Studier ved Institutt for elkraftteknikk

Bilde av studenter i lyslab

Institutt for elkraftteknikk vil utdanne kreative og kunnskapsrike sivilingeniører innenfor energi- og miljø med spesialisering innenfor planlegging, konstruksjon og drift av elektriske energisystemer. Vi tilbyr utdanning på master- og ph.d.-nivå innenfor områdene elektrisk energiteknikk, energibruk og energiplanlegging. Vi kan tilby følgende studieprogram:

5-årig masterprogram

2-årige masterprogrammer

Videreutdanning

 

 


Fri, 23 Sep 2016 10:21:12 +0200

Kontakt

Instituttleder,
Ole-Morten Midtgård

Vojislav NovakovicLeder Studieprogramrådet,
Professor Vojislav Novakovic

Har du spørsmål angående instituttets studier?

Halsten AastebølStudieveileder, Halsten Aastebøl
Faglige spørsmål om studiet

Kristoffer HalsethStudieveileder, Kristoffer Halset
Informasjon om opptak til studiet og studiestart