Institutt for elkraftteknikk

Kontaktinformasjon


Bilde av ansatte ved instituttet

Instituttleder: Professor Ole-Morten Midtgård

Nestleder: Førsteamanuensis Vijay Venu Vadlamudi

Administrativ leder: kontorsjef Bodil Wold

Studieveileder: Senioringeniør Halsten Aastebøl

Faggruppeleder ElkraftteknologiProfessor Hans Kristian Høidalen

Faggruppeleder Kraftsystemer: Professor Kjetil Uhlen

Leder  Servicelab: Overingeniør Vladimir Klubicka

Leder mekanisk verksted: Avdelingsingeniør Morten Flå

 

 • Telefon: 73 59 42 10
 • Faks: 73 59 42 79
 • Besøksadresse:
  O. S. Bragstads plass 2E
  E-blokk 3. etg.
  7034 Trondheim
  Google maps
 • Postadresse:
  NTNU
  Institutt for elkraftteknikk
  7491 Trondheim