Toppbanner CERG

Hjemmetrim ved hjertesvikt: Kan hjertesyke trene effektivt via videoverføring?

Hjemmetrim ved hjertesvikt: Øker digital hjemmetrening aktivitetsnivået?

Vi har gitt pasienter med kronisk hjertesvikt mulighet til trene og kommunisere med fysioterapeut via videolink til sin egen stue. I dette doktorgradsprosjektet har vi undersøkt om slik trening er trygg og gjennomførbar, og om den digitale treningen påvirker livskvaliteten og aktivitetsnivået til pasientene på lengre sikt.


Doktorgradsprosjekt: Hjemmetrim ved hjertesvikt
Kandidat: Kari Margrethe Lundgren

Bakgrunn

Trening er en anbefalt del av behandlingen for pasienter med hjertesvikt, en tilstand hvor hjertet er så svakt at det sliter med å forsyne resten av kroppen med nok blod. Det er imidlertid svært få pasienter med hjertesvikt som trener regelmessig, og kun et fåtall deltar på det organiserte treningstilbudet de kan få ved sykehuset sitt. Derfor er det stort behov for å prøve ut nye metoder som kan hjelpe flere med hjertesvikt til å øke aktivitetsnivået sitt.

In sin doktorgrad benytter Kari Margrethe Lundgren data fra IT IS HOPE 4 HF-studien til å se på om et nyutviklet rehabiliteringsprogram som tilbyr trening og rådgivning via internett, er gjennomførbart for denne pasientgruppa. Hun undersøker også om hjemmetreningen har effekt på livskvaliteten til deltakerne og bidrar til å øke det fysiske aktivitetsnivået deres i opptil to år etter at den digitale treningen er avsluttet.

Deltakerne i treningsgruppa i studien har fått utstyr og opplæring som gjør det mulig å følge treningsøkter direkte med fysioterapeut via skjerm, samtidig som de kan kommunisere med instruktøren underveis i økta.


Resultater (doktorgrads)prosjekt

Resultater fra prosjektet

Under oppsummerer vi resultatene fra forskningsprosjektet på en lett forståelig måte etter hvert som de blir publisert, og spesielt interesserte kan lese forskningsartiklene i de vitenskapelige tidsskriftene.


Digital trening er gjennomførbart ved hjertesvikt

Digital trening er gjennomførbart ved hjertesvikt

80 % av hjertesviktpasientene som fikk tilbud om hjemmebasert telerehabilitering, deltok på mesteparten av treningen. Ingen ble syke eller skadet under øktene, og så godt som alle rapporterte at de følte seg trygge og at de ønsket å fortsette å trene etter at perioden med digital trening var avsluttet. Resultatene viser at det er fullt mulig for eldre pasienter med hjertesvikt å ta del i direkteoverført trening med fysioterapeut via videolenke.

61 pasienter med hjertesvikt deltok i studien. Deltakerne hadde ikke anledning eller lyst til å delta i treningsgruppene på sykehuset, men ønsket å prøve hjemmebasert trening. Alle deltok på et todagerskurs om hvordan man kan leve best mulig med hjertesvikt, men kun halvparten fikk låne et nettbrett og tilbud om å bli med på digitale treningsøkter direkte fra sin egen stue. To dager hver uke kunne de trene intensiv intervalltrening via videooverføring sammen med fysioterapeut, og målet for alle var å oppnå 24 økter.

Treningen var lagt opp etter 4x4-prinsippet, med fokus på øvelser for store muskelgrupper – for eksempel dype knebøy og rask gange eller løping på stedet.

Rundt 40 % av deltakerne nådde 24 økter i løpet av fire måneder, mens ytterligere 40 % brukte en litt lengre tidsperiode på å komme i mål. Vi oppfordret også deltakerne til å være aktive utenom de direktesendte treningsøktene. Blant annet hadde de tilgang til ferdiginnspilte treningsøkter på nettbrettet sitt. De ble bedt om å bruke disse ressursene også etter at perioden med overvåket videotrening var ferdig.

Etter treningsperioden hadde deltakerne i treningsgruppa forbedret seg med gjennomsnittlig 19 meter på en seksminutters gangtest, men kontrollgruppa forbedret seg omtrent like mye. Etter ytterligere tre måneder målte vi det maksimale oksygenopptaket deres. Deltakerne i treningsgruppa hadde samme kondisjon som ved oppstart, mens kontrollgruppa hadde fått signifikant dårligere kondisjon. Men heller ikke her var forskjellen mellom gruppene statistisk sikker.

Dermed kan vi slå fast at hjemmebasert telerehabilitering er gjennomførbart for pasienter med kronisk hjertesvikt. Studien vår gir dessuten ingen indikasjoner på at slik trening ikke er trygt. Resultatene kan derimot inntil videre ikke bekrefte at det også er mer effektivt for å bedre den fysiske formen, sammenlignet med vanlig oppfølging.

Les hele forskningsartikkelen:
Feasibility of telerehabilitation for heart failure patients inaccessible for outpatient rehabilitation

Tidsskrift: ESC Heart Failure
Publisert 23. mai 2023

Tilbake til toppen


person-portlet

Kari Margrethe Lundgren
Stipendiat
kari.m.lundgren@ntnu.no
+4741318276

Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo