Studier i utlandet

På bachelor og masternivå - samfunnsøkonomi og finansiell økonomi

Studier i utlandet

Mange studenter tar ett eller to semester i utlandet som del av sin bachelor- eller mastergrad. Utveksling er enklest å gjennomføre i 3.-5 semester på bachelor og 3. semester på master, samt 7.-9. semester på 5-årig master. Det er fordi studieplanen har lagt opp til valgfrie emner disse semestrene.

 

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

 

Hva gjør du hvis du vil reise ut? 
 

 1. Studer informasjonen om Utveksling på Innsida. Her finner du også en nyttig oversikt over hva du må huske på når du planlegger og gjennomfører en utveksling.
   
 2. Et godt utgangspunkt for å velge lærested er å først tenke på hvilket undervisningspråk du ønsker og hvilket land eller område i verden du ønsker å dra til. Da er det straks lettere å sile ut land – og deretter velge lærested.

  NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Du kan søke utveksling på alle avtaler, selv om den i utgangspunktet er tegnet for et annet fagområde. Du står også fritt til å utveksle til et lærested NTNU ikke har avtale med, men det innebærer mer arbeid for deg fordi du selv må søke til og ha kontakten med lærestedet. Det kan bety mye arbeid med å fremskaffe dokumentasjon, attester og anbefalingsbrev til søknaden. Internasjonal seksjon og instituttet kan gi råd og tips, men du må gjøre jobben selv.

 3. Mange spør om ISØ om å anbefale gode læresteder innen økonomi. Denne rangeringen viser universitet som har anerkjente fagmiljø innen økonomi og økonometri.
   
 4. Mange spør også om hvor andre ISØ-studenter har vært tidligere. Du kan finne rapporter her. Rapportene kan ligge både under økonomi og samfunnsvitenskap. Du kan også komme innom oss og snakke med studieveileder for tips til hvor våre studenter tidligere har vært på utveksling.
   
 5. Sett deg inn i søknadsprosessen.

   

Vær obs på følgende: 
 

Det er vanlig å ende opp med andre emner enn de du har fått forhåndsgodkjenning på. Hva gjør du da?

 • Send en mail til instituttet når du vet hvilke emner du kan få (econ@ok.ntnu.no), så vil vi raskt vurdere om de nye emnene kan inngå i graden din.

Arbeidsmengden (og uttelling i studiepoeng) kan være en annen i utlandet enn du er vant til. Studiebelastningen ved de ulike lærestedene er definert nasjonalt, og kan ikke endres av ISØ. Ulik praksis på dette området blir en del av lærdommen du tar med deg

ISØ fraråder utveksling siste semester på bachelorstudiet 

Grunnen er at karakterutskriftene fra utlandet kan komme for sent til at vi rekker å saksbehandle endelig godkjenning innen fristen du har til å dokumentere at du har fullført en bachelorgrad (vanligvis 1. juli). Følgen vil være at du blir forsinket i å begynne på master. 

Søknadsfrist for masteropptak er 15 april, og denne må du som student selv huske å overholde.