Forskningsartikler fra CERG før 2017

Lever lenger med 100 PAI

Lever lenger med 100 PAI

Menn og kvinner i alle aldersgrupper har langt lavere risiko for tidlig død og for å dø av hjerte- og karsykdom dersom de trener nok til å oppnå minst 100 PAI i uka. 100 PAI er optimalt både for røykere, overvektige og personer med diabetes eller høyt blodtrykk. Også de som oppnår 50 PAI i uka har betydelig helsegevinst sammenlignet med inaktive.

Les mer om PAI (Personlig Aktivitets-Intelligens)

Vi utviklet algoritmen som ligger til grunn for PAI ved hjelp av informasjon om nærmere 5000 friske nordtrøndere som fikk testet sitt maksimale oksygenopptak i Kondisprosjektetden tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3). Etter at algoritmen var utviklet beregnet vi PAI for nesten 40 000 friske personer som hadde svart på hvor mye og hvor hardt de trente da de deltok i HUNT1 midt på 1980-tallet. Til slutt sjekket vi hvordan det stod til med helsa til disse 40 000 nordtrønderne nesten 30 år senere.

Les hele forskningsartikkelen:
Personalized Activity Intelligence (PAI) for Prevention of Cardiovascular Disease and Promotion of Physical Activity

Tidsskrift: The American Journal of Medicine
På trykk i mars 2017 (publisert på nett 29. oktober 2016)

Tilbake til toppen


Mindre svekket muskulatur ved diastolisk enn systolisk hjertesvikt

Mindre svekket muskulatur ved diastolisk enn systolisk hjertesvikt

Skjelettmuskulaturen svekkes mer hos rotter som har hjertesvikt med redusert pumpefunskjon enn hos rotter med diastolisk hjertesvikt, hvor pumpefunksjonen er bevart. Vi viste at kun rottene med nedsatt pumpefunksjon hadde økte nivåer av markører for muskelsvinn, oksidativt stress og svekkelser i de energiproduserende mitokondriene i leggmuskulaturen. I pustemuskulaturen var det ingen forskjell mellom gruppene.

Betennelsesdannende cytokiner i blodet kan være en del av årsaken til forskjellen. Vi observerte nemlig at enkelte slike betennelsesstoffer var høyere ved systolisk hjertesvikt, mens andre var forhøyet ved diastolisk hjertesvikt.

Les hele forskningsartikkelen:
Skeletal Muscle Alterations Are Exacerbated in Heart Failure With Reduced Compared With Preserved Ejection Fraction: Mediated by Circulating Cytokines?

Tidsskrift: Circulation: Heart Failure
Publisert 8. september 2016

Tilbake til toppen


Svekkede blodårer hos inaktive menn som snuser

Svekkede blodårer hos inaktive snusere

Snusbokser på rekkverk

Snusbrukere tenderer til å ha mindre elastiske blodårer enn de som verken røyker eller bruker snus. Og snusere som trener mindre enn anbefalingene fra helsemyndighetene er mest utsatt. Det fant vi ut ved å undersøke blodårefunksjonen til 1592 friske menn som deltok i HUNT3 Fitness-studien, hvorav omtrent 16 % brukte snus daglig. Studien forteller oss imidlertid ikke om snusbruk i seg selv forårsaker svekket blodårefunksjon.

Det å bruke snus var ikke forbundet med dårligere blodårefunksjon etter at vi tok hensyn til andre faktorer som skilte snusere fra tobakksfri deltakere. Men snusbrukerne som rapporterte å være fysisk inaktive hadde fortsatt signifikant dårligere endotelfunksjon enn fysisk aktive personer som verken røykte eller snuste. Vi så også en tendens til at de snuserne som målte dårligere kondisjon enn normalen for sin aldersgruppe hadde redusert blodårefunksjon, men disse resultatene var ikke statistisk signifikante. 

Les hele forskningsartikkelen:
Non-Smoking Tobacco Affects Endothelial Function in Healthy Men in One of the Largest Health Studies Ever Performed; The Nord-Trøndelag Health Study in Norway; HUNT3

Tidsskrift: PLOS One
Publisert 4. august 2016

Tilbake til toppen


Spørreskjema avdekker langt fra alle som har atrieflimmer

Spørreskjema avdekker langt fra alle som har atrieflimmer

Person krysser av spørreskjema

376 av over 16 000 personer fra Verdal, Steinkjer og Inderøy som deltok i den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag krysset av for at legen hadde sagt at de har atrieflimmer. Da vi gikk gjennom pasientjournalene fra sykehus og fastlege kunne vi bare verifisere flimmer hos 249 av dem. Undersøkelsen fanget dessuten bare opp halvparten av de 502 deltakerne som faktisk hadde fått atrieflimmer bekreftet i journalene før de deltok i befolkningsundersøkelsen.

Pasientjournalen fra sykehusene gav et mer presist bilde på hvem som virkelig hadde atrieflimmer, men også her var feilmarginen nokså stor. Derfor anbefaler vi å hente inn informasjon fra både sykehusenes og fastlegenes journaler når man for eksempel skal studere sammenhengen mellom atrieflimmer og trening.

Les hele forskningsartikkelen:
Validation of self-reported and hospital-diagnosed atrial fibrillation: the HUNT study

Tidsskrift: Clinical Epidemiology
Publisert 11. juni 2016

Tilbake til toppen


Slik kan trening reversere svekket hjertefunksjon

Slik kan trening reversere svekket hjertefunksjon

Mus som er ute og går

Kronisk høye nivåer av proteinet CaMKIIδc fører til hjertesvikt. Men mus med høye CaMKIIδc-nivåer normaliserte hjertefunksjonen etter seks uker med intensiv kondisjonstrening. Både pumpefunksjonen til hele hjertet og sammentrekningsegenskapene til hjertemuskelcellene ble normalisert av treningen. Årsaken viste seg å være at trening forbedrer hjertemuskelcellenes håndtering av kalsium, som blant annet er viktig for sammentrekningsegenskapene til cellene.

Vi benyttet 24 genmodifiserte mus med økt genuttrykk for CaMKIIδc, og sammenlignet dem med like mange normale mus. Før treningsperioden var både kondisen og funksjonen til hjertet og hjertemuskelcellene dårligere hos de genmodifiserte musene. Men etter 30 økter med intervalltrening hadde de fått like god kondisjon, slagvolum og sammentrekningskraft som normale, inaktive mus.

Les hele forskningsartikkelen:
Exercise training reverses myocardial dysfunction induced by CaMKIIC overexpression by restoring Ca2 homeostasis

Tidsskrift: Journal of Applied Physiology
På trykk i juli 2016 (publisert på nett 26. mai 2016)

Tilbake til toppen


Sprintintervaller hjalp diabetespasienter til bedre kondisjon

Sprintintervaller hjalp diabetespasienter til bedre kondisjon

Sprinter ut fra startblokkene

Svært tidseffektiv intervalltrening er trolig ikke nok til å senke blodsukkeret for pasienter med diabetes type 2, men kan påvirke enkelte andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Pilotstudien tyder blant annet på at 30 minutter trening hver uke kan være tilstrekkelig til å forbedre oksygenopptaket for tidligere inaktive pasienter, men at mer trening må til for å få større forbedringer.

18 pasienter med type 2-diabetes ble tilfeldig fordelt til to treningsgrupper som begge gjennomførte tre treningsøkter hver uke. Ei gruppe trente 10 minutter hver gang, inkludert to intervalldrag med maksimal intensitet på tredemølle i 20 sekunder. Den andre gjennomførte intervaller på 10x1 minutt med høy intensitet, og hver treningsøkt varte litt mindre enn 30 minutter. Etter treningsperioden hadde begge gruppene økt oksygenopptaket sitt, mens bare gruppa som trente mest oppnådde gunstige endringer i kroppskomposisjonen.

Les hele forskningsartikkelen:
Can Time Efficient Exercise Improve Cardiometabolic Risk Factors in Type 2 Diabetes? A Pilot Study

Tidsskrift: Journal of Sports and Science in Medicine
På trykk i juni 2016 (publisert på nett 23. mai 2016)

Tilbake til toppen


Mikromolekyler i blodet kan avsløre risiko for hjerteinfarkt

Mikromolekyler i blodet kan avsløre risiko for hjerteinfarkt

Blodprøve

En del av de som rammes av hjerteinfarkt har ingen av de tradisjonelle risikofaktorene. En enkel blodprøve som måler nivåene av fem forskjellige mikro-RNA kan gjøre det lettere å identifisere friske som har økt risiko for å dø av hjerteinfarkt de neste ti årene. Mikro-RNA er små RNA-molekyler som bidrar til å regulere aktiviteten til gener inne i cellene våre.

Vi analyserte blodprøver som hadde blitt tatt av 112 friske personer da de deltok i Den andre helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2) mellom 1994 og 1996. Halvparten av dem døde som følge av hjerteinfarkt i løpet av de neste ti årene. Nivåene av 10 av de 179 mikro-RNA-molekylene vi analyserte var forskjellig i denne gruppa enn hos ellers like personer som ikke fikk hjerteinfarkt. Deretter fant vi fram til den kombinasjonen av fem ulike mikro-RNA-molekyler som i størst grad kunne bidra til å identifisere risikopasienter.

