Eksamen og eksamensdatoer

Eksamen og eksamensdatoer


 

Eksamensordningen er i all hovedsak lik den på videregående skole. Hvert semester avsluttes med en forelesningsfri periode som gjerne begynner noen uker før eksamen. På samfunnsøkonomi er det i omtrent alle emner en skriftlig (håndskrevet) eksamen som bestemmer sluttkarakteren. Eksamen varer i typisk 4-6 timer avhengig av størrelsen på faget. Sensur skjer som innen 3 uker. Det er anledning til å be om begrunnelse for karakteren man har fått, og eventuelt klage dersom man er uenig.

Du kan lese mer om eksamen ved NTNU her.

Eksamensdatoer

Eksamensdatoer finner du under fanen eksamensinfo på emnesidene. Rom for eksamen blir kunngjort tre dager før eksamensdatoen på Studentweb.