Forskerlinjeforsvar: PAI og risiko for tidlig død

Forskerlinjeforsvar: PAI og risiko for tidlig død

Arrangement: Presentasjon av forskerlinjeoppgave
Når: Torsdag 15. november 2018
Hvor: Laboratoriesenteret, St. Olavs hospital

Forskerlinjestudent: Sophie Kvalheim Kieffer
Veiledere: Professor Ulrik Wisløff, NTNU, og postdoktor Ilaria Croci, NTNU
Evalueringskomité: Allmennlege Harald Edvard Mølmen Hansen og forsker Kirsti Krohn Garnæs, NTNU

I forskerlinjeoppgaven sin på medisinstudiet har Sophie Kvalheim Kieffer brukt data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag til å se på sammenhengen mellom PAI og tidlig død både hos friske og hos personer med etablert hjerte- og karsykdom. PAI står for Personlig Aktivitet-Intelligens, og er en ny aktivitetsstandard som er utviklet av forskere ved CERG.

Les mer om PAI her

Videoen under oppsummerer foredraget Sophie holdt da hun presenterte oppgaven sin torsdag 15. november. Begge de to studiene hennes er publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter, og under videoen oppsummerer vi resultatene på en forståelig måte. Der kan du også høre Sophie fortelle om forskningen sin i en episode av CERG-podkasten.


Hjertepasienter lever lenger med 100 PAI

Hjertepasienter lever lenger med 100 PAI

Også for pasienter med hjerte- og karsykdom er 100 PAI eller mer forbundet med et lengre liv. PAI står for Personlig Aktivitets-Intelligens, og vi har tidligere koblet 100 PAI til et lengre liv for folk flest.

Les mer om PAI (Personlig Aktivitets-Intelligens)

I den nye studien beregnet vi PAI for mer enn 3000 deltakere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som hadde hatt hjerteinfarkt, angina eller hjerneslag, og fulgte dem i opptil 30 år. De som oppnådde minst 100 PAI hadde blant annet 36 % lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom enn de som var inaktive, og i gjennomsnitt levde de nesten fem år lenger enn deltakere som oppnådde under 100 PAI. Også i denne studien var 100 PAI et bedre mål på framtidig helsegevinst enn det å følge helsemyndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet.

Les hele forskningsartikkelen:
Personal Activity Intelligence (PAI) and Mortality in Patients with Cardiovascular Disease, the HUNT study

Tidsskrift: Mayo Clinic Proceedings
Publisert i september 2018

Tilbake til toppen

Hør Sophie Kvalheim Kieffer fortelle mer utfyllende om studien i CERG-podkasten:


Økte PAI og levde seks år lenger

Økte PAI og levde seks år lenger

Selv om du trener for lite til å oppnå 100 PAI i dag, er det ikke for seint å begynne nå. Vi har undersøkt betydningen av å øke scoren fra mindre enn 100 PAI i uka på 1980-tallet opp til 100 PAI eller mer innen den neste runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) elleve år seinere. Det viste seg at forventet levealder var ca. seks og et halvt år høyere enn for de som hadde mindre enn 100 PAI på begge måletidspunktene. Nytten av å øke PAI-scoren var spesielt stor for de som hadde mindre enn 50 PAI på den første helseundersøkelsen.

Les mer om PAI (Personlig Aktivitets-Intelligens)

Den aller største helsegevinsten hadde imidlertid de som hadde over 100 PAI både ved HUNT1 og HUNT2. De tjente mer enn åtte leveår, og både risikoen for å dø av alle årsaker og som følge av hjerte- og karsykdom var betydelig redusert selv etter å ha justert for andre forskjeller fra de mer inaktive deltakerne. Studien inkluderer nesten 25 000 friske personer som deltok i begge de to helseundersøkelsene. Nesten 5000 av dem døde i løpet av oppfølgingsperioden.

Les hele forskningsartikkelen:
Temporal Changes in a Novel Metric of Physical Activity Tracking (Personal Activity Intelligence) and Mortality: The HUNT Study, Norway

Tidsskrift: Mayo Clinic Proceedings
Publisert på nett 15. september 2018

Tilbake til toppen


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo