PAI: Veien til et langt liv?

Arrangement: Jentekonferansen ved NTNU, Trondheim
Når: Tirsdag 13. februar 2018

"Jenter og teknologi" ved NTNU arrangerte i 2108 sin femte Jentekonferanse for jenter i ungdoms- og videregående skolealder. Målet er å å inspirere og motivere jenter til å velge en teknologiutdanning. CERG-forsker Dorthe Stensvold fortalte jentene om hvordan vår forskning på Personlig Aktivitets-Intelligens (PAI) har bidratt til teknologi som kan gjøre verden friskere. Under ser du en smakebit fra presentasjonen til Dorthe.

Les mer om PAI og forskningen bak her


Følg oss på sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
E-post-logo cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim