Programleders hjørne - intro

Programleders hjørne

Nedenfor følger en rekke utvalgte tekster om store prosjekter og ny teknologi, som gir innsikt og forståelse på en lettfattelig måte.

PH - Analyse og beslutning

Analyse og beslutninger

Bedre før enn aldri
- om det lønnsomme ved å feile
Beslutninger under en flodbølge av informasjon
- om nytten av å ikke vite for mye
Dersom hvis og hva hvis ikke
- om evaluering av prosjekter
Det kan vi hverken bekrefte eller avkrefte
- om overvåkning
Ekspertenes skjønn og massenes klokskap
- om spådommer og gruppetenking
Evaluering - fra rituelt til reelt
- om å se i bakspeilet for å komme seg videre
Hestemøkk, klimagass og rent vann
- om autoritære fremskrivninger mellom virkelighet og visjon
Informerte valg og informasjon
- om store valg og svakt beslutningsunderlag
Kontrafaktiske perspektiver og paradokser
- om kontrafaktiske perspektiver og paradokser
Kostnader nedenfra og gaver fra oven
- om svak kostnadsestimering og sterke insentiver
Kostnadsoverskridelser over og under teppet
- om komponister, journalister, optimistiske anslag og dårlige valg
Latente overraskelser og forutsigbare fremskritt
- om teknologisk utvikling - det som var og det som kommer
Om pianostemmere og samfunnsøkonomisk analyse
- om fermi-problemer, sunn fornuft og det glade vanvidd
Sanne fakta, alternative sannheter
- og det komplette nonsen
Spuriøse sammenhenger og fantasifulle fabuleringer
- om fakta, alternative fakta og konklusjonens troverdighet
Svarte svaner og historiske hendelser
- om det kjente ukjente og det ukjente kjente
Tingenes iboende jævelskap
- om det uforutsette og det som skjer både før og etter
Tsjernobyl i Hurum
- om kvalitetssikring av milliardinvesteringer på gamlemåten

 

PH - Teknologi

Teknologi

A til B-problemet
- Hodebry for viderekommende
Blind uoppmerksomhet og uforutsette følger
- om sebraer, gorillaen i rommet og hvite elefanter
Naturlige forutsetninger og uregjerlige resultater
- om paradigmeskifter på veien fra natur til kultur
Nirvana-toalettet og teknologiske nyvinninger
- om strategier, oppfinnsomhet og folkes behov
Raske løsninger og langvarig hodepine
- om teknologisk fiksing av samfunnsproblemer
Sivilisasjonsens helsesjekk ved et nytt tiår
- Spørsmålet om øyenfarge hos våre etterkommere
Teddybjørner, industrielle mirakler og gode valg
- om tilfeldige hendelser, ringvirkninger og kvalitetssikring
Utgått på dato...
... men med forventning til hva som kan komme
Varmekraftmaskinenes endeligt
En «root-cause»-analyse av energiregnskapet

 

PH - Prosjekter

Prosjekter

Atomreaktoren i Månefjellet
- «en meget høy skyskraper på et svakt fundament»
Eiffeltårnet
- fransk sjåvinisme og forfengelighet på utstilling
Eurotunnelen
- imperiets bakdør til kontinentet (eller omvendt)
Høyhastighetstog i Norge
- Verdens lengste og farligste T-bane
Larderello
- Jordvarme fra Djevelfjellet
Laugstol brug
 - Startskuddet for elektrifiseringen av Norge
Linesøya fastlandsforbindelse
- om betalingsvillighet, betalingsevne - og samfunnsnytten som forsvant
Manhattan på Fornebu
Bygg vertikalt - reis kollektivt – ta heisen
Om fregatter beklagelige sorti
- da og nå
Veien blir ikke til før man går
- om løse beskrivelser som grunnlag for valg
Oslo - Bergen
- snarveier og omveier på vidda
Riktig løsning eller feil problem
- Heisen som gikk for sakte
SpaceShip One
- Sivilsamfunnets første steg mot kosmos
Stad - store skip i en tunnel i et fjell
- Om konseptet som leter etter en begrunnelse
Utviklingsprosjekter
- Strategisk forvirring, sprikende mål og mengder av bomskudd
Summerland
- Startskuddet for oljeutvinning offshore
Teknologiske misfostre i perspektiv
- om konseptvalgets kompleksitet og prinsippenes enkelhet