Femten somre og syv vintre lagret i grunnen - energilagring

Femten somre og syv vintre lagret i grunnen - energilagring

Lagring av varme og kjøling i grunnen blir en viktig brikke i det grønne puslespillet framover. Vil du være med å bidra?

Energilagring i grunnen

 • Energilagring i grunnen handler om å lagre varme og i noen tilfeller kjøling i bakken. Varmen eller kulden tas ut igjen ved behov enten i lengre (sesong/årstid) eller kortere (timer/døgn) perioder.
 • Framtidas fornybare energisystem blir mer komplisert, og krever et samspill mellom mange teknologier. Det er viktig å finne ut hvordan energilagring i grunnen kan bidra i dette samspillet for trygg og pålitelig energiforsyning.
 • Energilagring i grunnen krever kompetanse i mange fagområder, og godt samarbeid er avgjørende for å lykkes med å utvikle lokale energisystemer av ulike størrelser og til ulike formål (bygg, industri, lokalt, regionalt, nasjonalt)

Energilagring i grunnen, anlegg

Relevant kompetanse

 • Geologi (berggrunn og løsmasse, hydrogeologi)
 • Geoteknikk
 • Varme- og kjøleteknikk
 • Automasjon / kybernetikk
 • Jus
 • Økonomi (forretningsmodeller, lønnsomhet)
 • Sosiologi
 • Fysisk planlegging /Byplanlegging
 • Bygningsfysikk

Om landsbyen

Det pågår mange spennende prosjekter innen energilagring i både Norge og Sverige, og fagfeltet er i stor utvikling hvor institutt for Geovitenskap og petroleum (IGP) har en sentral rolle. Noen av disse prosjektene presenteres i lenkene under. Arbeidet til Eksperter i team vil gå inn som bidrag i flere av disse prosjektene.

 Aktuelle prosjekter:

Forslag til noen relevante problemstillinger

 • Kan energilagring i grunnen være en del av det nye fornybare energisystemet i Longyearbyen? Kullkraftverket skal fases ut.
 • Hvordan få til et godt samspill mellom energilageret, varmebehovet hos kunden og tilgjengelige energikilder?
 • Kan energilagring i grunnen bidra til en robust energiforsyning og bidra til å redusere behovet for utbygging av det sentrale el-nettet? Hvordan er varmeutvekslingen med berget, hva er varmetapet og hvilke faktorer er viktige.
 • Hvilke forretningsmodeller kan brukes i et nabolag med ulike varme og kjølebehov? Synergieffekter, og hvordan løses dette teknisk.

 


Fakta om landsbyen - TGB4855

Emnekode: TGB4855
Landsbytittel: Femten somre og syv vintre lagret i grunnen - energilagring
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Bjørn Frengstad
Kontaktinformasjon: bjorn.frengstad@ntnu.no
Undervises: Våren 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.