Les hele forskningsartikkelen:
Circulating microRNAs predict future fatal myocardial infarction in healthy individuals – The HUNT study

Tidsskrift: Journal of Molecular and Cellular Cardiolopgy
På trykk i august 2016 (publisert på nett 15. mai 2016)

Tilbake til toppen


Diabetes: Trening normaliserte tilbakevridning av hjertet

Trening normaliserte tilbakevridning av hjertet ved diabetes

illsutrasjon av hjerte som vaskeklut

Tre måneder med regelmessig trening sørget for at en vridningsbevegelse som kan være viktig for hjertefunksjonen ble like god som hos friske også for pasienter med type 2-diabetes og svekket diastolisk hjertefunksjon.

Venstre hjertekammer gjør en vridningsbevegelse når det tømmes for blod, omtrent som når en vaskeklut vris opp, og vris tilbake til utgangsstillingen når det skal fylles opp igjen. Før treningsperioden skjedde denne tilbakevridningen langsommere hos pasientene, men både 4x4-intervaller og trening med moderat intensitet normaliserte prosessen. Studien inkluderer hjerteultralydbilder av 37 friske personer og av 37 pasienter med diabetes som trente i 12 uker.

Les hele forskningsartikkelen:
Exercise Training Normalizes Timing of Left Ventricular Untwist Rate, but Not Peak Untwist Rate, in Individuals with Type 2 Diabetes and Diastolic Dysfunction: A Pilot Study

Tidsskrift: Journal of the American Society of Echocardiography
På trykk i mai 2016 (publisert på nett 3. mars 2016)

Tilbake til toppen


Reduserte atrieflimmer med trening

Intervalltrening reduserte atrieflimmer

To menn løper i en park

Pasienter med atrieflimmer opplevde både mindre flimmer og færre plager knyttet til sykdommen etter 12 uker med høyintensiv intervalltrening. I måneden før de 26 deltakerne i treningsgruppa begynte å trene hadde de i snitt atrieflimmer nesten to timer hver dag. Etter at treningsperioden var over var tida med flimmer redusert til en drøy time daglig. I tillegg ble plagene relatert til atrieflimmer klart redusert, mens både livskvaliteten og nivåene av mange kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom bedret seg.

Totalt deltok 51 personer med dokumentert ikke-permanent atrieflimmer i studien. De fleste deltakerne var henvist til ablasjonsbehandling, en indikasjon på at de har betydelige symptomer og behov for mer enn medikamentell behandling. De 25 deltakerne som ble tilfeldig trukket ut til ikke å trene fortsatte med sitt vanlige liv gjennom hele perioden, mens de 26 i treningsgruppa gjennomførte tre økter med 4×4-intervalltrening på tredemølle hver uke i 12 uker.

Les hele forskningsartikkelen:
Aerobic Interval Training Reduces the Burden of Atrial Fibrillation in the Short Term

Tidsskrift: Circulation
På trykk 2. februar 2016 (publisert på nett 5. januar 2016)

Tilbake til toppen


Trygt å måle blodvolum hos hjertepasienter med CO-rebreathing

Trygt å måle blodvolum hos hjertepasienter med CO-rebreathing

Målinger av blodvolumet er av stor klinisk betydning ved hjertesykdom, og gjenpusting av karbonmonoksid (CO-rebeathing) er en av de mest nøyaktige og minst skadelige metodene. Den er imidlertid ikke anbefalt for hjertepasienter, men i denne studien viser vi at metoden trygt kan brukes også på pasienter med stabil angina og tidligere hjerteinfarkt.

Blodvolumet kan måles ved å undersøke hvordan gassen karbonmonoksid fortynner seg i blodet over tid, og CO-rebreathing-metoden går ut på å puste inn en viss mengde karbonmonoksid utblandet i ren oksygen i to minutter. Studien vår viser at CO-rebreathing-metoden ikke påvirker hjertefunksjonen negativt på kort sikt hos hjertepasienter. Totalt 18 pasienter deltok i studien.

Les hele forskningsartikkelen:
Safety of the CO-Rebreathing Method in Patients with Coronary Artery Disease

Tidsskrift: Medicine & Science in Sports & Exercise
Publisert i januar 2016

Tilbake til toppen


Lungefunksjonen kan bety mye for kondisen til friske eldre

Lungefunksjonen kan bety mye for kondisen til friske eldre

For Generasjon 100-deltakere med dårligere lungefunksjon enn et visst nivå, fant vi en klar sammenheng med kondisjonen. Altså, jo dårligere lungefunksjon, jo dårligere kondisjon. For deltakerne som hadde bedre lungefunksjon enn dette terskelnivået, var derimot ikke oksygenopptaket begrenset av lungefunksjonen.

Hos friske er det hjertet, og ikke lungene, som vanligvis er regnet som den begrensende faktoren for kondisjon, ettersom lungene har en reservekapasitet for å transportere oksygen videre til blodet. Terskelnivåene vi fant for at lungefunksjonen skulle ha betydning for kondisjonen var imidlertid godt innenfor det som er ansett som normal lungefunksjon hos eldre mellom 70 og 77 år. Resultatene kan derfor tyde på at alder svekker lungefunksjonen i så stor grad at det påvirker den fysiske kapasiteten til en god del friske eldre.

Les hele forskningsartikkelen:
Association between pulmonary function and peak oxygen uptake in elderly: the Generation 100 study

Tidsskrift: Respiratory Research
Publisert 30. desember 2015

Tilbake til toppen


Trening kan redusere plakk mest effektivt ved stabil kransåresykdom

Trening kan redusere plakk mest effektivt ved stabil kransåresykdom

Pasienter med stabil angina pectoris kan ha ekstra stor effekt av å trene for å stabilisere plakkene i kransårene. Vi har tidligere vist at trening kan bidra til å redusere plakk i hjertets kransårer for personer behandlet med utblokking på grunn av angina eller hjerteinfarkt. Oppfølgingsanalyser viser at det er pasienter med stabil angina som kan forvente seg de største positive endringene.

Vi registrerte en rekke kliniske variabler hos de 36 pasientene før de gjennomførte en 12 uker lang treningsperiod. Ingen av variablene hang sammen med reduksjonen i den totale byrden av plakk, og den eneste variabelen som viste seg å ha avgjørende betydning for endringer i den nekrotiske kjernen var om pasientene hadde stabil eller ustabil kransåresykdom. Denne kjernen av dødt vev i midtre del av plakkene er en markør for at plakket kan sprekke og gi ny hjertesykdom. Den nekrotiske kjernen ble redusert hos 17 av 18 pasienter med stabil angina, men ikke hos mer enn halvparten av de øvrige pasientene, som hadde ustabil angina eller hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI).

Les hele forskningsartikkelen:
Predictors of Beneficial Coronary Plaque Changes after Aerobic Exercise

Tidsskrift: Medicine & Science in Sports & Exercise
Publisert i november 2015

Tilbake til toppen


Godt trente hjertepasienter har ikke svekket venefunksjon

Godt trente hjertepasienter har ikke svekket venefunksjon

Pasienter som hadde trent kondisjon regelmessig i etterkant av et hjerteinfarkt hadde like elastiske vener i overarma som jevngamle friske med tilsvarende fysisk form. Venene fører blod tilbake til hjertet, og blodet flyter lettere gjennom disse blodårene dersom de er elastiske og har høy kapasitet til å utvide seg.

15 pasienter som hadde hatt intervalltrening som en del av rehabiliteringen etter koronarsykdom deltok i studien, og ble sammenlignet med 12 like gamle personer uten hjertesykdom. Vi brukte ultralyd til å måle kapasiteten en av overarmsvenene hadde til å utvide seg, og fant ingen forskjeller mellom de to gruppene.

Les hele forskningsartikkelen:
Upper arm venous compliance and fitness in stable coronary artery disease patients and healthy controls

Tidsskrift: Clinical Physiology and Functional Imaging
På trykk i september 2017 (publisert på nett 15. desember 2015)

Tilbake til toppen


Intervalltrening ved diastolisk hjertesvikt motvirker blodåresvekkelser

Intervalltrening ved diastolisk hjertesvikt motvirker blodåresvekkelser

Intervalltrening gjorde at rotter med diastolisk hjertesvikt hadde blodårer med omtrent like god evne til å utvide seg som friske, inaktive mus. Hos sedate mus med hjertesvikt observerte vi både svekket blodårefunksjon og mange ugunstige endringer i markører som henger sammen med blodårefunksjonen. Intensiv intervalltrening motvirket helt eller delvis alle disse endringene

Studien varte i 28 uker, og rottene i treningsgruppa trente 4x4-intervaller tre ganger i uka gjenom hele perioden. Resultatene tyder på at hjertesvikt med bevart pumpefunksjon fører til redusert blodårefunksjon, men at denne svekkelsen kan reverseres i alle fall delvis med intensiv trening.

Les hele forskningsartikkelen:
High-intensity interval training attenuates endothelial dysfunction in a Dahl salt-sensitive rat model of heart failure with preserved ejection fraction

Tidsskrift: Journal of Applied Physiology
Publisert 15. september 2015

Tilbake til toppen


Fast food kan være verre for hjertet ved diabetes

Fast food kan være verre for hjertet ved diabetes

Pizza-stykke

Ett enkelt måltid med fast food stresser hjertet, og den negative effekten er større for pasienter med type 2-diabetes enn for friske. Både de friske og deltakerne med diabetes opplevde endringer i den diastoliske hjertefunksjonen innen en halv time etter at de hadde spist. Endringene innebar blant annet at hjertet jobbet hardere for å fylle seg med blod i avslapningsfasen. Mens denne effekten var reversert etter fire timer hos de friske deltakerne, varte den lenger for diabetikerne.

