5 tips til hjemmeeksamen for undervisere

Programmet er avsluttet

NB! Programmet NTNU Drive er nå avsluttet

Hjelp til nettbasert undervisning og vurdering

Oversikt over og informasjon om aktiviteter i NTNU Drive

Hjelp til nettbasert undervisning og vurdering

 

Avhengig av hvilken støtte du trenger for å nå dine mål for undervisningen, kan du kontakte oss direkte på Teams for å få rask hjelp, delta i eller se opptak av nettmøter hvor vi diskuterer digital pedagogikk eller ta ett av våre nettkurs på den åpne læringsplattformen Digit.
 

Snakk med en ekspert

Vi har opprettet “Hjelp til digitale læremidler” i Teams for NTNU ansatte. Det er en kanal for spørsmål & svar med tanke på undervisere som vil ha "just in time” hjelp til å produsere video eller lydfiler for å formidle sitt faglige innhold i emner på læringsplattformen. Du inviteres til å kontakte oss ved å poste dine spørsmål. Vi vil svare deg så fort vi kan, enten skriftlig eller muntlig (videosamtale).

 

Åpne nettkurs på digit.ntnu.no

På portalen https://digit.ntnu.no finner du åpne nettkurs fra NTNU.  Her finner du kurs som kan bidra til at du kan styrke din kompetanse i nettbasert undervisning, læring og vurdering. Du finner også faglige kurs.

Aktuelle nettkurs:

Eksamen ved NTNU Våren 2020
Kurset er utviklet i NTNU DRIVE og gir en innføring i sluttvurdering i forbindelse med eksamen våren 2020. Kursansvarlig er førsteamanuensis Dag Atle Lysne..

Video for læring (no)/ Learning through video (en)
Kurset er utviklet av Dosent Alex Strømme og gir en innføring i enkel videoproduksjon fra kontorpulten og leder deg gjennom hele produksjonsprosessen ved bruk av tilgjengelig teknologi. Kurset legger til rette for asynkron undervisning og gjør at studenter og undervisere kan arbeide mer fleksibelt.

Gå til https://digit.ntnu.no og trykk “Registrer”. Du skal da velge FEIDE. Når du har registrert deg, kan du logge inn og melde deg på kurset. Kurset er åpent for alle og gir kursbevis dersom du gjennomfører alle oppgavene I kurset. Du kan også bare droppe inn og ta med deg det du trenger.

Eksempel på opptak av presentasjon og lyd i PowerPoint, i kurset Video for Læring: https://s.ntnu.no/video-for-laring

 

Nettmøter og webinar i digital pedagogikk

Du kan utforske mulighetsrommet for nettbasert undervisning, læring og vurdering ved å delta på våre webinarer. Møtene ledes av undervisere med erfaring fra undervisning på nett. Som deltaker kan du stille spørsmål og delta i diskusjonene. Møtene vil bli tatt opp og delt i etterkant. Gå til oversiktssiden Kurstilbud nettbasert undervisning for å delta i nettmøtene i sanntid.

Tilbudene oppdateres fortløpende:

Moving from face-to face to online.
Dr. Shaun Nykvist (in English) talks about pedagogical considerations when moving from face-to-face to online teaching and learning.

​​​​​​Mer informasjon om våre nettmøter vil bli publisert fortløpende på denne siden.

03 jan 2022

Forskning

Forskning

Les mer om vår forskning og publikasjoner på nettsidene til forskningsgruppen DIGIT.

Formidling

Formidling

Les mer om hva undervisere og studenter sier om skiftet til nettbasert undervisning:

Les mer om satsningen på åpne, nettbaserte kurs og emner ved NTNU:

Fleksibel Utdanning Norge kåret Dr. Haugsbakken (NTNU DRIVE) til årets nettpedagog 2019: