Pensumsammendrag

Pensumsammendrag

På hjemmesidene til ECONnect ligger det pensumsammendrag. For å få tilgang må du være medlem (det er gratis!), meld deg inn via ECONnects nettside.

Pensumlister fra Institutt for samfunnsøkonomi høsten 2017

Pensumlister fra Institutt for samfunnsøkonomi høsten 2017

Pensumlister i Samfunnsøkonomi og finansiell økonomi og Politisk økonomi.

Du finner også listene i  bokhandelen på Dragvoll. Hva du skal lese fra denne litteraturen, og også forelesningsplanen, finner du i fagmappen på It's Learning (som er læringsplattformen NTNU bruker). Du får tilgang til It's Learning når du har betalt semesteravgiften.