Samfunnsøkonomi

Studieveiledning ved Institutt for samfunnsøkonomi

 

Hvis du ønsker studieveiledning, kan du nå oss på flere måter. Du kan sende mail til econ@ok.ntnu.no eller du kan nå oss på telefon 73 59 19 40. Eposten leses av Gerd Holm og Anne Larsen. Gerd håndterer saker som gjelder semesteroppgaver og eksamen, mens Anne svarer på andre spørsmål som gjelder studiene. 

Du kan også komme innom oss på insituttet (bygg 7, nivå 5) og snakke med oss direkte. For tiden er vi underbemannet og har faste tidspunkt for drop-in studieveiledning. 

 

Foto: NTNU SVT/Nils Heldal