På bachelor og masternivå - samfunnsøkonomi og finansiell økonomi

Studier i utlandet

Mange studenter tar ett eller to semester i utlandet som del av sin bachelor- eller mastergrad. Utveksling er enklest å gjennomføre i 3.-5 semester på bachelor og 3. semester på master, eventuelt 7.-9. semester på 5-årig master. Det er fordi studieplanen har lagt opp til valgfrie emner disse semestrene.

Her er Annes presentasjon fra ISØs informasjonsmøte 10. september 2015, og her er informasjonen fra Anja på Internasjonal seksjon

 

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.

 

Hva gjør du hvis du vil reise ut? 
 

 1. Studer informasjonen om Utveksling på innsida
   
 2. Et godt utgangspunkt for å velge lærested er å først tenke på hvilket undervisningspråk du ønsker og hvilket land eller område i verden du ønsker å dra til. Da er det straks lettere å sile ut land – og deretter velge lærested.

  NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Du kan søke utveksling på alle avtaler, selv om den i utgangspunktet er tegnet for et annet fagområde. Du står også fritt til å utveksle til et lærested NTNU ikke har avtale med, men det innebærer mer arbeid for deg fordi du selv må søke til og ha kontakten med lærestedet. Det kan bety mye arbeid med å fremskaffe dokumentasjon, attester og anbefalingsbrev til søknaden. Internasjonal seksjon og instituttet kan gi råd og tips, men du må gjøre jobben selv.

 3. Mange spør om ISØ om å anbefale gode læresteder innen økonomi. Denne rangeringen viser universitet som har anerkjente fagmiljø innen økonomi og økonometri.
   
 4. Mange spør også om hvor andre ISØ-studenter har vært tidligere. Du kan finne rapporter her. Rapportene kan ligge både under økonomi og samfunnsvitenskap.
   

Etter at du har valgt lærested
 

 1. Les kurskatalogen ved lærestedet, og bestem hvilke kurs du vil følge. Let på nettsidene til lærestedet for å finne informasjon.
   
 2. Fyll ut søknad om forhåndsgodkjenning på Internasjonal seksjon sine sider. Hovedfristene er 1. oktober for vårsemesteret og 1. mars for høstsemesteret.
   
 3. Skriv ut Søknad om forhåndsgodkjenning, og lever den sammen med en kortfattet emnebeskrivelse på instituttet (eller til SVT-fakultetet). Emnekoder er viktig å få med på lista.
   
 4. ISØ gjør de faglige vurderingene av om emnene du tenker å ta i utlandet kan brukes i graden din ved NTNU. Kontakt instituttet for å få råd om emnevalg, eller for å avtale veiledningstid. Hvis du har valgt emner som ikke kan godkjennes vil vi kontakte deg for å finne erstatningsemner.
   
 5. Avklar med Internasjonal seksjon om du selv skal søke til det utenlandske lærestedet, eller om de gjør denne jobben.
   
 6. Prosessene internt i NTNU og mot det utenlandske lærestedet vil nå gå parallelt.
   
 7. SVT-fakultetet vil sende deg et brev med en formell forhåndsgodkjenning av de planlagte utenlandsstudiene.
   

Vær obs på følgende: 
 

Det er vanlig å ende opp med andre emner enn de du har fått forhåndsgodkjenning på. Hva gjør du da?

 • Send en mail til instituttet når du vet hvilke emner du kan få (econ@svt.ntnu.no), så vil vi raskt vurdere om de nye emnene kan inngå i graden din.

Arbeidsmengden (og uttelling i studiepoeng) kan være en annen i utlandet enn du er vant til. Studiebelastningen ved de ulike lærestedene er definert nasjonalt, og kan ikke endres av ISØ. Ulik praksis på dette området blir en del av lærdommen du tar med deg

ISØ fraråder utveksling siste semester på bachelorstudiet 

Grunnen er at karakterutskriftene fra utlandet kan komme for sent til at vi rekker å saksbehandle endelig godkjenning innen fristen du har til å dokumentere at du har fullført en bachelorgrad (vanligvis 1. juli). Følgen vil være at du blir forsinket i å begynne på master. 

Søknadsfrist for masteropptak er 15 april, og denne må du som student selv huske å overholde.

 

Infomøte om utveksling februar 2014

Se Annes presentasjon fra infomøtet 4. februar 2014.
Oppdatert 26. februar 14 pga regelendring knyttet til beregning av snittkarakter for rangering på stipend. Nytt: Kun beståtte karakterer tas med.

Studentene som informerte om utvekslingsoppholdene sine, og et par til, må dere gjerne ta kontakt med. Navn, lærested de utvekslet til og kontaktinfo finner du på det andre bildet i presentasjonen.

Om karaktersnitt San Diego
University of California -  San Diego (UCSD) vil ikke akseptere studenter med karaktersnitt under C (=3.0 hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) .  Karaktersnitt regnes for alle fag; ikke bare de relevante fag.

Om stipend
Karaktersnittet ditt er viktig dersom du vil ha friplass på læresteder i USA, Australia, Japan, Singapore eller Korea, og for å få NTNU-stipendet. For de fleste som søker utveksling i Europa er ikke dette avgjørende, kun dersom du søker på steder der det er mange søkere og få plasser.

 Les mer på Internasjonal seksjons sider om stipend og snittberegning.

Et par andre oppklaringer:

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post econ@svt.ntnu.no!