Hva bruker Siren bachelorgraden sin til?

Siren Døhl Himle har en bachelorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i samfunnsøkonomi fra NTNU. Hun mener utdanningen har gitt henne en solid kunnskapsbase, og kompetansen har vist seg å være betydningsfull både i jobbsøkingen og som nyansatt i utfordrende og lærerike jobber. Siren forteller at utdanningen har vært en døråpner, men påpeker samtidig at en må tørre å tenke bredt når det gjelder valg av jobb som nyutdannet, noe hun selv ikke angrer på at hun gjorde.

Siren Døhl Himle jobber ved NTNU VIDERE.

Etter endt utdanning i 2009 ble hun ansatt i traineeordningen Kandidat Helgeland ved Kunnskapsparken Helgeland AS (KPH). KPH jobber med kompetanseutvikling, forsknings- og utviklingsprosjekter og tiltak for å sikre rekruttering og økt bolyst på Helgeland. Som trainee fikk Siren mulighet til å jobbe konkret med samfunnsutvikling, samt bygge nettverk mot næringsliv og offentlig forvaltning. Gjennom ordningen fikk hun delta på et skreddersydd kompetanseprogram som innebar mye faglig utvikling, kontakt mot andre traineer og studietur til Brussel, hvor hun lærte mer om EUs påvirkning på norsk næringsliv.  

Senere har hun blitt ansatt ved NTNU VIDERE seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning, hvor hun nå jobber innen konferanseadministrasjon. Her bistår hun NTNUs fagmiljøer, næringsliv og offentlig forvaltning med profesjonell gjennomføring av både nasjonale og internasjonale konferanser.