Innovasjonskompetanse - fremtidens kjernekompetanse

Innovasjonskompetanse - fremtidens kjernekompetanse

Innovasjonskompetanse er fremtidens kjernekompetanse fordi de som kan skape innovasjon, også kan skape en bedre verden. 

De fleste bransjer og samfunnsområder stilles overfor høye krav til innovasjon - nye, bærekraftige løsninger på komplekse problem. Eksempler på slike problem er:

  • Hvordan håndtere Covid-19-pandemien?
  • Hvordan nå FNs klimamål 2030?
  • Hvordan lykkes med digitalisering?
  • Hvordan øke kommuners innovasjonsevne?
  • Hvordan forhindre spredning av lakselus?
  • Hvordan få flest mulig stemmeberettigede til å stemme ved valg?

Dette er spørsmål hvor problemløserne verken har fasit eller ferdigdefinerte fremgangsmåter å lene seg til. Det er her innovasjonskompetansen kommer inn. 

Innovasjonsarbeid krever innsats fra eksperter som til sammen har et bredt spekter av kunnskap og erfaring. Tverrfaglighet er likevel ikke nok. For å dra nytte av tverrfagligheten, må ekspertene være i stand til å samarbeide effektivt. I tillegg må de være dyktige til å takle uforutsette situasjoner og problem når de oppstår. Innovasjonskompetanse handler med andre ord om kompleks tverrfaglig problemløsing på kanten av det ukjente.

Hvordan kan så mennesker i ulike bransjer og sektorer utvikle innovasjonskompetanse? Hvordan kan fremtidens kjernekompetanse læres, trenes og holdes ved like?

Dette er spørsmål du som student får mulighet til å utforske i denne landsbyen.

Relevant kompetanse

Studenter fra alle fagmiljø ønskes velkommen. Det er ønskelig med størst mulig grad av tverrfaglighet i gruppene.

Om landsbyen

Som student i denne landsbyen får du anledning til å selv å være med å velge målgruppe for landsbyens tema. Du og dine medstudenter kan utforske hvordan dere kan utvikle egen innovasjonskompetanse, eller rette oppmerksomheten mot andre målgrupper - fra enkeltpersoner som ønsker individuelle treningsopplegg, til løsninger for store virksomheter i offentlig, privat eller frivillig sektor.

14 sep 2020

Fakta om landsbyen - BEIT4010

Emnekode: BEIT4010
Landsbytittel: Innovasjonskompetanse - fremtidens kjernekompetanse
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Toril A. W. Oddane
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.