).

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) knyttet til energilagring

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) knyttet til energilagring

  • MoZEES (Mobility Zero Emission Energy Systems)
  • NTNU Battery Initiative