Selv litt trening kan redusere risikoen for en for tidlig død ved metabolsk syndrom

Man har tidligere påvist at trening kan redusere risikoen for hjertesykdom hos personer med metabolsk syndrom. En CERG-studie som nylig ble publisert i BMC Medicine  viser at selv et lavt aktivitetsnivå reduserer risikoen for en for tidlig død både fra hjertesykdom og alle årsaker sammenlignet med å være inaktiv. 

 

Metabolsk syndrom er en tilstand hvor flere risikofaktorer for hjerte-karsykdom (som f.eks. overvekt og høyt blodtrykk) finnes samtidig, som fører til en økt risiko for å dø for tidlig. Behandling og forebygging av denne tilstanden innebærer livsstilsendringer, og tidligere har man vist at fysisk aktivitet kan bidra til å redusere effekten av disse risikofaktorene. Målet med denne studien var derfor å se om fysisk aktivitet kunne redusere dødeligheten hos personer med metabolsk syndrom.

Vi brukte data fra den andre Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 2), hvor 50,339 personer over 20 ble fulgt i 10 år, hvorav 13,449 hadde metabolsk syndrom fra starten. De ble spurt om aktivitetsnivået sitt ved begynnelsen av studien, og fulgt for å finne dødeligheten fra flere årsaker, deriblant hjerte-karsykdom.  Deltagerne ble delt i to grupper; de som var yngre og eldre enn 65 år. 

Hos de eldre var det ingen overordnet sammenheng mellom metabolsk syndrom og dødelighet, men hos de yngre var metabolsk syndrom assosiert med økt dødelighet fra alle årsaker og fra hjertesykdom. Vi fant at de som fra starten av hadde et høyt aktivitetsnivå hadde lavere risiko for en for tidlig død sammenlignet med de som ikke bedrev noe slags fysisk aktivitet i begge aldersgruppene. Selv om vi fant en sammenheng mellom mengden med fysisk aktivitet og reduksjonen i dødeligheten er det viktigste kanskje at selv et lavt fysisk aktivitetsnivå spilte en rolle. Dette tyder på man burde anbefale trening til personer med metabolsk syndrom for å redusere risikoen deres for en for tidlig død. 

Lenke til artikkelen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21958416

Tilbake til forskningsnyheter

 


Kontakt oss

Facebook