IT-styring av moderne lastebiler

IT-styring av moderne lastebiler


Hva handler dette om?

Utviklingen innen informasjonsteknologi har gjort det mulig å benytte den innen en rekke nye områder de siste 10-årene. Teknologien har krympet så mye at den i dag kan plasseres inn i en rekke tradisjonelle apparater og anvendelser. Teknologien har videre blitt så rimelig at den kan nær sagt inngå i hva som helst. I tillegg har kommunikasjonsteknologien utviklet seg til å muliggjøre styring av et utall antall elementer uten at det nødvendigvis må trekkes kabel.
Det utføres i dag stort arbeid innen bilindustrien på anvendelse av IT innen en rekke områder. Over de siste 10-årene har informasjonsteknologi gradvis oppnådd stadig større anvendelsesrom. Dels har IT kommet inn og styrer deler av f.eks. motor, forgasser, gir og bremser. Dels har IT blitt tatt i bruk som støtte og hjelp for sjåfører for å gjøre bilen enklere og sikrere å bruke. Dels har IT og kommunikasjon blitt tatt i bruk for å gi bilen og sjåføren informasjon om vei, vei- og kjøre-forhold og vær langs ruta en planlegger å kjøre. I tillegg jobber en del aktører aktivt med å utvikle selvkjørende biler.
Tyngre kjøretøyer krever større oppmerksomhet fra føreren enn personbiler, i tillegg til at de har flere funksjoner og enheter som skal betjenes mens en kjører. Dette i kombinasjon med at yrkessjåfører ofte har en hektisk arbeidsdag som innebærer innhenting/leveranser ved ulike lokasjoner og en del fysisk arbeid kan være slitsom og stressende.
Vi ønsker at dere skal komme opp med forslag til informasjonsteknologiske virkemidler som vil være relevante, nyttige, effektive og nyvinnende for anvendelse ved kjøring og betjening av lastebil, eller i tilknytning til sjåførens arbeidssituasjon. Vi ønsker at dere om mulig lager en prototype av den foreslåtte løsningen.

Hvem er du?

Vi ønsker å sette sammen en gruppe av studenter som kan komme opp med nye og kreative forslag til informasjonsteknologiske anvendelser innen eller i tilknytning til bil. Vi ønsker at gruppen om mulig lager en prototype eller sentrale deler av en prototype av den foreslåtte løsningen. Det forventes av løsningen har både en maskinvare- og en programvare-komponent. Den ideelle studenten er nysgjerrig, søkende, eksperimenterende, utviklingsorientert og positiv. Den perfekte kombinasjon av studenter er et team bestående av data-, elektronikk-, kybernetikk-, maskinfag- og samfunnsfag-studenter. Det vil også være plass for studenter med interesse for fagområdet og med en annen teknisk- eller en mer allmen-orientert bakgrunn.

Hvem er vi?

Svein-Olaf Hvasshovd vil være leder for denne landsbyen. Han ar lang fartstid fra industrien før han for en del år siden hoppet over til NTNU som professor i datateknikk. Han har derfor betydelig praksis og erfaring fra industriell prosjektledelse fra ide til produkt. Han har i tillegg en doktorgrad innen databaseteknikk.

Vi planlegger å samarbeide med konsernet Kongsberg Automotive. Kongsberg Automotive er tilbyder av verdensledende produkter innen den globale bilindustrien. Kongsberg Automotive er et verdensomspennende konsern med interesser innen området for dette prosjektet.

02 sep 2019

Fakta om landsbyen - TDT4856

Emnekode: TDT4856
Landsbytittel: IT-styring av lastebiler
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Svein-Olav Hvasshovd
Kontaktinformasjon: sophus@idi.ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.