Totalt 20 personer deltok i studien. Alle spiste en hel mozzarella-pizza fra Dr. Oetker både etter at de hadde trent hardt og moderat, og også en dag de ikke trente. Blodtrykket falt to timer etter pizzamåltidet hos pasientene med diabetes, mens blodsukkeret og hvilepulsen brukte lenger tid på å synke tilbake til normalen enn hos de friske. Treningen og treningsintensiteten hadde ingen innvirkning på resultatene.

Les hele forskningsartikkelen:
Fast food increases postprandial cardiac workload in type 2 diabetes independent of pre-exercise: A pilot study

Tidssskrift: Nutrition Journal
Publisert 14. august 2015

Tilbake til toppen


Intervalltrening kan hindre farlig hjerteflimmer ved diabetes

Intervalltrening kan hindre farlig hjerteflimmer ved diabetes

Hos mus med diabetes og hjerteinfarkt var det vanskeligere å provosere fram farlig hjerteflimmer dersom musene hadde gjennomført seks uker med intervalltrening. Den intensive treningen førte dessuten til at hjertene til disse musene pumpet like kraftig som hjertene til friske mus. Pasienter med diabetes er spesielt utsatt for diastolisk dysfunkjon, altså svekket evne til å fylle hjertet med blod.

Studien viser at mus som har både diabetes og hjerteinfarkt har ekstra store problemer med kalsiumhåndteringen inne i hjertemuskelcellene. Dysfunksjonell kalsiumhåndtering øker tilbøyeligheten for ventrikkelflimmer, som kan føre til hjertestans. Intervalltrening forbedret både kalsiumhåndteringen og andre forhold i cellene til samme nivå som hos diabetiske mus uten infarkt, noe som sannsynligvis forklarer hvorfor det var vanskeligere å påføre de trente musene farlig flimmer.

Les hele forskningsartikkelen:
Aerobic interval training reduces inducible ventricular arrhythmias in diabetic mice after myocardial infarction

Tidsskrift: Basic Research in Cardiology
På trykk i juli 2015 (publisert på nett 26. juni 2015)

Tilbake til toppen


Trening hindret svekket muskelfunksjon ved diastolisk hjertesvikt

Trening hindrer svekket muskelfunksjon ved diastolisk hjertesvikt

Trening kan forhindre flere av de negative effektene diastolisk hjertesvikt har på funksjonen til pustemuskulatur og leggmuskulatur hos rotter. I studien så vi først på hva diastolisk hjertesvikt gjorde med egenskapene til muskulaturen, og sammenlignet deretter rotter som trente intensivt med rotter som forble inaktive.

Vi så at fibertypesammensetningen i pustemuskulaturen ble endret fra raske til langsomme og mer utholdende muskelfibre hos rotter som ble påført diastolisk hjertesvikt. Området som utvikler kraft i muskulaturen ble mindre, og det var også slikt muskelsvin i leggmuskulaturen. Både tettheten av energiproduserende mitokondrier i muskelcellene og kapasiteten til å produsere energi i hvert mitokondrium var også redusert. Trening motvirket altså flere av disse endringene.

Les hele forskningsartikkelen:
Heart failure with preserved ejection fraction induces molecular, mitochondrial, histological, and functional alterations in rat respiratory and limb skeletal muscle

Tidsskrift: European Journal of Heart Failure
På trykk i mars 2015 (publisert på nett 6. februar 2015)

Tilbake til toppen


Intervalltrening kan bedre hjertefunksjonen ved kols

Intervalltrening kan reversere svekket hjertefunksjon ved kols

Røykutsatte mus som trente intensive intervaller fikk gjenopprettet normal funksjon i høyre hjertekammer. Denne delen av hjertet pumper blod ut i lungekretsløpet, og funksjonen er ofte svekket hos pasienter med kols.

Vi benyttet 42 mus i studien, og halvparten ble utsatt for sigarettrøyk jevnlig i 14 uker. Dette svekket funksjonen til høyre hjertekammer. Så ble musene tilfeldig fordelt til enten inaktivitet eller en times intervalltrening fem dager i uka. Etter fire uker hadde treningen reversert den reduserte hjertefunksjonen. Treningen reduserte også mengden glatt muskulatur i lungeblodårene, noe som kan øke blodflyten.

Les hele forskningsartikkelen:
Effects of exercise training on pulmonary vessel muscularization and right ventricular function in an animal model of COPD

Tidsskrift: Respiratory Research
Publisert 28. september 2014

Tilbake til toppen


Trening reduserer plakk i kransårene til hjertepasienter

Trening reduserer plakk i kransårene til hjertepasienter

Førsteforfatter Erik Madssen presenterte en poster av resultatene på ESC-kongressen i Barcelona i 2014.

Kombinasjonen av trening og optimal medisinsk behandling kan gi gunstige endringer i plakk som tetter igjen hjertets blodårer hos pasienter med stabil hjertesykdom. Det fant vi ut ved å benytte intravaskulær ultralyd til å undersøke plakket i kransårene til 36 pasienter som hadde fått utblokking på grunn av trange blodårer i hjertet. Moderat trening ser ut til å ha samme effekt som intensiv intervalltrening.

Halvparten av deltakerne ble tilfeldig trukket til å gjennomføre 4×4-intervaller. Resten trente med moderat intensitet i én time. Vi undersøkte blodårene deres før og etter 12 uker med tre treningsøkter hver uke. Uavhengig av treningsgruppe var plakkene redusert med gjennomsnittlig 11 %, en endring som nesten var statistisk signifikant. Vi fant dessuten en signifikant reduksjon i størrelsen på den nekrotiske kjernen i deler av plakket i begge gruppene. Denne kjernen består av dødt vev og er en markør for at plakket kan sprekke og gi opphav til ny hjertesykdom. De fleste plakkene som endret karakter i løpet av treningsperioden, endret seg til en mer stabil form, noe som kan tyde på redusert risiko for framtidig hjerteinfarkt.

Les hele forskningsartikkelen:
Coronary atheroma regression and plaque characteristics assessed by grayscale and radiofrequency intravascular ultrasound after aerobic exercise

Tidsskrift: The American Journal of Cardiology
På trykk 15. november 2014 (publisert på nett 27. august 2014

Tilbake til toppen


Kvinner med dårlig kondis har dårligere blodårefunksjon

Kvinner med dårlig kondis har dårligere blodårefunksjon

Kvinner som hopper med hjerteballong

Sammenhengen mellom risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og blodårefunksjon er sterkere for kvinner enn for menn. Vi viste en klar sammenheng mellom opphopning av risikofaktorer – såkalt metabolsk syndrom – og svekket endotelfunksjon hos kvinner, mens sammenhengen ikke var statistisk signifikant hos menn. I tillegg hadde flere av kvinnene med høyt blodsukker svekket endotelfunksjon sammenlignet med kvinner med normalt blodsukker, mens det ikke var noen slik sammenheng blant menn.

Basert på oksygenopptaksmålinger av de 4739 deltakerne kunne vi også slå fast en tettere sammenheng mellom dårlig kondis og dårlig blodårefunksjon blant kvinner enn menn. Det samme gjaldt for høyt blodtrykk. Studien er ikke egnet til å slå fast årsakssammenhenger, med tyder like fullt på at metabolsk syndrom, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og dårlig kondisjon kan svekke endotelfunksjonen mer hos kvinner enn hos menn.

Les hele forskningsartikkelen:
Cardiovascular Risk Factors Have Larger Impact on Endothelial Function in Self-Reported Healthy Women than Men in the HUNT3 Fitness Study

Tidsskrift: PLOS One
Publisert 3. juli 2014

Tilbake til toppen


Studier publisert i 2012 (utvalg)

Studier publisert i 2012 (utvalg)


Intervalltrening styrker aldrende hjerter

Intervalltrening styrker aldrende hjerter

Jo eldre man blir, jo stivere blir hjertet og dårligere til å fylles med blod mellom hvert slag. Men menn i 70-årene kan trene seg opp til omtrent like god hjertefunksjon som inaktive menn i 20-årene. 12 uker med 4x4-intervalltrening tre dager i uka gjorde at fylningsevnen til hjertet forbedret seg markant hos de tidligere inaktive eldre mennene.

Studien viser også at eldre toppidrettsutøvere har hjerter som pumper bedre enn friske, inaktive eldre, men likevel ikke fullt så godt som hos inaktive yngre. Fylningsevnen til hjertet var derimot minst like god hos de eldre idrettsutøverne som hos de yngre som ikke trente. 

Les hele forskningsartikkelen:
Aerobic interval training compensates age related decline in cardiac function

Tidsskrift: Scandinavian Cardiovascular Journal
Publisert 18. mai 2012

Tilbake til toppen


Diabetes kan være mest risikabelt for kvinnehjerter

Diabetes kan være mest risikabelt for kvinnehjerter

Det er generelt sett langt flere menn enn kvinner som dør av hjerteinfarkt. Blant de som har diabetes er kjønnsforskjellen derimot nesten utjevnet, viser resultater fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Nesten 5000 av de 48 000 deltakerne døde av hjerteinfarkt eller ustabil angina i løpet av de 18 årene vi fulgte dem. Risikoen for å dø av slik hjertesykdom var høyest for personer med kjent diabetes og nest høyest for de som fikk påvist diabetes under helseundersøkelsen. For kvinnene med diabetes var risikoen økt med 150 % sammenlignet med hos kvinner med normalt blodsukker, mens risikoøkningen ikke var på mer enn 80 % for menn med diabetes.

Les hele forskningsartikkelen:
Abnormal glucose regulation and gender-specific risk of fatal coronary artery disease in the HUNT 1 study

Tidsskrift: Scandinavian Cardiovascular Journal
Publisert 9. mars 2012

Tilbake til toppen


Én av seks friske har svekket blodårefunksjon

Én av seks friske har svekket blodårefunksjon

Blodåre-illustrasjon

16 % av friske kvinner og 17 % av friske menn har svekket blodårefunksjon, ifølge målingene vi gjorde av 4739 deltakere i HUNT3 Fitness-studien. For menn begynner blodårene å svekkes jevnt allerede fra 30-årsalderen, mens nedgangen skyter fart først rundt 45 års alder for kvinner.

Flow-mediert dilatasjon (FMD) målt med ultralyd er et godt mål på endotelfunksjonen, altså blodårenes evne til å utvide seg ved anstrengelse. Svekket blodårefunksjon indikerer tidlig åreforkalkning og er koblet til økt risiko for framtidig hjerte- og karsykdom. Tidligere har det ikke fantes noen referanse for hvilke FMD-verdier man kan forvente å finne hos friske kvinner og menn i ulike aldre, og det store datamaterialet i denne studien bidrar med nyttig info i så måte.

Les hele forskningsartikkelen:
Age and gender differences of endothelial function in 4739 healthy adults: the HUNT3 Fitness Study

Tidsskrift: European Journal of Preventive Cardiology
På trykk i august 2013 (publisert på nett 28. mars 2012)

Tilbake til toppen


Studier publisert i 2011 (utvalg)

Studier publisert i 2011 (utvalg)


Økning i hvilepuls kobles til tidlig død

Økning i hvilepuls kobles til tidlig død

Hvis hvilepulsen har økt mye over en tiårsperiode, er risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom de neste 12 årene vesentlig høyere enn hvis hvilepulsen har holdt seg stabilt lav. Det kan vi si etter å ha undersøkt endringer i hvilepuls hos nesten 30 000 nordtrøndere som deltok i to utgaver av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Studien ble publisert i 2011 i svært anerkjente Journal of the American Medical Association (JAMA). Risikoen for å dø av hjerteinfarkt var nesten dobbelt så høy hos de som hadde opplevd en økning i hvilepuls fra under 70 til over 85 slag i minuttet, sammenlignet med de som hadde hvilepuls under 70 ved begge helseundersøkelsene.

Les hele forskningsartikkelen:
Temporal changes in resting heart rate and deaths from ischemic heart disease

Tidsskrift: JAMA
Publisert 21. desember 2011

Tilbake til toppen


Intervalltrening er svært effektivt for hjertepasienter

Intervalltrening er svært effektivt for hjertepasienter

4x4-intervaller er mer effektivt for kondisjonen etter et hjerteinfart enn standardoppfølging ved norske sykehus, og kan også bidra til at pasientene fortsetter å trene på egen hånd. Studien våre forskere publiserte i 2011 viste høyere maksimalt oksygenopptak i intervalltreningsgruppa også mer enn to år etter at den organiserte treningsperioden på 12 uker var avsluttet.

Til sammen inkluderte studien 107 hjertepasienter som ble tilfeldig fordelt til intervalltrening eller moderat trening i grupper på sykehuset. 69 deltakere ble med på oppfølgingsingstestene etter 30 måneder. Over åtte av ti pasienter i intervallgruppa oppgav at de fortsatt trente minst to ganger i uka, men dette kun gjaldt litt over halvparten av pasientene som hadde fått standardoppfølging.

Les hele forskningsartikkelen:
Long-term follow-up after cardiac rehabilitation: a randomized study of usual care exercise training versus aerobic interval training after myocardial infarction

Tidsskrift: International Journal of Cardiology
På trykk 3. november 2011 (publisert på nett 9. september 2011)

Tilbake til toppen


Fysisk aktivitet kan forutsi kondisjon i framtida

Fysisk aktivitet kan forutsi kondisjon i framtida

Selvrapportert fysisk aktivitet kan foruti det maksimale oksygenopptaket hos friske voksne over lengre tid. Vi fant en klar sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå på 1980-tallet og faktisk målte kondisjonsnivåer 23 år senere.

Studien tyder på at det er en pålitelig sammenheng mellom selvrapportert fysisk aktivitet og kondisjon. 1843 friske kvinner og menn deltok i studien. De fikk målt kondisjonen sin i forbindelse med Kondisprosjektet i Den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og hadde også svart på spørsmål om egne aktivitetsvaner i den første utgaven av helseundersøkelsen midt på 1980-tallet. Både deltakere som rapporterte å være aktive over tid, og de som hadde økt aktivitetsnivået sitt fra første til siste undersøkelse hadde bedre kondisjon enn de som rapporterte å være inaktive på begge tidspunktene.

Les hele forskningsartikkelen:
Physical activity as a long-term predictor of peak oxygen uptake: the HUNT Study

Tidsskrift: Medicine & Science in Sports & Exercise
Publisert 1. september 2011

Tilbake til toppen


Kondisjon avslører hjerte- og karrisiko

Kondisjon avslører hjerte- og karrisiko

Gjennomsnittskondisjonen til aktive kvinner og menn i 50-årene er like høy som kondisjonen til inaktive kvinner og menn i 20-årene. Gjennomsnittskondisjonen synker med ca. 6 % for hvert tiår eldre man blir. Og Kondiskalkulatoren vår er velgnet til å beregne om en person har lav eller høy fysisk kapasitet.

Alle resultatene kommer fra forskningen til Stian Aspenes, som fullførte doktorgraden sin ved CERG i 2011. Forskningen viste dessuten også at sannsynligheten for å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom øker jo dårligere kondisjon man har. For hver nedgang i kondisjonstall på 5 – for eksempel fra 50 til 45 – er sannsynligheten for å ha magefedme i tillegg til minst to andre risikofaktorer 56 % høyere.

Les hele doktorgraden:
Peak Oxygen Uptake Among Healthy Adults: Cross-sectional descriptions and prospective analyses of peak oxygen uptake, physical activity and cardiovascular risk factors in healthy adults (20-90 years)

Tilbake til toppen


Intervalltrening forbedrer blodårefunksjonen mer

Intervalltrening forbedrer blodårefunksjonen mer

Én treningsøkt gir akutte forbedringer i funksjonen til blodårene og reduserer blodsukkeret til personer med metabolsk syndrom, spesielt hvis intensiteten er høy. Metabolsk syndrom er en opphopning av minst tre risikofaktorer for hjerte-karsykdom.

28 pasienter med metabolsk syndrom ble fordelt tilfeldig til 4x4-intervalltrening, kontinuerlig trening med moderat intensitet, eller ingen trening. Vi brukte ultralyd til å måle blodårefunksjonen, og i starten av treningsprogrammet var den akutte effekten av trening større og varte lenger etter intervalltrening enn etter moderat trening. Det samme gjaldt blodsukkerresponsen. Etter at deltakerne hadde trent i 16 uker hadde derimot ikke treningsintensiteten like stor betydning for den akutte treningsresponsen.

Les hele forskningsartikkelen:
Time Course of Endothelial Adaptation After Acute and Chronic Exercise in Patients With Metabolic Syndrome

Tidsskrift: Journal of Strength and Conditioning Research
Publisert 1. september 2011

Tilbake til toppen


Vitenskapelige publikasjoner

Liste over vitenskapelige publikasjoner

2020:

Liff, M. H., Hoff, M., Wisløff, U., & Videm, V. (2020). Faster age-related decline in cardiorespiratory fitness in rheumatoid arthritis patients: an observational study in the Trøndelag Health StudyRheumatology International, 1-11.

Stensvold, D., Viken, H., Steinshamn, S. L., Dalen, H., Støylen, A., Loennechen, J. P., Reitlo, L. S., Zisko, N., Bækkerud, F. H., Tari, A., Sandbakk, S. B., Carlsen, T., Ingebrigtsen, J. E., Lydersen, S., Mattsson, E., Anderssen, S. A., Singh, M. A. F., Coombes, J. S., Skogvoll, E., Vatten, L. J., Helbostad, J. L., Rognmo, Ø., & Wisløff, U. (2020) Effect of exercise training for five years on all cause mortality in older adults—the Generation 100 study: randomised controlled trial. The BMJ

Letnes, J. M., Dalen, H., Aspenes, S. T., Salvesen, Ø., Wisløff, U., & Nes, B. M. (2020) Age-related change in peak oxygen uptake and change of cardiovascular risk factors. The HUNT StudyProgress in Cardiovascular Diseases.

Alves de Souza, R. W., Gallo, D., Lee, G. R., Katsuyama, E., Schaufler, A., Weber, J., Csizmadia, E., Koch, L. G., Britton, S. L., Wisløff, U., Brum, P. C., & Otterbein, L. Skeletal Muscle Heme Oxygenase-1 Activity Regulates Aerobic CapacityAvailable at SSRN 3671735.

Stølen, T. O., Høydal, M. A., Ahmed, M. S., Jørgensen, K., Garten, K., Hortigon-Vinagre, M. P., Zamora, V., Scrimgeour, N. R., Berre, A. M. O., Nes, B. M., Skogvoll, E., Moreira, J. B., McMullen, J. R., Attramadal, H., Smith, G. L., Ellingsen, Ø., & Wisløff, U. (2020). Exercise training reveals micro-RNAs associated with improved cardiac function and electrophysiology in rats with heart failure after myocardial infarction. Journal of Molecular and Cellular Cardiology.

