Energi og miljø - masterstudium (5-årig), Master of Science in Electric Power Engineering

TET4185 Kraftmarkeder, ressurs og miljø

– Faglærer Gerard Doorman

Emnet skal gi en innføring i hvordan det deregulerte kraftmarkedet fungerer, hvordan kraftproduksjon planlegges og hvordan nettselskap og systemoperatør ivaretar sine oppgaver.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Emnet dekker kraftsystemøkonomi generelt, men det fokuseres på deregulerte eller restrukturerte kraftforsyningssystemer. Det gis en beskrivelse av kraftmarkeder med vekt på den norske og nordiske løsningen.

Følgende temaer dekkes:

 • Introduksjon til noen grunnleggende mikroøkonomiske begrep.
 • Forbruk av elektrisk kraft
 • Prissetting (innenfor den tradisjonelle strukturen)
 • Restrukturering eller deregulering av an kraftforsyningssystemet
 • Kraftproduksjon innenfor et tradisjonelt og deregulert system
 • Markedssimulering
 • Nettadgang inkludert prissetting og håndtering av flaskehalser
 • Fordelig av elektrisitet og regulering av fordelingsverkene.
 • Eksternaliteter og hvordan miljøaspekter behandles.
 • Globale energiressurser
 • Kyoto-mekanismer.

Stoffet dekkes gjennom forelesninger, øvinger, en prosjektoppgave og ekskursjon til det lokale kraftselskapet.

Anbefalt forkunnskap: TET 4115 Elektriske kraftsystemer eller tilsvarende

TET4185 INFO