Ny campus NTNU

Ny campus NTNU

NTNU er Norges største universitet med campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Intensjonen er å fungere som et integrert universitet med høyt internasjonalt nivå innen undervisning, forskning og formidling.

Korona-situasjonen har aktualisert debatten om den framtidige universitetsstrukturen og hva vi ønsker at den skal være. Bør vi behold den nåværende strukturen, bør vi betrakte universiteter som noder i et nettverk hvor studentene velger å ta fag ved ulike noder fram til f.eks en master, eller vil framtiden bringe helt andre måter å framskaffe og videreformidle vitenskapsbasert kunnskap?

Denne landsbyen tar utgangspunkt i at studentene gjennom gruppearbeid utarbeider en modell for det framtidige universitetet som de ønsker å studere videre. Denne modellen skal så konstruktivt kritisk vurderes ut fra studentenes perspektiv, for eksempel som mekanisme for læring, som sosial arena, som forberedelse for livet etter studiene osv.

Temaet er samfunnsnyttig og berører problemstillinger fra etablering av infrastruktur til kulturelle utfordringer. Disse problemstillingene er tverrfaglige av natur og krever aktiv bruk av ulike kunnskaper og erfaringer for å finne sin løsning
 

Relevant kompetanse

Gruppene får mulighet til å definere sine egne problemstillinger innenfor området. Tidligere deltakere hadde bakgrunn innen ingeniørfag, økonomi, matematikk, administrasjon, arkitektur, språk, psykologi, historie, kartografi osv. Det er en fordel om gruppene kan bestå av studenter fra den forskjellige campusene til universitetet. I prinsipp kan oppgavene spenne fra strategiske analyser til opplegg for planlegging av fellesaktiviteter. 

Tidligere årskurs innen denne landsbyen har sett på utviklingen av en fysisk campus i Trondheim. Nedenfor finner dere eksempler på temaer som tidligere grupper har skrevet om. 

 • Studentboliger på campus
 • Studentenes park på Campus
 • Transport i vestskråningen
 • Attraktive gang- og sykkelforbindelser til Bycampus Elgseter
 • Læring og campusutforming
 • Studentens campus
 • Studentenes ønsker for utforming av arbeidsareal på campus
 • Store auditorier
 • Campusutvikling og samlokalisering av Institutt for Musikk
 • Sentrale utfordringer i planleggingsprosessen
 • Knutepunkt ved Campus Gløshaugen
 • Menneskestrøm på campus
 • Effektivisering av menneskestrøm på nytt campus
 • Hva kan linjeforeningene ved campus Dragvoll gjøre for å bedre knytte sine studenter til arbeidslivet?
 • Et tettere samarbeid mellom NTNU og arbeidslivet

Om landsbyen 

Mer informasjon om mulige temaer finner du på NTNU campusutvikling

29 sep 2020

Fakta om landsbyen - TIØ4850

Emnekode: TIØ4850
Landsbytittel: Ny campus NTNU
Type: Langsgående virtuell
Språk: Norsk
Landsbyleder: Bjørn Otto Elvenes
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Digitalt

Det er obligatorisk å bruke PC med kamera og mikrofon i virtuelt EiT  
I denne virtuelle landsbyen er det obligatorisk deltakelse på:  

 • Landsbyens fellesmøter hver onsdag 10.00-13.00.
 • Ukentlig arbeidsmøter i din gruppe. Hver gruppe har en viss frihet til å bestemme tidspunkt for sine møter.  
 • Individuelt arbeid mellom fellesmøter og gruppemøter

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.