Energi for et bedre samfunn

Energieffektivitet i bygninger og industri

Gassbrenner med flamme

Fremtidens bygninger vil produsere mer energi enn de forbruker

Dette forutsetter at energieffektivisering kombineres med for eksempel solcellepaneler og solvarmeanlegg. Forskningen her er tungt forankret i arkitektfaglig kompetanse, men også i fysikk, elektronikk, termodynamik, kuldeteknikk, kyberteknikk, bygningsteknikk og kulturstudier.

Renere industri betyr CCS

Rensing, transport og lagring av CO2 har høy politisk prioritet i Norge. Forskningsutfordringene dreier seg blant annet om sikre og effektive metoder for rensing av CO2, konstruksjon av transportsystemer og sikker lagring. Dette krever kompetanse blant annet innenfor materialteknologi, kjemisk prosessteknologi, gasstransport og geologi.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) knyttet til energieffektivitet i bygninger og industri

  • HighEFF
  • ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings)