Andre emner

Hva er metabolsk syndrom?

Svar: Metabolsk syndrom er en samling av risikofaktorer som øker sannsynligheten for hjerte- og karsykdom og kjennetegnes ved for mye bukfett, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og høyt innhold av triglyserider i blodet.

Personer med metabolsk syndrom har tre ganger så stor risiko for å dø for tidlig på grunn av hjerte- og karsykdommer, sammenliknet med friske personer, samtidig som vi vet at trening kan være en god medisin for å forhindre samt behandle denne tilstanden.

Mer og mer forskning viser at den forebyggende effekten av å være fysisk aktiv oppnås best med å ha relativ høy intensitet på treningen (eksempelvis re-analyse av Aerobic Center Longitudinal Study i USA). Vi tror at dagens råd for fysisk aktivitet er bra for de som klarer å gjennomføre den, men basert på pandemien av vektøkning vi ser i dagens samfunn så er det nok ikke mange som oppfyller disse kravene. Videre opplever mange som ikke har trent på flere tiår det som uoverkommelig å oppfylle dagens krav til fysisk aktivitet slik at de føler at de mislykkes (og slutter å trene) når de ikke klarer å trene de fleste dager i uken. Erfaringen vår er at det å gi råd om å trene to ganger per uke med intervaller er noe "alle har tid til", og kanskje er hemmeligheten bak et slikt opplegg psykologisk, nemlig at man lykkes med å følge rådene – og bivirkningene vi har sett så langt er at man også gjennomfører turer i skog og mark i tillegg. Denne type trening er perfekt for folk flest, ikke minst med tanke på "tidsklemma" mange føler seg tynget av. Når det er sagt så bør det større studier enn de vi har gjennomført for å konkludere på dette området.
 

Hva er BMI?

Svar: Kroppsmasseindeks (KMI, eller BMI som står for "body mass index") viser forholdet mellom vekt og høyde, og brukes internasjonalt som et mål på overvekt. Formelen for å regne ut BMI er vekt(kg)/[høyde(m)]2.


Merk: Grenseverdiene for fedmebehandling hos barn avhenger av alderen.


Finn din BMI her (ekstern lenke)


 

BMI

Klasse

<18,5

Undervektig

18,5-25

Normal

25-30

Overvektig

30-35

Fedme, klasse I

35-40

Fedme, klasse II

>40

Fedme, klasse III
(Ekstrem fedme)

Hva er HUNT?

Svar: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er en av verdens største populasjonsstudier med data fra tre befolkningsundersøkelser; HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1195-97) og HUNT 3 (2006-2008). Med en stor samling av helsedata og biologisk materiale brukes HUNT-materialet av forskere innenfor varierte fagfelt. Ved CERG har vi blant annet brukt HUNT-materialet for å se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og hjertesykdom, med for eksempel VO2max som en prediktor for fremtidig helse.

Les mer om HUNT på deres nettside