Eksamen og eksamensdatoer


 

Eksamensordningen er i all hovedsak lik den på videregående skole. Hvert semester avsluttes med en forelesningsfri periode som gjerne begynner en liten måned før eksamen.  På samfunnsøkonomi er det i omtrent alle emner en skriftlig (håndskrevet) eksamen som bestemmer sluttkarakteren. Eksamen varer i typisk 4-6 timer avhengig av størrelsen på faget. Sensur skjer som innen 3 uker. Det er anledning til å be om begrunnelse for karakteren man har fått, og eventuelt klage dersom man er uenig.

Eksamensdatoer

Eksamensdatoer finner du på emnesidene, og for hvert emne finner du eksamensdatoen under fanen eksamensinfo.