Studier ved NTNU relevant for batteri

Studieprogram ved NTNU innen batteri

Studieprogram Type År Språk
Materialteknologi (ingeniør) Bachelor 3 Norsk
Materialteknologi (sivilingeniør) Master 5 Norsk
Materialteknologi PhD 3 Engelsk
Fornybar Energi (ingeniør) Bachelor 3 Norsk
Bærekraftig vareproduksjon Master 2 Engelsk

Sustainable Chemical and Biochemical Engineering

Master 2 Engelsk
Materialteknologi (sivilingeniør) Master 2 Engelsk
Nanoteknologi (sivilingeniør) Master 5 Norsk

Industriell kjemi og bioteknologi (sivilingeniør)

Master 5 Norsk

Alle studieprogram ved NTNU

Film: Ny spesialisering på 2-årig master i Materialteknologi

Film: Bachelor i materialteknologi, ingeniør I NTNU i Trondheim

Film: Master i Sustainable Chemical and Biochemical Engineering (sivilingeniør) | I NTNU i Trondheim

Film: Nanoteknologi, 5-årig master I NTNU Trondheim

Film: Materialteknologi, 5-årig master I NTNU Trondheim

Film: Fornybar Energi | NTNU

Film: Bærekraftig vareproduksjon | NTNU i Gjøvik

Film: Industriell kjemi og bioteknologi

Tilbake til NTNU Energi Team Batteri forside