Rodrigues, J. A. L., Stenvold, D., Almeida, M. L., Sobrinho, A. C. S., Rodrigues, G. S., & Júnior, C. R. (2020). Cardiometabolic risk factors associated with educational level in older people: comparison between Norway and BrazilJournal of Public Health.

Moreira, J. B., Wohlwend, M., & Wisløff, U. (2020) Exercise and cardiac health: physiological and molecular insightsNature Metabolism, 1-11

Mallard, A. R., Hollekim-Strand, S. M., Ingul, C. B., & Coombes, J. S. (2020). High day-to-day and diurnal variability of oxidative stress and inflammation biomarkers in people with type 2 diabetes mellitus and healthy individualsRedox Report25(1), 64-69.

Moreira, J. B., & Wisløff, U. (2020). Post-exercise breast milk: the new polypill?Nature Metabolism, 1-2.

Nauman, J., Sui, X., Lavie, C. J., Wen, C. P., Laukkanen, J. A., Blair, S. N., Dunn, P., Arena, R., & Wisløff, U. (2020). Personal activity intelligence and mortality – Data from the Aerobics Center Longitudinal StudyProgress in Cardiovascular Diseases.

Lund, J. S., Aksetøy, I. L. A., Dalen, H., Amundsen, B. H., & Støylen, A. (2020). Left ventricular diastolic function: Effects of high‐intensity exercise after acute myocardial infarctionEchocardiography.

Alves, C., Neves, W. D., de Almeida, N. R., Eichelberger, E. J., Jannig, P. R., Voltarelli, V. A., Tobias, G. C., Bechara, L., de P Faria, D., Alves, M., Hagen, L., Sharma, A., Slupphaug, G., Moreira, J., Wisloff, U., Hirshman, M. F., Negrão, C. E., de Castro, G., Jr, Chammas, R., Swoboda, K. J., Ruas, J. L., Goodyear, L. J., Brum, P. C. (2020). Exercise training reverses cancer-induced oxidative stress and decrease in muscle COPS2/TRIP15/ALIENMolecular metabolism, 101012.

Rasch-Halvorsen, Ø., Hassel, E., Brumpton, B. M., Jenssen, H., Spruit, M. A., Langhammer, A., & Steinshamn, S. (2020). The association between normal lung function and peak oxygen uptake in patients with exercise intolerance and coronary artery diseasePloS one15(5), e0232693.

Calverley, T. A., Ogoh, S., Marley, C. J., Steggall, M., Marchi, N., Brassard, P., Lucas, S. J. E., Cotter, J. D:, Roig, M., Ainslie, P. N, Wisløff, U., & Bailey, D. M. (2020). HIITing the brain with exercise; mechanisms, consequences and practical recommendationsThe Journal of Physiology.

Weston, K., Barker, A. R., Bond, B., Costigan, S., Ingul, C., & Williams, C. (2020). The BASES Expert Statement on the Role of High-intensity Interval Exercise for Health and Fitness Promotion in Young PeopleThe Sport and Exercise Scientist, (64), 8-9.

Halle, K. K., Bakke, Ø., Djurovic, S., Bye, A., Ryeng, E., Wisløff, U., Andreassen, O. A., & Langaas, M. (2020): Computationally efficient familywise error rate control in genome‐wide association studies using score tests for generalized linear modelsScandinavian Journal of Statistics

Taraldsen, M. D., Videm, V., Hegbom, K., Wiseth, R., & Madssen, E. (2020). Stent edge vascular response and in-stent geometry after aerobic exerciseCardiovascular Intervention and Therapeutics, 1-10.

Gjellesvik, T. I., Becker, F., Tjønna, A. E., Indredavik, B., Nilsen, H., Brurok, B., Tørhaug, T., Busuladzic, M., Lydersen, S., & Askim, T. (2020). Effects of High-Intensity Interval Training after Stroke (The HIIT-Stroke study)-A Multicenter Randomized Controlled TrialArchives of Physical Medicine and Rehabilitation.

Ghram, A., Shafiee, A., Soori, R., Choobineh, S., Niyazi, S., Shirani, S., Hosseinsabet, A., Wisløff, U., & Jenab, Y. (2020). Safety and efficacy of high intensity interval training in a patient with acute pulmonary embolismProgress in cardiovascular diseases

Garnvik, L. E., Malmo, V., Jansky, I., Ellekjær, H., Wisløff, U., Loennechen, J. P., & Nes, B. (2020). Physical activity, cardiorespiratory fitness, and cardiovascular outcomes in individuals with atrial fibrillation: the HUNT studyEuropean Heart Journal. ehaa032

Bye, A., Klevjer, M., Ryeng, E., Silva, G. J., Moreira, J. B. N., Stensvold, D., & Wisløff, U. (2020). Identification of novel genetic variants associated with cardiorespiratory fitnessProgress in Cardiovascular Diseases.

Gigante, B., Papa, L., Bye, A., Kunderfranco, P., Viviani, C., Roncarati, R., Briguori, C., de Faire, U., Bottai, M., & Condorelli, G. (2020). MicroRNA signatures predict early major coronary events in middle-aged men and womenCell death & disease11(1), 1-3.

Letnes, J. M., Nes, B. N., Vaardal-Lunde, K., Slette, M. B., Mølmen-Hansen, H. E., Aspenes, S. T., Støylen, A., Wisløff, U., & Dalen, H. (2020). Left Atrial Volume, Cardiorespiratory Fitness, and Diastolic Function in Healthy Individuals: The HUNT Study, NorwayJournal of the American Heart Association9(3), e014682

Liff, M. H., Hoff, M., Fremo, T., Wisløff, U., & Videm, V. (2020). An Estimation Model for Cardiorespiratory Fitness in Adults with Rheumatoid Arthritis. Medicine & Science in Sports & Exercise

Rodrigues, J. A. L., Ferrari, G. D., Trapé, Á. A., de Moraes, V. N., Gonçalves, T. C. P., Tavares, S. S., Tjønna, A. E., de Souza, H. C. D., & Júnior, C. R. B. (2020). β 2 adrenergic interaction and cardiac autonomic function: effects of aerobic training in overweight/obese individualsEuropean Journal of Applied Physiology120(3), 613-624.

2019:

Peterman, J. E., Arena, R., Myers, J., Marzolini, S., Ross, R., Lavie, C. J., Wisløff, U., Stensvold, D., & Kaminsky, L. A. (2019). Development of Global Reference Standards for Directly Measured Cardiorespiratory Fitness: A Report From the Fitness Registry and Importance of Exercise National Database (FRIEND). Mayo Clinic Proceedings

Nauman, J., Khan, M. A., & Joyner, M. J. (2019). Walking in the Fast Lane: High-Intensity Walking for Improved Fitness and Health OutcomesMayo Clinic Proceedings, 94(12), 2378-2380

Arena, R., Myers, J., Harber, M., Wisløff, U., Stensvold, D., & Kaminsky, L. (2019). Peak oxygen pulse responses during maximal cardiopulmonary exercise testing: Reference standards from FRIEND (Fitness Registry and the Importance of Exercise: an International Database). International Journal of Cardiology

Dias, K. A., Ramos, J. S., Wallen, M. P., Davies, P. S., Cain, P. A., Leong, G. M., Ingul, C. B., Coombes, J. S., & Keating, S. E. (2019). Accuracy of Longitudinal Assessment of Visceral Adipose Tissue by Dual-Energy X-Ray Absorptiometry in Children with ObesityJournal of Obesity2019.

Karlsen, T., Videm, V., Halle, M., Ellingsen, Ø., Støylen, A., Dalen, H., Dalgardelle, C., Larsen, A. I., Hole, T., Mezzani, A., van Crenenbroeck, E. M., Beckers, P., Pressler, A., Christle, J. W., Winzer, E., Mangner, N., Woitek, F., Höllriegel, R., Snoer, M., Feiereisen, P., Valborgland, T., Linke, A., & Prescott, E. (2019). Baseline and Exercise Predictors of VO2peak in Systolic Heart Failure Patients: Results from SMARTEX-HF. Medicine and science in sports and exercise.

Tari, A. R., Nauman, J., Zisko, N., Skjellegrind, H. K., Bosnes, I., Bergh, S., Stensvold, D., Selbæk, G., & Wisløff, U. (2019). Temporal changes in cardiorespiratory fitness and risk of dementia incidence and mortality: a population-based prospective cohort studyThe Lancet Public Health4(11), e565-e574.

Stølen, T., Shi, M., Wohlwend, M., Høydal, M. A., Bathen, T. F., Ellingsen, Ø., & Esmaeili, M. (2019). Effect of exercise training on cardiac metabolism in rats with heart failureScandinavian Cardiovascular Journal, 1-8.

Laukkanen, J. A., Kunutsor, S. K., Ozemek, C., Mäkikallio, T., Lee, D. C., Wisloff, U., & Lavie, C. J. (2019). Cross-country skiing and running's association with cardiovascular events and all-cause mortality: A review of the evidenceProgress in Cardiovascular Diseases.

