Kvalifiserer jeg til masterprogrammene ved Institutt for samfunnsøkonomi høsten 2018?

– Master i samfunnsøkonomi - Master i finansiell økonomi

For å være kvalifisert for master i samfunnsøkonomi og master i finansiell økonomi er det tre krav som må innfris:

 • Fullført bachelorgrad
 • Gjennomsnittskarakter på C eller bedre (C er ikke en garanti for opptak)
 • Faglig fordypning i samfunnsøkonomi/finans og metode på 90 studiepoeng (sp)

Minimumskrav i fordypningen vil være: matematikk (6-10 sp), statistikk (6-10 sp), mikroøkonomi (minst 15 sp), makroøkonomi (minst 20 sp) pluss videregående emner innen samfunnsøkonomi (og finans) slik at totalen blir minst 90 sp.

Videregående emner kan for eksempel være anvendt mikroøkonomi, anvendt makroøkonomi, økonometri, finansiering og investering/finansielle emner, internasjonal handel, kommunaløkonomi, offentlig økonomi, næringsøkonomi, utviklingsøkonomi, helseøkonomi, samfunnsvitenskapelig metode, options&futures, kredittvurdering, bacheloroppgave i samfunnsøkonomi eller finansiell økonomi (sistnevnte kvalifiserer kun til masterprogrammet i finansiell økonomi). For master i finansiell økonomi vil også emner i en spesialisering i finansiering/investering kunne telle med.
Når vi går gjennom opptaksgrunnlaget ditt kan det hende vi kontakter deg for å få tilsendt problemstilling for bacheloroppgaven - slik at vi kan avgjøre om denne kan inngå i de 90 studiepoengene.

NB! Regnskap, revisjon, markedsføring, bedriftsøkonomi, rettslære, logistikk, strategi, eiendomsmegling, organisasjon og ledelse regnes ikke inn i en fordypning i samfunnsøkonomi.

Listen utvides fortløpende når vi gjør nye vurderinger.

Jeg har utdanning fra:

BI

 • Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer til opptak dersom du har minst 90 sp samfunnsøkonomi (inklusive matematikk, statistikk, økonometri).
  • Har du fordypning i anvendt makro (emnet Anvendt makroøkonomi og bacheloroppgave i anvendt makroøkonomi) er du kvalifisert til både master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi og trenger ikke søke om faglig godkjenning.
 • Bachelor i finans kvalifiserer til master i finansiell økonomi, men IKKE til master i samfunnsøkonomi.
  • For å kvalifisere til master i samfunnsøkonomi må du ta SØK1012 Makroøkonomisk analyse (15 sp) fra NTNU, eller tilsvarende fra annet lærested.

Høgskolen i Buskerud (HiBu)

Bachelor i Økonomi og administrasjon med fordypning i Bedriftsøkonomi kvalifiserer IKKE for Master i samfunnsøkonomi (MSØK) eller Master i finansiell økonomi (MFINØK).

 • For å kvalifisere deg for MSØK høsten 2016 må du ta SØK1012 Makro 15 sp og 15 sp på SØK2000-nivå eller SØK1011 (ikke SØK2005 eller SØK2901) ved NTNU eller tilsvarende ved andre læresteder.

 • For å kvalifisere deg for MFINØK må du ta 30 sp blant SØK2000-emnene eller SØK1011 (ikke SØK2005 eller SØK2901) ved NTNU eller tilsvarende ved andre læresteder.

Høgskolen i Hedmark

 • Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer ikke for opptak til master i samfunnsøkonomi (MSØK) eller master i finansiell økonomi (MFINØK). 
  • Med utgangspunkt i studieplanen for 2016/17 gir programmet 60 sp samfunnsøkonomi og metode gitt at valgemnet og bacheloroppgaven ikke er innen samfunnsøkonomi. Kravet er minimum 90 sp. Dersom du i tillegg avlegger minst 30 sp samfunnsøkonomiske emner vil du kunne kvalifisere deg. Kontakt gjerne econ@svt.ntnu.no for å få veiledning om emnevalg.

NTNU i Gjøvik (tidligere HiG)

 • Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer IKKE til opptak til master i samfunnsøkonomi eller master i finansiell økonomi.
  • Den obligatoriske delen av bacheloren (studieplan 2013/14) gir 40 sp samfunnsøkonomi og metode. Kravet er minimum 90 sp. Dersom du i tillegg avlegger minst 50 sp samfunnsøkonomiske emner i den valgfrie delen av graden vil du kunne kvalifisere deg. Kontakt gjerne econ@ok.ntnu.no for å få veiledning om emnevalg

Høgskolen i Lillehammer (HiL)

 • Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer IKKE til opptak til master i samfunnsøkonom i eller master i finansiell økonomi.
  • Den obligatoriske delen av bacheloren gir 45 sp samfunnsøkonomi og metode. Kravet er minimum 90 sp. Dersom du i tillegg avlegger minst 45 sp samfunnsøkonomiske emner i valgdelen av graden, vil du kvalifisere deg. Kontakt gjerne econ@ok.ntnu.no for å få veiledning om emnevalg 
 • Bachelor i reiseliv kvalifiserer IKKE til opptak til master i samfunnsøkonomi eller master i finansiell økonomi.

Høgskolen i Molde

Det var ved opptaket i 2016 ikke kvalifiserte søkere med øk/adm-bakgrunn fra tidligere Høgskolen i Molde. 

Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Buskerud og Vestfold + Telemark)

Det var ved opptaket i 2016 ikke kvalifiserte søkere med øk/adm-bakgrunn fra tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Telemark eller med vitnemål fra HSN Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Høgskolen på Vestlandet, tidligere Høgskolen i Sogn og Fjordane

Det var ved opptaket i 2016 ikke kvalifiserte søkere med øk/adm-bakgrunn fra tidligere Høgskolen i Sogn og Fjordane, nå del av Høgskolen på Vestlandet.

Høgskolen i Østfold

Det var ved opptaket i 2016 ikke kvalifiserte søkere med øk/adm-bakgrunn fra Høgskolen i Østfold.

 Nord Universitet (inkl. tidligere HiNT, studiested Steinkjer)

 • Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer IKKE til master i finansiell økonomi eller master i samfunnsøkonomi.
  • Den obligatoriske delen av bacheloren gir 50 sp samfunnsøkonomi og metode. MET211 Videregående matematikk som valgemne vil gi ytterligere 5 studiepoeng. Kravet til fordypning er minimum 90 sp i 2016. Med 55 sp fra Steinkjer må du i tillegg ta SØK1012 og 20 sp blant emnene SØK1011, SØK2006, SØK2007, SØK2009, SØK2010 og SØK2103 ved NTNU, eller tilsvarende fra annet lærested, vil dette kvalifisere
 • Det var ved opptaket i 2016 ikke kvalifiserte søkere med øk/adm-bakgrunn og vitnemål fra Nord Universitet.

NTNU Handelshøyskolen (tidligere HiST - Handelshøyskolen i Trondheim)

 • Bachelor i økonomi og administrasjon fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim (HHIT) med en fordypning i samfunnsøkonomi kvalifiserer til master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi.
   
 • Bachelor i økonomi og administrasjon fra HHiT med en fordypning i Finansiell styring kvalifiserer til master i finansiell økonomi (men IKKE til master i samfunnsøkonomi).
  • for å kvalifisere til master i samfunnsøkonomi må du som har fordypning i Finansiell styring i tillegg ha SØK1012 Makroøkonomisk analyse (15 sp) fra NTNU, eller tilsvarende fra annet lærested.
 • Bachelor i regnskap og revisjon fra  Handelshøyskolen i Trondheim kvalifiserer IKKE til master i samfunnsøkonomi eller master i finansiell økonomi. For å kvalifisere med denne bakgrunnen må du ta SØK1011, SØK1012 og to emner i SØK2000-serien (ikke SØK2005).

NTNU - Institutt for samfunnsøkonomi

 • Bachelor i samfunnsøkonomi (BSØK) med en fordypning på 105 sp.
 • Har du BSV-vitnemål, med fordypning på 82,5 sp, må du ta 7,5 nye sp på SØK2000-nivå for å være kvalifisert (dvs. fordypningen må utgjøre 90 sp). Ta gjerne kontakt på econ@ok.ntnu.no hvis du har spørsmål
 • Bachelor i politisk økonomi

Universitetet i Bergen (UiB)

 • Bachelor i samfunnsøkonomi
 • Bachelor i politisk økonomi
 • Bachelor i informatikk-matematikk-økonomi (med fordypning i samfunnsøkonomi)

Universitetet i Agder (UiA)

 • Bachelor i matematisk finans kvalifiserer til master i finansiell økonomi, men IKKE master i samfunnsøkonomi.
 • Bachelor i matematikk og økonomi (ny studieplan i 2014) kvalifiserer til master i finansiell økonomi, men IKKE master i samfunnsøkonomi.

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB, Ås)

 • Bachelor i samfunnsøkonomi

Universitetet i Oslo (UiO)

 • Bachelor i samfunnsøkonomi
 • Bachelor i matematikk og økonomi med fordypning i  samfunnsøkonomisk analyse, økonomi og statistikk eller matematikk og optimering
 • Bachelor i matematikk og økonomi med fordypning i finans, forsikring og risiko kvalifiserer for master i finansiell økonomi

Universitetet i Stavanger (UiS)

 • Bachelor i økonomi og administrasjon med minst 90 studiepoeng i følgende fag kvalifiserer for både samfunnsøkonomi og finansiell økonomi: matte, statistikk, investering og finansiering, mikro, makro, næringsøkonomi, personlig økonomi, utviklingsøkonomi og bacheloroppgave med tema samfunnsøkonomi. Send problemstilling for bacheloroppgave til econ@ok.ntnu.no for faglig vurdering.
 • Har du andre emner enn de i punktet over, må du søke faglig godkjenning.

Universitetet i Tromsø (UiT)

 • Bachelor i samfunnsøkonomi kvalifiserer for opptak både til samfunnsøkonomi og finans
 • Bachelor i politikk, økonomi og filosofi med fordypning i økonomi kvalifiserer for opptak både til samfunnsøkonomi og finans
 • Bachelor i språk og økonomi med fordypning i samfunnsøkonomi kvalifiserer for opptak både til samfunnsøkonomi og finans
 • Bachelor i matematikk og finans kvalifiserer til master i finansiell økonomi (men ikke master i samfunnsøkonomi)
 • Bachelor der følgende emner inngår: BED1007*, BED2011*, SOK0001*, SOK1002*, SOK1010*, BED2020, SOK2001, SOK2002, SOK2003, SOK2004, BED2032, SOK2037, SOK2030, SOK2039 kan kvalifisere for opptak både til samfunnsøkonomi og finans, gitt at totalen av disse emnene kommer opp i 90 studiepoeng. De stjernemerkede emnene MÅ du ha.
Fri, 09 Feb 2018 10:35:30 +0100