Verdi NTNU

Verdi NTNU

Verdi NTNU er finansgruppen for alle studenter i Trondheim. Deres medlemmer har en felles interesse for børs og finans, og mange sikter mot finansnæringen som sin fremtidige arbeidsplass. Hovedvekten av medlemsmassen kommer i dag fra sivilingeniør- samfunnsøkonomi- og statsvitenskapsstudier, men organisasjonen er selvfølgelig åpen for studenter fra alle studieretninger. Verdi NTNU har egen nettside.