Slik søker du på våre studieprogram

1. Samordna opptak: Bachelorprogram, 5-årig master og årsstudium

Følgende studieprogram har opptak via samordna opptak, og du søker med grunnlag i karakterene fra videregående skole (med eventuelle tilleggspoeng):

  • Bachelor i samfunnsøkonomi
  • Bachelor i politisk økonomi
  • 5-årig master i samfunnsøkonomi
  • Årsstudium i samfunnsøkonomi

2. Lokalt opptak: Masterprogram

Du søker til til de 2-årige masterprogrammene vi tilbyr (i Finansiell økonomi og Samfunnsøkonomi) via NTNUs søknadsweb. Her søker du på grunnlag av karakterene fra bachelorgraden din. Hovedgruppen av de kvalifiserte søkerne har sin grad fra et norsk universitet (bachelor med fordypning i samfunnsøkonomi/politisk økonomi) eller fra en høgskole (øk/adm med 90 studiepoeng fordypning i samfunnsøkonomi og/eller finansiell økonomi).

3. PhD-studiet

Søknaden skal skrives på eget skjema som kan hentes på fakultetets nettsider eller fås ved henvendelse til SVT-fakultetet. Krav til søknaden er beskrevet i forskrift for ph.d. ved NTNU. Prosjektbeskrivelsen og utdanningsplanen i søknaden skal skrives i samråd med hovedveileder. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode. Omfanget av prosjektbeskrivelsen skal normalt være på 5-10 sider (jfr. § 5.2 i forskriften). Mer info finner du på disse nettsidene.