Studier ved Institutt for elkraftteknikk

Bilde av studenter i lyslab

Institutt for elkraftteknikk vil utdanne kreative og kunnskapsrike ingeniører, sivilingeniører og doktorgradskandidater innenfor elkraftteknikk og energi- og miljø. Aktuelle spesialiseringer er innenfor planlegging, konstruksjon og drift av elektriske energisystemer, herunder fornybar energiproduksjon og nye smarte energinett, deregulerte kraftmarkeder, og design og utvikling av elkrafttekniske komponenter for anvendelse i industri, energiforsyning, bygninger og transport.

Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå gjennom følgende studieprogram:

Studieprogram

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus Grad År
Energi og miljø Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Elektroingeniør Kalvskinnet Bachelor / ingeniør 3
Elektroingeniør Gjøvik Bachelor / ingeniør 3
Elkraftsystemer Ålesund Bachelor / ingeniør 3

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Campus Grad År
Electric power engineering Gløshaugen Master 2
Energibruk og energiplanlegging Gløshaugen Master / sivilingeniør 2
European Wind Energy Gløshaugen Master / Erasmus Mundus 2
Renewable Energy in the Marine Environment Gløshaugen Master / Erasmus Mundus 2

 

For søkere med mastergrad
Studieprogram Campus Grad År
Elkraftteknikk Gløshaugen Ph.d. 3

 

Videreutdanning


Tue, 06 Mar 2018 13:05:55 +0100

Kontakt

Ole-Morten MidtgårdOle-Morten Midtgård 
Instituttleder

 

Halsten AastebølHalsten Aastebøl 
Leder for studieprogramrådet

 

Har du spørsmål angående instituttets studier?

Halsten AastebølStudieveileder, Halsten Aastebøl
Faglige spørsmål om studiet

Kristoffer HalsethStudieveileder, Kristoffer Halset
Informasjon om opptak til studiet og studiestart