Ingen skade skjedd: medieteknologier for en bedre verden

Ingen skade skjedd: medieteknologier for en bedre verden

Ingen skade skjedd: medieteknologier for en bedre  verden utforsker hvordan produksjon, bruk og forbruk av digitale teknologier kan gjøres mindre skadelige for miljø, mennesker og samfunn.

Ingen skade skjedd: medieteknologier for en bedre  verden utforsker hvordan produksjon, bruk og forbruk av digitale teknologier kan gjøres mindre skadelige for miljø, mennesker og samfunn.

Det er stadig større bevissthet omkring skadevirkninger av den digital mediekulturen. Produksjon og destruksjon av forbrukerelektronikk forutsetter utvinning av naturressurser og forurensende prosesser, mens våre stadig mer digitaliserte arbeids- og hjemmemiljøer forbruker store mengder energi. Samtidig bidrar tendensiøse søkemotorer og andre uttrykk for algoritmisk makt til fortsatt undertrykking av mennesker etter de vanlige mønstrene som rase, kjønn, seksualitet, og funksjonsnivå.

Denne landsbyen er orientert mot FNs bærekraftsmål og vil bidra til en bedre verden ved å kartlegge hvordan det kan gå an å lage f.eks. datamaskiner, telefoner, søkemotorer, eller dataspill uten at det har skadelige effekter på noen eller noe. For å nå dette målet er det nødvendig med tverrfaglig ekspertise fra et stort utvalg fagområder.

Landsbyens motto:

Don't try to exercise your own ethical judgement on every topic. Look for who is already being hurt and find a way to be in solidarity and political community with them.
Lilly Irani (@gleemie), Twitter, 9. juli 2018

Relevant kompetanse

Ethvert fagområde – fra arkeologi til zoologi – vil kunne bidra med verdifull kompetanse til landsbyen, og det vil særlig være nyttig med deltakere fra biologi, datateknologi, filosofi, informatikk, medievitenskap, medisin, psykologi, tverrfaglige kulturstudier, og økologi.

05 sep 2019

Fakta om landsbyen - EIT3016

Emnekode: EIT3016
Landsbytittel: Ingen skade skjedd: medieteknologier for en bedre verden
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Nina Lager Vestberg
Kontaktinformasjon: nina.vestberg@ntnu.no
Undervises: Vår 2020
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.