Energi og miljø - masterstudium (5-årig), Master of Science in Electric Power Engineering, NTNU

TET4160 Høyspenningsisolasjon

– Faglærer Frank Mauseth
Emnet Høyspenningsisolasjon skal gi en innføring i egenskaper til elektriske isolasjonsmaterialer under de forhold som råder i høyspenningsapparater.

Faglig innhold:

  • Oversikt over isolasjonssystemer med gass, faste stoffer og væske/papir som isolasjonsmedium.
  • Ledningsmekanismer i ulike materialer.
  • Polarisasjon og tap.
  • Egenskaper til de mest aktuelle høyspenningsisolasjonsmaterialer.
  • Gjennomslagsmekanismer.
  • Gradvis nedbrytning av materialer (termisk aldring, partielle utladninger, vanntrær etc.) inklusiv virkning av fuktighet og andre miljøfaktorer.
  • Diagnose av tilstanden for isolasjonsmaterialer og -systemer.
  • Miljøaspekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger. Aktuelle laboratorieoppgaver: -Måling av dielektriske tap. - Deteksjon av partielle utladninger i luftgap. -Holdfasthet for ulike spenningspåtrykk. Emnet undervises på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

TET4160 INFO