Velle-Forbord, T., Eidlaug, M., Debik, J., Sæther, J. C., Follestad, T., Nauman, J., Gigante, B., Røsjø, H., Omland, T., Langaas, M., & Bye, A. (2019). Circulating microRNAs as predictive biomarkers of myocardial infarction: Evidence from the HUNT studyAtherosclerosis.

Garnvik, L. E., Malmo, V., Janszky, I., Wisløff, U., Loennechen, J. P., & Nes, B. M. (2019). Estimated Cardiorespiratory Fitness and Risk of Atrial Fibrillation: The HUNT StudyMedicine and science in sports and exercise.

Lavie, C. J., Hecht, H. F., & Wisloff, U. (2019). Extreme Physical Activity May Increase Coronary Calcification, But Fitness Still Prevails. Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, 3(2), 103-105.

Nordstoga, A. L., Zotcheva, E., Svedahl, E. R., Nilsen, T. I. L., & Skarpsno, E. S. (2019). Long-term changes in body weight and physical activity in relation to all-cause and cardiovascular mortality: the HUNT studyInternational Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 16(45)

Liff, M. H., Hoff, M., Fremo, T., Wisløff, U., Thomas, R., & Videm, V. (2019). Cardiorespiratory fitness in patients with rheumatoid arthritis is associated with the patient global assessment but not with objective measurements of disease activityRMD Open, 5(1), e000912.

Bode, D., Lindnes, D., Schwarz, M., Westermann, D., Deisler, P., Primessnig, U., Hegemann, N., Blatter, L. A., van Linthout, S., Tschöpe, C., Schoenrah, F., Soltani, S, Stamm, C., Duesterhoeft, V., Rolim, N., Wisløff, U., Knosalla, C., Falk, V., Pieske, B. M., Heinzel, F. R., & Hohendanner, F. (2019). The role of fibroblast – Cardiomyocyte interaction for atrial dysfunction in HFpEF and hypertensive heart diseaseJournal of Molecular and Cellular Cardiology

Shigdel, R., Dalen, H., Sui, X., Lavie, C. J., Wisløff, U., & Ernstsen, L. (2019). Cardiorespiratory fitness and the risk of first acute myocardial infarction: the HUNT StudyJournal of the American Heart Association, 8(9), e010293.

Pedersen, E. S., Tengesdal, S., Radtke, M., & Rise, K. A. L. (2019). Major increase in creatine kinase after intensive exerciseTidsskrift for den Norske laegeforening: tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 139(7).

Berg, J., Undebakke, V., Rasch-Halvorsen, Ø., Aakerøy, L., Sandbakk, Ø., & Tjønna, A. E. (2019). Comparison of mitochondrial respiration in M. triceps brachii and M. vastus lateralis between elite cross-country skiers and physically active controlsFrontiers in Physiology

Madssen, E., Skaug, E. A., Wisløff, U., Ellingsen, Ø., & Videm, V. (2019, March). Inflammation Is Strongly Associated With Cardiorespiratory Fitness, Sex, BMI, and the Metabolic Syndrome in a Self-reported Healthy Population: HUNT3 Fitness Study. Mayo Clinic Proceedings.

Bækkerud, F. H., Salerno, S., Cariotti, P., Morland, C., Storm-Mathisen, J. S., Bergersen, L. H., Høydal, M. A., Catalucci, D., & Stølen, T. O. (2019) High Intensity Interval Training Ameliorates Mitochondrial Dysfunction in the Left Ventricle of Mice with Type 2 Diabetes. Cardiovascular Toxicology

Zotcheva, E., Pintzka, C. W. S., Salvesen, Ø., Selbæk, G., Håberg, A. K., & Ernstsen, L. (2019). Associations of Changes in Cardiorespiratory Fitness and Symptoms of Anxiety and Depression with Brain Volumes: The HUNT StudyFrontiers in Behavioral Neuroscience, 13, 53.

Shi, M., Ellingsen, Ø., Bathen, T. F., Høydal, M. A., Stølen, T., & Esmaeili, M. (2019). The Effect of Exercise Training on Myocardial and Skeletal Muscle Metabolism by MR Spectroscopy in Rats with Heart Failure. Metabolites, 9(3), 53.

Rognmo, Ø., & Wisløff, U. (2019). Exercise in medicineProgress in cardiovascular diseases.

Moreria, J. B. N., Wohlwend, M., Fenk, S., Åmellem, I., Flatberg, A., Kraljevic, J., Marinovic, J., Ljubkovic, M., Bjørkøy, G., & Wisløff, U. (2019). Exercise reveals proline dehydrogenase as a potential target in heart failure. Progress in Cardiovascular Diseases.

Tari, A. R., Norevik, C. S., Scrimgeour, N. R., Kobro-Flatmoen, A., Storm-Mathisen, J., Bergersen, L. H., Wrann, C. D., Selbæk, G., Kivipelto, M., Moreira, J. B. N., & Wisløff, U. (2019). Are the Neuroprotective Effects of Exercise Training Systemically Mediated?Progress in Cardiovascular Diseases.

Nauman, J., Nes, B. M., Zisko, N., Revdal, A., Myers, J., Kaminsky, L. A., & Wisløff, U. (2019). Personal activity intelligence (PAI): A new standard in activity tracking for obtaining a healthy cardiorespiratory fitness level and low cardiovascular riskProgress in Cardiovascular Diseases.

Ozemek, C., Lavie, C. J., & Rognmo, Ø. (2019). Global Physical Activity Levels-Need for InterventionProgress in Cardiovascular Diseases.

Croci, I., Coombes, J., Sandbakk, S. B., Keating, S. E., Nauman, J., Macdonald, G. A., & Wisløff, U. (2019). Non-alcoholic fatty liver disease: prevalence and all-cause mortality according to sedentary behaviour and cardiorespiratory fitness. The HUNT Study Progress in Cardiovascular Diseases.

Dalen, T., Sandmæl, S., Stevens, T. G., Hjelde, G. H., Kjøsnes, T. N., & Wisløff, U. (2019). Differences in Acceleration and High-Intensity Activities Between Small-Sided Games and Peak Periods of Official Matches in Elite Soccer PlayersThe Journal of Strength & Conditioning Research.

Undebakke, V., Berg, J., Tjønna, A. E., & Sandbakk, Ø. (2019). Comparison of Physiological and Perceptual Responses to Upper-, Lower-, and Whole-Body Exercise in Elite Cross-Country SkiersThe Journal of Strength & Conditioning Research.

Williams, C. J., Gurd, B. J., Bonafiglia, J. T., Voisin, S. A. C., Li, Z., Harvey, N., Croci, I., Taylor, J. L., Gajanand, T., Ramos, J. S., Fassett, R. G., Little, J. P., Francois, M. E., Hearon Jr., C. M., Sarma, S., Janssen, S. L. J. E., Caenenbroeck, E. M. V., Beckers, P., Cornelissen, V. A., Pattyn, N., Howden, E. K., Keating, S. E., Bye, A., Stensvold, D., Wisløff, U., Papadimitriou, I., Yan, X., Bishop, D. J., Eynon, N., & Coombes, J., (2019). A multi-centre comparison of V̇O2peak trainability between interval training and moderate intensity continuous training. Frontiers in Physiology, 10, 19.

Lavie, C., Wisløff, U., & Blumenthal, R. S. Extreme Physical Activity and Coronary Artery Calcification—Running Heavily and Safely With “Hearts of Stone”JAMA Cardiology

Taylor, J. L., Holland, D. J., Spathis, J. G., Beetham, K. S., Wisløff, U., Keating, S. E., & Coombes, J. S. (2019). Guidelines for the Delivery and Monitoring of High Intensity Interval Training in Clinical PopulationsProgress in Cardiovascular Diseases.

Dalen, T., Lorås, H., Hjelde, G. H., Kjøsnes, T. N., & Wisløff, U. (2019). Accelerations – a new approach to quantify physical performance decline in male elite soccer?European Journal of Sport Science, 1-9.

Kaminsky, L. A., Arena, R., Ellingsen, Ø., Harber, M. P., Myers, J., Ozemek, C., & Ross, R. (2019). Cardiorespiratory Fitness and Cardiovascular Disease-the Past, Present, and FutureProgress in cardiovascular diseases.

Rasch-Halvorsen, Ø., Hassel, E., Langhammer, A., Brumpton, B. M., & Steinshamn, S. (2019). The association between dynamic lung volume and peak oxygen uptake in a healthy general population: the HUNT studyBMC Pulmonary Medicine, 19(1), 2.

2018:

Souza, R. W., Alves, C. R., Medeiros, A., Rolim, N., Silva, G. J., Moreira, J. B., Alves, M. N., Wohlwend, M., Gebriel, M., Hagen, L., Sharma, A., Koch, L. G., Britton, S. L., Slupphaug, G., Wisløff, U., & Brum, P. C. (2018). Differential regulation of cysteine oxidative post-translational modifications in high and low aerobic capacityScientific reports, 8(1), 17772.

Shi, M., Ellingsen, Ø., Bathen, T. F., Høydal, M. A., Koch, L. G., Britton, S. L., Wisløff, U., Stølen, T., & Esmaeili, M. (2018). Skeletal muscle metabolism in rats with low and high intrinsic aerobic capacity: Effect of aging and exercise trainingPLOS ONE, 13(12), e0208703.

Letnes, J. M., Dalen, H., Vesterbekkmo, E. K., Wisløff, U., & Nes, B. M. (2018). Peak oxygen uptake and incident coronary heart disease in a healthy population: the HUNT Fitness Study European Heart Journal, ehy708

Berglund, I. J., Sørås, S. E., Relling, B. E., Lundgren, K. M., Kiel, I. A., & Moholdt, T. (2018). The relationship between maximum heart rate in a cardiorespiratory fitness test and in a maximum heart rate testJournal of Science and Medicine in Sport.

