Pareto Linjeforening

Pareto Linjeforening

Pareto linjeforening er oppkalt etter den italienske økonomen med samme navn, Vilfredo Pareto, hvis navn først og fremst forbindes med økonomisk effektivitet. Pareto linjeforening har eksistert helt siden 1993 og fungerer i dag som et sosialt episenter for elevene ved samfunnsøkonomi, finans og politisk økonomi ved NTNU. I løpet av året arrangerer Pareto de etter hvert så legendariske turene til  Røros og Åre. Lave svenske avgifter på det priselastiske goder pleier å legge godt til rette for en god start på året, eller skal vi si Åre? I tillegg kommer utenlandstur og diverse festligheter gjennom hele semesteret. Dette inkluderer blant annet onsdagspils, utflukt til Dahls bryggerier, og eksamensfester. Nytt av året er også egen fane og plass i 17-Mai-toget. Linjeforeningen har tradisjonelt hatt stor oppslutning. Et nytt styre velges vært år for å sørge for at arven videreføres. Her finner du Pareto på Facebook!