Bærekraftig IoT

Bærekraftig IoT

Illustrasjon av Bærekraftig IoTIoT er en forkortelse for «Internet of Things», eller «tingenes internett» på godt norsk. Den trådløse lyspæra du har hjemme, varmeovnen som kan styres av en app, smarthøyttaleren og pulsklokka faller alle inn under begrepet IoT. IoT er alle hverdagslige ting som kan kobles opp mot internett eller en annen kommunikasjonskanal, for eksempel mobiltelefonen.

Hele tiden blir det lansert utallige nye produkter med innebygd IoT-teknologi, og det er nærmest umulig i dag å leve et liv upåvirket av IoT-teknologi. I fremtiden ser man for seg at «alt» er koblet sammen gjennom IoT-teknologi, noe som gir uante muligheter for vekst, økt produktivitet og mer effektive systemer. Samtidig gir det uante muligheter for overvåking, økt forbruk, datainnsamling og påvirkning på menneskers liv.

FN har definert 17 bærekraftsmål og IoT har potensiale til å påvirke utviklingen innen alle disse 17 målene. I denne landsbyen vil vi både jobbe med disse utfordringene og hjelpe til med å finne ut

Relevant kompetanse

Landsbyen egner seg for alle som har interesse for bærekraft, teknologi, samfunn og hvordan disse gjensidig påvirker hverandre.

Stort sett alle studieretninger på NTNU vil ha nyttige bidrag til å utforske problemstillinger og oppgaver i landsbyen. IoT er et teknologifelt som brukes av «alle» og bør studeres fra et vidt utvalg av perspektiver og bakgrunner. Derfor er det svært ønskelig med studenter som har evne til å kritisk se på konsekvensene av bruk av nåværende og fremtidig bruk av IoT i tillegg til de med erfaring innen teknologiutvikling. Eksempler på hvordan forskjellige fagbakgrunner kan bidra inkluderer:

 • Arkitektur – bruk av IoT for å senke energiforbruk i bygninger.
 • Materialteknologi og kjemi – materialforbruk i IoT-teknologi.
 • Medisin og helse – IoT i helseteknologi.
 • Psykologi, sosiologi og pedagogikk – IoT-teknologiens påvirkninger på mennesker.
 • Samfunnsfag, statsvitenskap – konsekvenser av IoT på samfunnsutviklingen.
 • Økonomi – analyser av lønnsomheten til foreslåtte IoT-konsept.
 • Teknologi – prototyping av IoT-løsninger på bærekraftsutfordringer.

Teknologien som brukes i emnet er enkel å ta i bruk og godt dokumentert på nettet.

Om landsbyen

Hovedfokuset i landsbyen er samspillet mellom IoT-teknologi og bærekraft. Gruppene skal belyse samfunns- og bærekraftsutfordringer i et IoT-perspektiv, utvikle nye og analysere og diskutere eksisterende løsninger. Mulige oppgaver kan handle om utvikling og testing av IoT-prototyper som bidrar positivt til ett eller flere av FNs bærekraftsmål, studier av konsekvensene av eksisterende eller tenkt bruk av IoT-teknologi og kombinasjoner av dette.

Landsbyen er knyttet til IoT-laben på IE-fakultetet.

Illustrasjon av FNs bærekraftsmål


Fakta om landsbyen - TFE4852

Emnekode: TFE4852
Landsbytittel: Bærekraftig IoT
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Torstein Bolstad
Kontaktinformasjon: torstein.bolstad@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.