Ozemek, C., Laddu, D. R., Lavie, C. J., Claeys, H., Kaminsky, L. A., Ross, R., Wisløff, U., Arena, R., & Blair, S. N. (2018). An Update on the Role of Cardiorespiratory Fitness, Structured Exercise and Lifestyle Physical Activity in Preventing Cardiovascular Disease and Health RiskProgress in Cardiovascular Diseases.

Gunnes, M., Langhammer, B., Aamot, I. L., Lydersen, S., Ihle-Hansen, H., Indredavik, B., Kristine H. Reneflot, Schroeter, W., & Askim, T. (2018). Adherence to a Long-Term Physical Activity and Exercise Program After Stroke Applied in a Randomized Controlled TrialPhysical therapy.

Thomsen, R. S., Nilsen, T. I. L., Haugeberg, G., Bye, A., Kavanaugh, A., & Hoff, M. (2018). Effect of high-intensity interval training on cardiovascular disease risk factors and body composition in psoriatic arthritis: a randomised controlled trialRMD Open, 4(2), e000729.

Zotcheva, E., Bergh, S., Selbæk, G., Krokstad, S., Håberg, A. K., Strand, B. H., & Ernstsen, L. (2018). Midlife Physical Activity, Psychological Distress, and Dementia Risk: The HUNT StudyJournal of Alzheimer's Disease, (Preprint), 1-9.

Tucker, W. J., Beaudry, R. I., Liang, Y., Clark, A. M., Tomczak, C. R., Nelson, M. D., Ellingsen, Ø., & Haykowsky, M. J. (2018). Meta-analysis of exercise training on left ventricular ejection fraction in heart failure with reduced ejection fraction: a 10–year update. Progress in cardiovascular diseases.

Kieffer, S. K., Croci, I., Wisløff, U., & Nauman, J. (2018). Temporal Changes in a Novel Metric of Physical Activity Tracking (Personal Activity Intelligence) and Mortality: The HUNT Study, NorwayProgress in Cardiovascular Diseases.

Reitlo, L. S., Sandbakk, S. B., Viken, H., Aspvik, N. P., Ingebrigtsen, J. E., Tan, X., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2018). Exercise patterns in older adults instructed to follow moderate-or high-intensity exercise protocol–the generation 100 studyBMC Geriatrics, 18(1), 208.

Bowen, T. S., Herz, C., Rolim, N. P., Berre, A. M. O., Halle, M., Kricke, A., Linke, A., da Silva, G. J., Wisløff, U., & Adams, V. (2018). Effects of endurance training on detrimental structural, cellular, and functional alterations in skeletal muscles of heart failure with preserved ejection fractionJournal of cardiac failure, 24(9), 603-613.

Kieffer, S. K., Zisko, N., Coombes, J. S., Nauman, J., & Wisløff, U. (2018) Personal Activity Intelligence and Mortality in Patients with Cardiovacular Disease: The HUNT Study. Mayo Clinic Proceedings, 92(5), 1191-1201

Bozi, L. H., Takano, A. P., Campos, J. C., Rolim, N., Dourado, P. M., Voltarelli, V. A., Wisløff, U., Ferreira, J. C. B., Barreto-Chaves, M. L. M., & Brum, P. C. (2018). Endoplasmic reticulum stress impairs cardiomyocyte contractility through JNK-dependent upregulation of BNIP3International Journal of Cardiology.

Myrstad, M., Malmo, V., Ulimoen, S. R., Tveit, A., & Loennechen, J. P. (2018). Exercise in individuals with atrial fibrillationClinical Research in Cardiology, 1-8.

Viken, H., Reitlo, L. S., Zisko, N., Nauman, J., Aspvik, N. P., Ingebrigtsen, J. E., Wisløff, D., & Stensvold, D. (2018). Predictors of Dropout in Exercise Trials in Older AdultsMedicine and science in sports and exercise.

Bjørnland, T., Bye, A., Ryeng, E., Wisløff, U., & Langaas, M. (2018). Powerful extreme phenotype sampling designs and score tests for genetic association studiesStatistics in medicine.

Aspvik, N. P., Viken, H., Ingebrigtsen, J. E., Zisko, N., Mehus, I., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2018). Do weather changes influence physical activity level among older adults?–The Generation 100 studyPloS one, 13(7), e0199463.

Garnvik, L. E., Malmo, V., Janzsky, I., Wisløff, U., Loennechen, J. P., & Nes, B. M. (2018). Physical activity modifies the risk of atrial fibrillation in obese individuals: The HUNT3 study. European Journal of Preventive Cardiology. 2047487318784365

Nyrnes, S. A., Garnæs, K. K., Salvesen, Ø., Timilsina, A. S., Moholdt, T., & Ingul, C. B. (2018). Cardiac function in newborns of obese women and the effect of exercise during pregnancy. A randomized controlled trialPloS one 13(6): e0197334

Zotcheva, E., Selbæk, G., Bjertness, E., Ernstsen, L., & Strand, B. H. (2018). Leisure-time physical activity is associated with reduced risk of dementia-related mortality in adults with and without psychological distress: The Cohort of NorwayFrontiers in Aging Neuroscience, 10, 151.

Aamot, I. L., & Rognmo, Ø. (2018) Exercise therapy in intermittent claudication. E-Journal of Cardiology Practice

Carlsen, T., Salvesen, Ø., Sui, X., Lavie, C. J., Blair, S. N., Wisløff, U., & Ernstsen, L. (2018). Long-term Changes in Depressive Symptoms and Estimated Cardiorespiratory Fitness and Risk of All-Cause Mortality: The Nord-Trøndelag Health Study. Mayo Clinic Proceedings.

Tjønna, A. E., Ramos, J. S., Pressler, A., Halle, M., Jungbluth, K., Ermacora, E., Salvesen, Ø., Rodrigues, J., Bueno jr., C. R., Munk, P. S., Coombes, J., & Wisløff, U. (2018). EX-MET study: exercise in prevention on of metabolic syndrome–a randomized multicenter trial: rational and designBMC public health, 18(1), 437.

Moholdt, T., Lavie, C. J., & Nauman, J. (2018). Sustained Physical Activity, Not Weight Loss, Associated With Improved Survival in Coronary Heart DiseaseJournal of the American College of Cardiology, 71(10), 1094-1101.

Neto, M. G., Durães, A. R., Conceição, L. S. R., Saquetto, M. B., Ellingsen, Ø., & Carvalho, V. O. (2018). High intensity interval training versus moderate intensity continuous training on exercise capacity and quality of life in patients with heart failure with reduced ejection fraction: A systematic review and meta-analysisInternational Journal of Cardiology.

Dias, K. A., Ingul, C. B., Tjønna, A. E., Keating, S. E., Gomersall, S. R., Follestad, T., Hosseini, M. S., Hollekim-Strand, S. M., Ro, T. B., Haram, M., & Huuse, E. M., Davies, P. S. W., Cain, P. A., Leong, G. M., & Coombes, J. S. (2017). Effect of High-Intensity Interval Training on Fitness, Fat Mass and Cardiometabolic Biomarkers in Children with Obesity: A Randomised Controlled TrialSports Medicine, 1-14.

Malmo, V., Kelly, A., Stolen, T., Garten, K. S., Rolim, N., Wisløff, U., Smith, G., & Loennechen, J. P. (2018). Aerobic interval training prevents age-dependent vulnerability to atrial fibrillation in rodentsFrontiers in Physiology, 9, 206.

Ingul, C. B. (2018). Low volume, high intensity: Time-efficient exercise for the treatment of hypertensionEuropean Journal of Preventive Cardiology, 2047487318760040.

Smenes, B. T., Bækkerud, F. H., Slagsvold, K. H., Hassel, E., Wohlwend, M., Pinho, M., Høydal, M., Wisløff, U., Rognmo, Ø., & Wahba, A. (2018). Acute exercise is not cardioprotective and may induce apoptotic signalling in heart surgery: a randomized controlled trialInteractive cardiovascular and thoracic surgery.

Ingul, C. B., Dias, K. A., Tjonna, A. E., Follestad, T., Hosseini, M. S., Timilsina, A. S., Hollekim-Strand, S. M., Ro, T. B., Davies, P. S. W., Leong, G. M., & Coombes, J. S. (2018). Effect of High Intensity Interval Training on Cardiac Function in Children with Obesity: a Randomised Controlled TrialProgress in Cardiovascular Diseases.

Høydal, M. A., Kirkeby‐Garstad, I., Karevold, A., Wiseth, R., Haaverstad, R., Wahba, A., Stølen, T., L. Contu, R., Condorelli, G., Ellingsen, Ø., Smith, G. L., Kemi, O. J., & Wisløff, U. (2018). Human cardiomyocyte calcium handling and transverse tubules in mid‐stage of post‐myocardial‐infarction heart failureESC heart failure.

2017:

Williams, C. J., Williams, M. G., Eynon, N., Ashton, K. J., Little, J. P., Wisloff, U., & Coombes, J. S. (2017). Genes to predict VO 2max trainability: a systematic review. BMC genomics, 18(8), 831.

