CenSES innovasjonsstudie

CenSES innovasjonsstudie

Oversikt over de viktigste innovasjonene gjort gjennom CenSES Les hele innovasjonsstudien her.

Under kan du lese om enkeltprosjekter.

 

 

 

 

 

 

Kort oversikt over CenSES innovasjoner

Kort oversikt over CenSES innovasjoner

Hvordan utvikle smarte energiløsninger? Anbefalinger til implementering.

Hvordan utvikle smarte energiløsninger? Anbefalinger til implementering.

Energi-medborgerskap. Hvordan blir våre liv påvirket av ny energiteknologi?

Energi-medborgerskap. Hvordan blir våre liv påvirket av ny energiteknologi?

Hva må til for at Norge skal bli "Europas grønne batteri"?

Hva må til for at Norge skal bli "Europas grønne batteri"?

Feilslåtte svovelrestriksjoner i skipsfart. Miljøregulering gir høyere klimagassutslipp

Feilslåtte svovelrestriksjoner i skipsfart. Miljøregulering gir høyere klimagassutslipp

Modellkobling: Hvordan henger global utvikling sammen med nasjonale energisystemer?

Modellkobling: Hvordan henger global utvikling sammen med nasjonale energisystemer?

Blir miljøargument ved fornybar energi borte med mer energilagring og -overføring?

Blir miljøargument ved fornybar energi borte med mer energilagring og -overføring?

Hvordan integrere humanoria i Horizon Europe? 7 råd til energiforskning i Europas forskningsprogram.

Hvordan integrere humanoria i Horizon Europe? 7 råd til energiforskning i Europas forskningsprogram.

EMPIRE-modellen: Et nytt, mer detaljert verktøy for modellering av energisystemet.

EMPIRE-modellen: Et nytt, mer detaljert verktøy for modellering av energisystemet.

Nullenergibygg: Hva blir effekten for energisystemet av en skandinavisk satsing?

Nullenergibygg: Hva blir effekten for energisystemet av en skandinavisk satsing?

Samarbeid i forsknings- og innovasjonssentre. EN guide for forskere og brukerpartnere.

Samarbeid i forsknings- og innovasjonssentre. EN guide for forskere og brukerpartnere.

CenSES Energiscenarier. Hvordan blir Norge påvirket av global energipolitikk?

CenSES Energiscenarier. Hvordan blir Norge påvirket av global energipolitikk?

Hvor bærekraftig er fornybar energi? Innspill til FNs miljøprogram

Hvor bærekraftig er fornybar energi? Innspill til FNs miljøprogram

Hvordan påvirkes kjønnsdynamikken av smarte energiløsninger i hjemmet?

Hvordan påvirkes kjønnsdynamikken av smarte energiløsninger i hjemmet?

Prosumere i Norge. Konsumenter som bidragsytere i energisystemet.

Prosumere i Norge. Konsumenter som bidragsytere i energisystemet.

Energietterspørsel i Norge fram mot 2050. Hva påvirker energiforbruk i fremtiden?

Energietterspørsel i Norge fram mot 2050. Hva påvirker energiforbruk i fremtiden?

Hvordan skape ny, grønn industri i Norge?

Hvordan skape ny, grønn industri i Norge?

Integrering av livsløpperspektiv i IA-modeller. Finnes skjulte klimakostnader i energi-omstillingen?

Integrering av livsløpperspektiv i IA-modeller. Finnes skjulte klimakostnader i energi-omstillingen?

Politikere og industri må gå fra fokus på utrulling, til domestisering av ny teknologi.

Politikere og industri må gå fra fokus på utrulling, til domestisering av ny teknologi.

Modellering av usikkerhet for kraftinvestorer. Hvordan påvirker det energisystemet?

Modellering av usikkerhet for kraftinvestorer. Hvordan påvirker det energisystemet?

Norsk CO2-avgift for fossilbiler En suksess for å redusere utslipp

Norsk CO2-avgift for fossilbiler En suksess for å redusere utslipp

Foretningmodeller for utviklingsland. Hvordan selge elektrisitet til verdens fattige?

Foretningmodeller for utviklingsland. Hvordan selge elektrisitet til verdens fattige?

Fornybare energikilder gir flere miljøfordeler enn bare klima.

Fornybare energikilder gir flere miljøfordeler enn bare klima.