Prosjektlandsbyen

Prosjektlandsbyen

– Ny campus NTNU

Regjeringen har vedtatt at NTNU skal samle sin virksomhet ved Gløshaugen. Dette innebærer en økning på omlag 10 000 studenter og 2 000 ansatte som skal ha sitt daglige virke i området. Hvilke muligheter og utfordringer vil dette kunne innebære for universitetet, lokalsamfunnet og byen, og hvordan kan disse håndteres?

Temaet er samfunnsnyttig og berører problemstillinger fra etablering av infrastruktur til kulturelle utfordringer. Disse problemstillingene er tverrfaglige av natur og krever aktiv bruk av ulike kunnskaper og erfaringer for å finne sin løsning

Relevant kompetanse

Gruppene får mulighet til å definere sine egne problemstillinger innenfor området. Tidligere deltakere har hatt bakgrunn fra ingeniørfag, økonomi, matematikk, adminsitrasjon, arkitektur, språk, psykologi, historie, kartografi og lignende. I prinsippet kan oppgavene spenne fra strategiske analyser av framtidens universitet til plansystemer for romfordeling. Temaer tidligere grupper har skrevet om: 

 • Studentboliger på Campus
 • Studentenes park på Campus
 • Transport i vestskråningen
 • Læring og campusutforming
 • Studentenes campus
 • Campusutvikling og samlokalisering av Institutt for musikk
 • Sentrale utfordringer i planleggingsprosessen
 • Menneskestrøm på Campus
 • Hva kan linjeforeningene ved Campus Dragvoll gjør for å bedre knytte sine studenter til arbeidslivet? 

Om landsbyen 

Mer informasjon om mulige temaer finner du på NTNU campusutvikling

04 sep 2019

Fakta om landsbyen - TIØ4850

Emnekode: TIØ4850
Landsbytittel: Prosjektlandsbyen
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Bjørn Otto Elvenes
Undervises: Vår 2020
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.