Ellingsen, Ø. (2018). A flying start? Early interval training in heart failure rehabilitationEuropean Journal of Preventive Cardiology, 25(1), 7-8

Bowen, T. S., Brauer, D., Rolim, N. P., Bækkerud, F. H., Kricke, A., Berre, A. M. O., Fischer, T., Linke, A., da Silva G. J., Wisløff, U., & Adams, V. (2017). Exercise Training Reveals Inflexibility of the Diaphragm in an Animal Model of Patients With Obesity‐Driven Heart Failure With a Preserved Ejection FractionJournal of the American Heart Association, 6(10), e006416.

Stensvold, D., Sandbakk, S. B., Viken, H., Zisko, N., Reitlo, L. S., Nauman, J., Gaustad, S. E., Hassel, E., Moufack, M., Brønstad, E., Aspvik, N. P., Malmo, V., Steinshamn, S. L., Støylen, A., Anderssen, S. A., Helbostad, J. L., Rognmo, Ø, & Wisløff, U. (2017). Cardiorespiratory Reference Data in Older Adults: The Generation 100 StudyMedicine and science in sports and exercise, 49(11), 2206.

Zaglia, T., Ceriotti, P., Campo, A., Borile, G., Armani, A., Carullo, P., Prando, V., Coppini, R., Vida, V., Stølen, T., Wisløff, U., Cerbai, E., Stellin, G., Faggian, G., De Stefani, D., Sandri, M., Rizzuto, R., Di Lisa, F., Pozzan, T., Catalucci, D., & Mongillo, M. (2017). Content of mitochondrial calcium uniporter (MCU) in cardiomyocytes is regulated by microRNA-1 in physiologic and pathologic hypertrophyProceedings of the National Academy of Sciences, 201708772.

Wisloff, U., & Lavie, C. J. (2017). Taking Physical Activity, Exercise, and Fitness to a Higher Level. Progress in cardiovascular diseases, 60(1), 1.

Wisløff, U., Lavie, C. J., & Rognmo, Ø. (2017). Letter by Wisløff et al Regarding Article,“High-Intensity Interval Training in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction”Circulation, 136(6), 607-608.

Martins C, Aschehoug I, Ludviksen M, Holst J, Finlayson G, Wisloff U, Morgan L, King N, Kulseng B. (2017). High-Intensity Interval Training, Appetite, and Reward Value of Food in the Obese. Medicine & Science in Sports & Exercise 49(9):1851-1858

D'Souza, A., Pearman, C. M., Wang, Y., Nakao, S., Logantha, S. J. R., Cox, C., Bennett, H., Zhang., Y., Johnsen, A. B., Linscheid, N., Poulsen, P. C., Elliott, J., Coulson, J., McPhee, J., Robertson, A., da Costa Martins, P. A., Kitmitto, A., Wisløff, U., Cartwright, E. J., Monfredi, O., Lundby, A., Dobrzynski, H., Ocaendy, D., Morris, G. M., & Boyett, M. R. (2017). Targeting miR-423-5p Reverses Exercise Training-Induced HCN4 Channel Remodeling and Sinus BradycardiaCirculation research, CIRCRESAHA-117.

Dias, K. A., Masterson, C. E., Wallen, M. P., Tjonna, A. E., Hosseini, M. S., Davies, P. S., Cain, P. A., Leong, G. M., Arena, R., Ingul, C. B., & Coombes, J. S. (2017). Assessment of the 5-Minute Oxygen Uptake Efficiency Slope in Children With ObesityPediatric exercise science, 29(3), 350-360.

Silva, G. J., Bye, A., el Azzouzi, H., & Wisløff, U. (2017). MicroRNAs as important regulators of exercise adaptationProgress in cardiovascular diseases, 60(1), 130-151.

Sandbakk, S. B., Nauman, J., Lavie, C. J., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2017). Combined Association of Cardiorespiratory Fitness and Body Fatness With Cardiometabolic Risk Factors in Older Norwegian Adults: The Generation 100 StudyMayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, 1(1), 67-77.

Schaardenburgh, M., Wohlwend, M., Rognmo, Ø., & Mattsson, E. J. (2017). Exercise in claudicants increase or decrease walking ability and the response relates to mitochondrial functionJournal of translational medicine, 15(1), 130.

Morland, C., Andersson, K. A., Haugen, Ø. P., Hadzic, A., Kleppa, L., Gille, A., Rinholm, J. E., Palibrk, V., Diget, E. H., Kennedy, L. H., Stølen, T., Hennestad, E., Moldestad, O., Cai, Y., Puchades, M., Offermanns, S., Vervaeke, K., Bjørås, M., Wisløff, U., Storm-Mathisen, J., & Bergersen, L. H., (2017). Exercise induces cerebral VEGF and angiogenesis via the lactate receptor HCAR1Nature Communications, 8.

Zisko, N., Nauman, J., Sandbakk, S. B., Aspvik, N. P., Salvesen, Ø., Carlsen, T., Viken, H., Ingebrigtsen, J. E., Wisløff, U., & Stensvold, D. (2017). Absolute and relative accelerometer thresholds for determining the association between physical activity and metabolic syndrome in the older adults: The Generation-100 studyBMC geriatrics, 17(1), 109.

Karlsen, T., Nauman, J., Dalen, H., Langhammer, A., & Wisløff, U. (2017, May). The Combined Association of Skeletal Muscle Strength and Physical Activity on Mortality in Older Women: The HUNT2 StudyIn Mayo Clinic Proceedings (Vol. 92, No. 5, pp. 710-718). Elsevier.

Bowen, T. S., Aakerøy, L., Eisenkolb, S., Kunth, P., Bakkerud, F., Wohlwend, M., Berre, A. M. O., Fischer, T., Wisløff, U., Schuler, G., Steinshamn, S., Adams, V, & Brønstad, E., (2017). Exercise Training Reverses Extrapulmonary Impairments in Smoke-exposed MiceMedicine and science in sports and exercise, 49(5), 879-887.

Østhus, I. B. Ø., Lydersen, S., Dalen, H., Nauman, J., & Wisløff, U. (2017). Association of Telomere Length With Myocardial Infarction: A Prospective Cohort From the Population Based HUNT 2 StudyProgress in Cardiovascular Diseases.

Karlsen, T., Aamot, I. L., Haykowsky, M., & Rognmo, Ø. (2017). High Intensity Interval Training for Maximizing Health OutcomesProgress in Cardiovascular Diseases.

Mallard, A. R., Hollekim-Strand, S. M., Coombes, J. S., & Ingul, C. B. (2017). Exercise intensity, redox homeostasis and inflammation in type 2 diabetes mellitusJournal of science and medicine in sport, 20(10), 893-898.

Hassel, E., Stensvold, D., Halvorsen, T., Wisløff, U., Langhammer, A., & Steinshamn, S. (2017). Lung function parameters improve prediction of VO2peak in an elderly population: The Generation 100 studyPloS one, 12(3), e0174058.

Dias, K. A., Spence, A. L., Sarma, S., Oxborough, D., Timilsina, A. S., Davies, P. S., Cain, P. A., Leong, G. M., Ingul, C. B., & Coombes, J. S. (2017). Left ventricular morphology and function in adolescents: Relations to fitness and fatnessInternational journal of cardiology, 240, 313-319.

Van Schaardenburgh, M., Wohlwend, M., Rognmo, Ø., & Mattsson, E. (2017). Calf raise exercise increases walking performance in patients with intermittent claudication. Journal of vascular surgery, 65(5), 1473-1482.

Ljones, K., Ness, H. O., Solvang-Garten, K., Gaustad, S. E., & Høydal, M. A. (2017). Acute exhaustive aerobic exercise training impair cardiomyocyte function and calcium handling in Sprague-Dawley ratsPloS one, 12(3), e0173449.

Zisko, N., Skjerve, K. N., Tari, A. R., Sandbakk, S. B., Wisloff, U., Nes, B. M., & Nauman, J. (2017). Personal Activity Intelligence (PAI), Sedentary Behavior and Cardiovascular Risk Factor Clustering-The HUNT Study. Progress in Cardiovascular Diseases.

Vandbakk, K., Welde, B., Kruken, A. H., Baumgart, J., Ettema, G., Karlsen, T., & Sandbakk, Ø. (2017). Effects of upper-body sprint-interval training on strength and endurance capacities in female cross-country skiers. PLoS One, 12(2).

Nauman, J., Tauschek, L. C., Kaminsky, L. A., Nes, B. M., & Wisløff, U. (2017). Global fitness levels: findings from a Web-based surveillance reportProgress in Cardiovascular Diseases.

Karlsen, T., Nes, B. M., Tjønna, A. E., Engstrøm, M., Støylen, A., & Steinshamn, S. (2017). High-intensity interval training improves obstructive sleep apnoea. BMJ open sport & exercise medicine, 2(1), bmjsem-2016.

Ellingsen, Ø., Halle, M., Conraads, V., Støylen, A., Dalen, H., Delagardelle, C.,  Larsen, A-I., Hole, T., Mezzqani, A., van Craenenbroeck E. M., Videm, V., Beckers, P. J., Christie, J. W., Winzer, E. B., Mangne, N., Woitek, F., Höllriegel, R., Pressler, A. P., Monk-Hansen, T., Snoer, M., Feiereisen, P., Valborgland, T., Kjekshus, J. K., Hambrecht, R., Gielen, S., Karlsen, T., Prescott, E. B. & Linke, A. (2017). High-Intensity Interval Training in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection FractionCirculation, 135(9), 839-849.


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

Språkvelger