NTNU Team CCS

NTNU Energi Team Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring

En lyspære med spire inni ligger på bakken. Bilde: Pexels.

NTNU Team Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) er en gruppe av eksperter på CCUS. Gruppen består av forskere fra forskjellig fagområder, institutter og fakulteter på NTNU som jobber med CCUS. Hovedoppgaven til gruppen er å utvikle nye forskningsprosjekter og å koordinere CCUS aktiviteten på NTNU.